Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 02.02.2012 №34/01-01

 
СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2 лютого 2012 року          м. Старий Самбір                    № 34/01-01
Про взаємодію районної державної
адміністрації та правоохоронних
органів району на 2012 рік
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року №453-р «Деякі питання взаємодії місцевих державних адміністрацій та правоохоронних органів»:
1. Затвердити план заходів щодо взаємодії районної державної адміністрації  та правоохоронних органів району, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та правоохоронних органів, сільським, селищним, міським головам району:
2.1.    Забезпечити виконання плану у межах видатків, передбачених у бюджетах органів, відповідальних за виконання плану.
2.2. Інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів подавати до райдержадміністрації (сектор взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи)  до  25 червня та 25 грудня 2012 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
          

 Голова райдержадміністрації                                           В.Д. Цегенько                                

Затверджено
розпорядження районної
державної адміністрації
                            від 2 лютого 2012 року №34/01-01
План
заходів щодо взаємодії районної державної адміністрації
та правоохоронних органів на 2012 рік
1. Забезпечувати:
- координацію заходів, спрямованих на виконання районних і місцевих програм у правоохоронній сфері;
- проведення моніторингу стану забезпечення законності і правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації;
- здійснення спільних цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;
- прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо покращання криміногенної ситуації в районі;
- взаємодію з правозахисними організаціями.
РВ ГУМВС України у Львівській області, МРВ СБ України у Львівській області, МАПП "Смільниця" Мостиського прикордонного загону, міжрайонна державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,
управляння, відділи, структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради
Впродовж року
2.  Розглядати на нарадах, засіданнях колегії райдержадміністрації та на сесіях сільських, селищних, міських рад питання про стан боротьби із злочинністю та правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
РВ ГУМВС України у Львівській області,
управляння, відділи, структурні підрозділи
райдержадміністрації,  сільські, селищні,
міські ради
Один раз в півріччя
3. Запрошувати до участі в засіданнях колегій,  засідань виконкомів, нарад, зборів, семінарів,  тощо  керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
РВ ГУМВС України у Львівській області, МРВ СБ України у Львівській області, МАПП "Смільниця" Мостиського прикордонного загону, міжрайонна державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,
управляння, відділи, структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради
Впродовж року
4.  Сприяти особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, бездомним громадянам у видачі документів, необхідних для вирішення соціально-побутових питань; надавати допомогу зазначеній категорії осіб у соціальній адаптації та реінтеграції.
РВ ГУМВС  України у Львівській області,
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради,
районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Впродовж року
5.  Виходячи із потреб району, надати керівництву райдержадміністрації пропозиції про необхідність розробки програми щодо створення спеціальних будинків-інтернатів та гуртожитків для проживання осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі і не мають власного житла та в разі позитивного вирішення питання, внести програму на розгляд сесії районної ради.
Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Жовтень 2012 року
6.  Забезпечувати проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. Вживати заходів для своєчасного повернення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживання, поліпшення їх соціальної та правової опіки, виховної роботи з ними.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
РВ ГУМВС України у Львівській області,  сільські, селищні, міські ради
Впродовж року
7. Вживати заходів щодо покращення діяльності існуючих та створення нових громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та їх матеріально-технічного забезпечення. Організувати належну взаємодію правоохоронних органів з такими громадськими формуваннями.
РВ ГУМВС України у Львівській області, Мостиський прикордонний загін, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, сільські, селищні, міські  ради
Впродовж року
8. Започаткувати проведення за участю громадськості спільних міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, круглих столів тощо з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії.
 РВ ГУМВС України у Львівській області, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації,  сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної
та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації
Починаючи з серпня 2012 року
9. Проводити моніторинг оцінювання діяльності правоохоронних органів, за результатами аналізу основних статистичних показників, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби із злочинністю в районі.
Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації,  сектор взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,  РВ ГУМВС України у Львівській області, міжрайонна державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,  сільські, селищні, міські ради
Впродовж  року
10. Покращити роботу з інформування населення про виконання заходів із забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян в районі, реагування правоохоронних органів на звернення громадян.

РВ ГУМВС України у Львівській області, міжрайонна державна податкова інспекція у Старосамбірському районі, сільські, селищні, міські ради, кримінально-
виконавча інспекція Старосамбірського району, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації
Впродовж року
11. Продовжувати:
- проведення систематичного роз'яснення через засоби масової інформації та Інтернет державної стратегії розвитку правоохоронних органів, питань їх реформування, запровадження нових форм роботи, спрямованих на розв'язання проблем громадян;
- громадське обговорення питань щодо ефективності роботи правоохоронних органів;
- створення дієвої системи співпраці з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернет номерів контактних телефонів підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри»;
- здійснювати заходи для забезпечення підвищення рівня правової освіти населення.

РВ ГУМВС України у Львівській області, міжрайонна державна податкова інспекція у Старосамбірському районі, МАПП "Смільниця" Мостиського прикордонного загону, сільські, селищні, міські ради,  сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси  та інформації апарату райдержадміністрації
Впродовж  року

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено