Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №884/01-04 від 28.12.2018

Про очікуване виконання районного

бюджету та бюджету району за 2018 рік

та  проект районного бюджету на 2019 рік

   Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на  виконання  рішення  Колегії  районної  державної адміністрації від 11 грудня 2018 року  № 26/02-30:

 1. Органам місцевого самоврядування району активізувати роботу із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати та недопущенню виплати зарплати нижче встановленого державою мінімуму, збільшенню бази оподаткування суб’єктів господарювання,  забезпечити виконання планових завдань з  надходження  акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 2. Керівникам бюджетних установ району у 2019 році :

  2.1. У зв’язку з затвердженням районного бюджету на 2019 рік з порушенням вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, з метою ліквідації дефіциту на оплату праці з нарахуваннями розробити помісячні заходи оптимізації видатків. Дану інформацію подати в Старосамбірську райдержадміністрацію до 17 січня 2019 року.

  2.2. Здійснити фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із зазначених видатків.

  2.3. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати. 

  2.4. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

  2.5. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1.  Головам місцевих рад при затвердженні відповідних бюджетів та внесенні змін до них забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Петрівська Л.І.) провести аналіз поданих розпорядниками бюджетних коштів планів з оптимізації видатків, узагальнити дану інформацію та підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо ефективного використання коштів районного бюджету.
 3.      Затвердити прогноз районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2021 роки, що додається.
 4.     Контроль  за  виконанням  розпорядження  залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                                Р.Р.Пупа

 

 

 Затверджено   

 розпорядження райдержадміністрації

28 грудня 2018 року №884/01-04                                                                                     

 

 

ПРОГНОЗ
районного  бюджету Старосамбірського  району

на 2020 – 2021 роки

 

Загальна частина

 

Прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі Бюджетного та Податкового кодексів України,  з урахуванням основних прогнозних макропоказників та положень проекту районної Програми економічного і соціального розвитку  району на 2019-2020 роки, районних програм та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, побудованої на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

На середньострокову перспективу, в умовах нинішньої економічної ситуації в економіці району, основними завданнями місцевого бюджету є:

1) забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

2)  підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

3)  посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

4) забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

5) покращення добробуту та якості життя населення шляхом забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення;

6)  забезпечення бюджетної самостійності та фінансової незалежності місцевих бюджетів, що сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування,  взаємовідносин районного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів). Прогноз базується на результатах аналізу основних макропоказників на  2019 – 2021 роки.

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку району, покладені в основу формування прогнозу районного бюджету на 2020 – 2021 роки

При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників зведеного та районного бюджету на 2020-2021 роки фінансове управління керувалося  Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 -2021 роки» та листом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року № 05110-14-21/20720 щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2019 рік. Це зумовило врахування у прогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку.

Основними завданнями  розвитку  району  на  2019 рік  є  забезпечення стабільної  роботи  діючих підприємств,  наповнення  бюджетів  всіх рівнів, стабільне  функціонування  галузей  освіти, охорони  здоров’я, культури  та  всіх  галузей, які  мають забезпечити  належний  рівень  життя   мешканців  регіону.

 Основними бюджетоутворюючими  установами  та  підприємствами району є  відділ  освіти  районної  державної   адміністрації, відділ культури районної  державної   адміністрації, установи охорони здоров’я, ПАТ «Львівобленерго», ДП «Прикарпатзахідтранс», ТзОВ «Агро ЛВ «Лімітед», ТзОВ «Спільне  українсько - китайське  підприємство «Укрлісхолдинг», ТзОВ «Норбілк Агрі».

Темпи зростання фонду оплати праці працівників у промисловості, сільському господарстві, малих підприємствах  прогнозується на рівні 113,0 відс. у 2020 році та 109,1 відс. у 2021 році до минулих років.

Індикативні прогнозні показники районного бюджету

на 2020 та 2021 роки

                                                                                                          тис. грн.

Найменування показника

                                                                                              

 

2020 рік                       

 

 

2021 рік

 

районний бюджет

районний

бюджет

районний бюджет

Доходи,  тис..грн

 

69405,8

72876,0

20450,0

Видатки , тис.грн.

 

658407,5

691328,0

263590,9

В т.ч. трансферти, тис.грн.

 

589001,7

618452,0

243140,9

 

1)  Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів 18 відсотків, оподаткування пасивних доходів (крім дивідендів) за ставкою 18%, тощо;

2)    прогноз рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення здійснено згідно прогнозних даних лісозаготівельних підприємств;

3) прогноз місцевих податків здійснено з урахуванням бази оподаткування податку на нерухомість, додаткових надходжень земельного податку за лісові землі, зростання індексу споживчих цін,  тенденції протягом 2018 року надходжень по єдиному податку;

4) прогноз надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснено на основі очікуваних фактичних даних за 2018 рік.

                

Індикативні прогнозні показники доходів районного бюджету

на 2020 та 2021 роки

Найменування

                             тис. грн. 

2020 рік

2021 рік

Загальний обсяг доходів 

69405,8

72876,0

Податкові надходження,  з них:

64234,9

67448,7

податок на доходи фізичних осіб

64193,9

67403,6

податок на прибуток підприємств

 41,0

 45,1

Неподаткові надходження

2372,0

2488,5

Інші доходи   (без трансфертів)

2798,9

2938,8

 Міжбюджетні трансферти                                                         589001,7           618452,0

Загальний обсяг доходів

658407,5

       691328,0

 

 

Індикативні прогнозні показники  видаткової частини районного бюджету на 2020-2021 роки:

 

При розрахунку показників бюджету враховано:

 1. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року № 546, який передбачає:
 • зростання номінального валового внутрішнього продукту у 2020 році – 3,8 відс., у 2021 році – 4,1відсотка;
 • індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 105,6 відс. у 2020 році та у 2021 році – 105,0 відсотків;
 • індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2020 році – 108,2 відс., у 2021 році – 105,9 відсотків
 1. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року – 4 407 грн. (ріст до попереднього року – 5,6 відс.), з 1 січня 2021 року – 4627 грн. (ріст до попереднього року – 5 відс.).
 2. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року – 2102 грн. (ріст до попереднього року – 9,4 відс.), з 1 січня 2021 року – 2262 грн. (ріст до попереднього року – 7,6 відс.).
 3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2020-2021 роки розраховуються з врахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії в середньому на 1,1.

 

 Індикативні прогнозні показники видаткової частини районного бюджету на 2020-2021 роки

                                                                                                                     тис. грн. 

        Назва показника

           2020 рік

                2021 рік

Загальний обсяг видатків

658407,5

691328,0

з них:

 

 

Державне управління

4985,0

5234,2

Освіта

226337,2

237654,1

Охорона здоров'я

67483,7

70857,9

Соціальний захист та соціальне             забезпечення 

312689,7

328324,2

Культура і мистецтво

18492,4

19417,0

Фізична культура і спорт

3223,1

3384,3

Інша діяльність

580,8

609,8

Економічна діяльність

2323,2

2439,4

Міжбюджетні трансферти

21764,5

22852,7

Резервний фонд

528,0

554,4

 

 

 

 

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити для розвитку галузей соціально-культурної сфери:

 

 

 

Освіти

 

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу;

організація оздоровлення дітей у навчальних закладах;

модернізація матеріальної бази загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

зміцнення навчально-методичної бази навчальних закладів;

Охорони здоров’я

 

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

покращення якості надання медичної допомоги;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо розвитку системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я.

ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціального захисту та соціального забезпечення

 

поліпшення надання соціальних послуг та підвищення рівня соціального захисту інвалідів, дітей-сиріт, малозабезпечених верств населення;

 Культури і мистецтва

забезпечення функціонування районних бібліотек  (в т.ч. поповнення фондів);

підтримка театрально-видовищних закладів та концертних  організацій;

надання допомоги аматорським колективам, а також забезпечення їх участі у культурно-мистецьких акціях;

популяризація народної творчості, традицій, звичаїв та проведення культурно-мистецьких заходів;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

покращення матеріально-технічної бази;

 Фізичної культури і спорту

 підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

Також пріоритетним напрямком буде:

забезпечення спрямування коштів для співфінансування  будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок державного фонду регіонального розвитку;

виділення коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт та утримання автомобільних доріг.

                          ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено