Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №875/01-04 від 26.12.2018

Про внесення змін до показників районного

бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік

 Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення  Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», враховуючи листи: відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації від 26 грудня 2018 року №694/01-26, Тернавської сільської ради від 6 грудня 2018 року №238, Головецької сільської ради від 12 грудня 2018 року №122:

  1. Внести зміни до видаткової частини районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік:

           - КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», зменшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 96850 (Дев’яносто шість тисяч вісімсот п’ятдесят) гривень, відповідно збільшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 50000 (П’ятдесят тисяч) гривень, головний розпорядник коштів  - відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації;

           - КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», зменшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 21381 (Двадцять одна тисяча триста вісімдесят одна) гривня, відповідно збільшивши бюджетні асигнування за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 21381 (Двадцять одна тисяча триста вісімдесят одна) гривня;

            - КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя», зменшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 30805 (Тридцять тисяч вісімсот п’ять) гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 1845 (Одна тисяча вісімсот сорок п’ять) гривень, відповідно збільшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» у сумі 50000 (П’ятдесят тисяч) гривень, головний розпорядник коштів  - відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації;

            - КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» збільшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі  29500 (Двадцять дев’ять тисяч п’ятсот) гривень, спрямувавши кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями Головецькій сільській раді у сумі 14500 (Чотирнадцять тисяч п’ятсот) гривень,  Тернавській сільській раді у сумі 15000 (П’ятнадцять тисяч) гривень, головний розпорядник коштів - фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Петрівська Л.І.) внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Начальнику відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації Беницькому Б.В. внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3. Сільським головам внести відповідні зміні до показників місцевих бюджетів та забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
  4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                                    Р.Р.Пупа

                         

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено