Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект розпорядження на Колегію "Про викоанння Прграми соц-екон. та культурного розвитку району у 20

           ПРОЕКТ
СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району у  2011 році
«____»________2012  року          м. Старий Самбір                    №_____
Відповідно до ст.   Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  рішення Колегії від ____ лютого 2012 року №_____ “Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району   у 2011 році:
1. Керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації:
1.1. Вживати заходи для забезпечення сталого розвитку відповідних галузей  та створення сприятливих умов для подальшого зростання основних показників життєдіяльності
1.2. Впродовж 2012 року   в межах виділених асигнувань забезпечувати виконання заходів  Програми соціально-економічного та культурного розвитку  району.   
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.


                                   
Голова райдержадміністрації                                                    В.Д.Цегенько

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено