Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 01.01.2012 №33/01-01

 
СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
1 лютого  2012 року          м. Старий Самбір                    № 33/01-01

Про створення постійно діючої комісії для
розгляду питань охорони лісів, використання,
збереження та відтворення лісових ресурсів,
діяльності об’єктів обробки деревини на
території Старосамбірського району

Відповідно до ст.13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», лісового Кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 8 серпня 2008 року №800/0/5-08 «Про додаткові заходи щодо збереження лісових ресурсів області»:
1. Створити постійно діючу комісію для розгляду питань охорони лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, діяльності об’єктів  обробки деревини на території Старосамбірського району (надалі – Комісія) у складі, згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію для розгляду питань охорони лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, діяльності об’єктів  обробки деревини на території Старосамбірського району, що додається.
3. Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 14 жовтня 2008 року №545 «Про створення робочої групи з збереження лісових ресурсів, здійснення контролю за діяльністю лісопильних об’єктів на території Старосамбірського району» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р.Батючка.
Голова райдержадміністрації                                В.Д. Цегенько
Додаток
                                до розпорядження голови
                                райдержадміністрації
                                від 1 лютого  2012 року
                               №33/01-01

С К Л А Д
постійно діючої комісії для розгляду
питань охорони лісів, використання,
збереження та відтворення лісових ресурсів,
діяльності об’єктів обробки деревини на
території Старосамбірського району

Батючок
Роман Михайлович    - перший заступник голови райдержадміністрації,   голова комісії
Стрижак
Валерій Олександрович    - заступник голови райдержадміністрації, заступник   голови комісії
Масляк
Микола Степанович    - начальник відділу економіки райдержадміністрації,   секретар комісії
Члени постійної комісії:
Березовський
Іван Степанович     -  начальник управління Держкомзему у    Старосамбірському районі (за згодою)
Куць
Степан Іванович    -  директор Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» (за    згодою)
Мрочко
Юрій Михайлович     - директор Старосамбірського ДП «Старосамбірське ЛМГ» (за згодою)
Марадь
Ігор Миронович    - начальник Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області (за згодою)
Малецький
Ігор Володимирович    - начальник міжрайонної державної  податкової інспекції в Старосамбірському районі (за згодою)
Затварський
Андрій Васильович    - прокурор Старосамбірського району (за згодою)
Венцик
Богдан Романович     -  головний державний санітарний лікар району (за  згодою)
Кеча
Богдан Васильович    - начальник відділу охорони праці управління праці та   соціального захисту населення  райдержадміністрації
Леськів
Іван Генріхович    - начальник Старосамбірського РВ ГУ МНС України   в Львівській області (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації                        М.ГодЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            розпорядження голови
                                                                            райдержадміністрації
                                                                            від 1 лютого  2012 року №33/01-01

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію для розгляду питань
охорони лісів, використання, збереження та відтворення
лісових ресурсів, діяльності об’єктів обробки деревини на
території Старосамбірського району

1.    Комісія для розгляду питань охорони лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, діяльності об’єктів обробки деревини на території Старосамбірського району  (далі – Комісія) утворюється з метою охорони лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, здійснення контролю за діяльністю об’єктів обробки деревини на території Старосамбірського району.
2.    Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативно – правовими документами та цим Положенням.
3.    Основним завданням Комісії є:
- здійснення контролю за охороною лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів;
- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обробки деревини (лісопильне та стругальне виробництво, виробництво столярних виробів);
- здійснення належного контролю та порядку з обліком деревини;
- здійснення контролю за додержанням фізичними та юридичними особами існуючих вимог у сфері діяльності об’єктів обробки деревини.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань розробляє заходи та приймає рішення для забезпечення раціонального використання лісових ресурсів, охорони лісів, їх відтворення, наведення належного порядку з обліком деревини, попередження її розкрадання і незаконного використання та приведення діяльності об’єктів обробки деревини до існуючих вимог, бере участь у розгляді матеріалів, підготовці та складанні проектів відповідей, як заявникам так і вищестоящим органам влади.
5. Комісія має право:
- здійснювати розгляд питань щодо охорони лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, діяльності об’єктів обробки деревини на території Старосамбірського району;
- залучати до роботи комісії представників державної екологічної інспекції та державного архітектурно-будівельного контролю закріплених за  Старосамбірським районом;
- систематично заслуховувати керівників правоохоронних та контролюючих органів, лісогосподарських підприємств району про проведену роботу в сфері охорони лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, діяльності об’єктів обробки деревини.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями району.
7. Комісію очолює її голова. Голова Комісії має заступника. Персональний склад Комісії та Положення про неї затверджується головою райдержадміністрації. У разі відсутності голови Комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків ці функції здійснює його заступник.
        8. Робота Комісії відбувається у формі засідань. Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.
9. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання.
10. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні і оформляється у вигляді протоколу, зміст якого у вигляді витягів доводиться до відома зацікавлених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб, а у разі потреби  - до засобів масової інформації. Протокол підписується головою Комісії та секретарем Комісії.
11. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами місцевого самоврядування, районними підприємствами, установами та організаціями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено