Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №882/01-04 від 27.12.2018

Про затвердження в новій редакції

паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2018 рік

 

  Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», враховуючи розпорядження  Старосамбірської райдержадміністрації: від 26 грудня 2018 року №870/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 26 грудня 2018 року №878/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:     

 1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я», що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                    Р.Р.Пупа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

27 грудня 2018 року  №882/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018 рік

 

 1. 0200000        Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

       (КПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

 1.      0210000           Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

           (КПКВК МБ)                              (найменування відповідального виконавця)

 1. 0212140                             Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

       (КПКВК МБ)                                                     (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3003,1  тис. гривень,   у тому числі загального фонду       3003,1  гривень та спеціального фонду – 0  тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

 Розпорядження Львівської облдержадміністрації за №426/0/5-18 від 11.05.2018 року «Про  розподіл субвенції державного бюджету»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №316/01-04 від 18.05.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

Розпорядження Львівської облдержадміністрації  за №1287/0/5-18 від 30.11.2018 року «Про розподіл медичної субвенції»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №818/01-04 від 05.12.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

Розпорядження Львівської облдержадміністрації  за №1387/0/5-18 від 19.12.2018 року «Про розподіл медичної субвенції»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №870/01-04 від 26.12.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №878/01-04 від 26.12.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

 

 1. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення .

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212144

0763

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

2

0212146

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

Фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0212144

0763

Підпрограма 1

Завдання 1

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

1357,0

 

1357,0

2

0212146

0763

 Підпрограма 2

Завдання 1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

1646,1

 

1646,1

 

Разом

 

 

3003,1

 

3003,1

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0212144

Підпрограма 1

Завдання 1

 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Видатки на забезпечення

Медикаментами хворих на цукровий діабет

грн.

Бух. Звіт

 

1357000,00

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет,що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

340

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого в рік

гривень

розрахунок

3991,18

 

 

Забезпеченість хворих на цукровий діабет

%

розрахунок

100

4

 

Показники якості

 

 

 

 

 

% хворих,які забезпечені інсулінами за рахунок програми до кількості потребуючих

%

Стат.звіт.

100

1

0212146

Підпрограма  2

 Завдання 1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань

тис. грн.

мережа

1646,1

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість хворих на астму

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

218

 

 

Кількість хворих на гіпертонію

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

10760

 

 

Кількість хворих на діабет ІІ Типу

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

816

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого на 6 місяців

гривень

розрахунок

139,57

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворювання на серцево-судинні захворювання , бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу

%

Стат.звіт.

5,5

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                           _____________________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено