Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №19/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212010

на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471   «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

Затверджено

розпорядження Старосамбірської

райдержадміністрації

1 лютого 2019 року  №19/01-04

                                                                                                                                            

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010                        0730             Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 37060650,00 гривень, у тому числі загального фонду – 37060650,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

                   Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Надання населенню стаціонарної медичної допомоги

37060650,00

 

 

37060650,00

Усього

37060650,00

 

 

37060650,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат

 

 

3

 

14

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

400,25

 

400,25

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

64,5

 

64,5

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

306

 

306

 2

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

10350

 

10350

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

109,0

 

109,0

 

кількість ліжкоднів стаціонарного відділення

тис.од

стат.звіт.

 

 

 

 

Показники ефективності

 

 

160

 

160

3

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

356,2

 

356,2

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

10,5

 

10,5

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

 

 

 

4

Показники якості

 

 

0,001

 

0,001

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

1

 

1

 

                                                                 ____________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено