Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №7/01-04 від 16.01.2019

Про внесення змін в розпорядження голови районної

державної адміністрації від 27 лютого 2018 року №136/01-04

        

  Відповідно до статей 6, 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України  від 23 травня 2018 року №434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

  1. Внести зміни до Регламенту Старосамбірської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 лютого 2018 року №136/01-04, а саме:

   1.1. Пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також начальником юридичного відділу  апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації, а також з начальником юридичного відділу і завідувачем сектору з питань персоналу апарату районної державної адміністрації та затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Положення про апарат місцевої держадміністрації розробляється начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови місцевої держадміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».».

  1.2. Абзац другий пункту 25 після слів «заступників голови» доповнити словами, «керівника апарату районної державної адміністрації».

   1.3. Пункти 30 і 31 викласти у такій редакції:

«30. Організація роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу  річним  планом,  який передбачає здійснення заходів з добору,  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

  1. Організацію роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює сектор з питань персоналу.

У структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу  утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права,  чисельність  працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки  служби  управління  персоналом можуть бути покладені на одного з  державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.».

  1.4. Пункт 65 викласти у такій редакції:

«65. Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації  роботи апарату районної державної адміністрації – керівнику апарату районної державної адміністрації.».

  1.5. Абзац перший пункту 98 викласти у такій редакції:

«Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень, підписуються керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації, який є головним розробником проекту розпорядження.».

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Года М.М.

 

Перший заступник голови                                                                        Р.Р. Пупа                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено