Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 31.01.2011 №12/01-09

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Доручення
Голови Старосамбірської районної державної адміністрації

від  31 січня 2012 року     № 12/01-09

Про утворення виборчих дільниць на постійній основі

В    ідповідно до  Закону України “Про вибори народних депутатів України”, постанов Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року №5, від 24 січня 2012 року №11, з метою створення звичайних  і спеціальних виборчих дільниць на постійній основі:

Сільським, селищним, міським головам

1. Внести подання щодо утворення звичайних виборчих дільниць на постійній основі відділу  ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, згідно додатку 1.
1.1. Подання щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць на постійній основі повинно містити:
•    назву району, міста, району в місті (для міст з районним поділом), на території якого пропонується утворити звичайну виборчу дільницю, із зазначенням області, Автономної Республіки Крим;
•    опис меж виборчої дільниці;
•    чисельність виборців на виборчій дільниці;
•    адресу та місцезнаходження (школа, будинок культури, номер (назва) кімнати тощо) приміщення для голосування;
•      площу приміщення для голосування (кв. м), приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати площу не менше 50 м2, середньої – не менше 75 м2, великої – не менше 90 м2.  ;
•    адресу та місцезнаходження (школа, будинок культури, номер (назва) кімнати тощо) приміщення дільничної виборчої комісії;
•    площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м).
                            Термін: до 15 лютого 2012 року
 
      Ю.Войтіву
2.    Внести подання щодо утворення спеціальних виборчих дільниць на постійній основі відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, згідно додатку 2.
    2.1. Подання щодо первинного утворення спеціальних виборчих дільниць у відповідному закладі, чи установі повинно містити:
•    назву району, міста, району в місті (для міст з районним поділом), на території якого пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю, із зазначенням області, Автономної Республіки Крим;
•    назву закладу чи установи;
•    юридичну адресу закладу чи установи;
•    орієнтовну кількість виборців на виборчій дільниці (визначається з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць відповідно у стаціонарному лікувальному закладі, установі виконання покарань);
•    адресу та місцезнаходження приміщення для голосування;
•    площу приміщення для голосування (кв. м);
•    адресу та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії;
•    площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м);
•    зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

        Термін: включно до 15 лютого 2012 року

3. Контроль за виконанням  доручення  покласти на керівника апарату райдержадміністрації М.Года.


                                                                                                                    Володимир Цегенько 
                                                    Додаток 1
                                                    до доручення голови
                                                    райдержадміністрації
                                                    від 31 січня 2012 року
                                                    №12/01-09

Подання
щодо утворення звичайних
виборчих дільниць на постійній основі

назва району, міста, району в місті (для міст з районним поділом), на території якого пропонується утворити звичайну виборчу дільницю, із
зазначенням області, Автономної Республіки Крим


    опис меж виборчої дільниці
    чисельність виборців на виборчій дільниці
    адреса та місцезнаходження (школа, будинок культури, номер (назва) кімнати тощо) приміщення для голосування
    площа приміщення для голосування (кв. м)
    адреса та місцезнаходження (школа, будинок культури, номер (назва) кімнати тощо) приміщення дільничної виборчої комісії
    площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м).

                        

Голова  _____________ ради                                                     __________________________    _____________________
                                                                                      М.П.                               (підпис)                                                                                    (П.І.Б)    


Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                       М.Год
                                                        

                                                    Додаток 2
                                                    до доручення голови
                                                    райдержадміністрації
                                                    від “____” __________2012 року
                                                    № __
Подання
щодо утворення спеціальних
виборчих дільниць на постійній основі
назва району, міста, району в місті (для міст з районним поділом), на території якого пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю, із зазначенням області, Автономної Республіки Крим


    назва закладу чи установи    
юридична адреса закладу чи установи
    орієнтовна кількість виборців на виборчій дільниці (визначається з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць відповідно у стаціонарному лікувальному закладі, установі виконання покарань)
    адреса та місцезнаходження приміщення для голосування    площа приміщення для голосування (кв. м)    адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії    площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м)    зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів
                                

Голова  _____________ ради                                                     __________________________    _____________________
                                                                                      М.П.                               (підпис)                                                                                    (П.І.Б)    
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                       М.Год

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено