Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №845/01-04 від 14.12.2018

Про затвердження в новій редакції

паспортів бюджетних програм

місцевого бюджету на 2018 рік

 Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення   Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324  «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації: від 3 грудня 2018 року  №810/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 4 грудня 2018 року №815/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 4 грудня 2018 року №816/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 5 грудня 2018 року №818/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 5 грудня 2018 року №819/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що додається.
 2. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги», що додається.
 3. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212110 «Первинна медична допомога населенню», що додається.            
 4. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я», що додається.
 5.   Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0217360 «Виконання інвестиційних проектів», що додається.
 6.    Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                      Р.Р.Пупа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

14 грудня 2018 року  №845/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

 

 1. 0200000                Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(КПКВК МБ)                (найменування головного розпорядника)

 .    2.        0210000                Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                    

             (КПКВК МБ)                                                       (найменування відповідального виконавця)

 1.     0212010                  0731               Багатопрофільна  стаціонарна медична допомога населенню

          (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 1. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37037,9 тис. гривень,   у тому числі загального фонду        36733,5 тис. гривень та спеціального фонду –  304,4  тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,  

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;  

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №34/01-04 від 27 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №198/01-04 від 21 березня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №356від 20 квітня 2018  року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №389/01-04 від 18 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №405/01-04 від 22 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №415/01-04 від 27 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №395 від 10 липня  2018  року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №408 від 21  серпня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №636/01-04 від 1 жовтня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №435 від 25  жовтня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №755/01- 04 від 12 листопада  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №815/01- 04 від 4 грудня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №819/01- 04 від 5 грудня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

 1. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. рн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212010

0731

Завдання 1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

36602,5

0

36602,5

2

0212010

0731

Завдання 2

Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів 

131,0

0

131,0

3

0212010

0731

Завдання 3

Капітальний ремонт  психоневрологічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району 

0

130,4

130,4

4

0212010

0731

Завдання 4

Придбання холодильного обладнання для зберігання трупів 

 

70,0

70,0

5

0212010

0731

Завдання

Придбання твердопаливного котла 

 

104,0

104,0

 

Разом

 

 

36733,5

304,4

37037,9

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212010

Завдання 1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

2

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

424,75

3

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

60,5

4

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

341

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

11100

2

 

кількість ліжко днів стаціонарного відділення

тис.од

стат.звіт.

117800

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

183

2

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

350

3

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

10,7

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,001

 

0212010

Завдання 2

Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

 Обсяг витрат з місцевого бюджету (районного та обласного)

гривень

Рішення сесії районної ради

131000

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

К-сть відділень де планується закупівля комп’ютерного обладнання

од

Цінова пропозиція

11

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня вартість одного комплекту комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

11909,09

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

100%

 

0212010

Завдання 3

Капітальний ремонт фасаду психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

 Обсяг витрат з районного та обласного  бюджетів

гривень

Рішення сесії районної ради

130 400

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

Площа фасаду, що планується відремонтувати

М.кв

Проектно-кошторисна документація

455

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня вартість одного метра квадратного

гривень

розрахунок

286,59

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

100%

 

0212010

Завдання 4

Придбання холодильного обладнання для зберігання трупів 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

Сума коштів передбачена  на придбання холодильного обладнання

гривень

Рішення сесії районної ради №408 від 21.08.2018

70000,00

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

Кількість обладнання, що планується закупити

шт

 

1

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня вартість за одиницю

гривень

розрахунок

70000,00

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

100%

 

0212010

Завдання 5

Придбання твердопаливного котла 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

Сума коштів передбачена  на придбання твердопаливного котла

гривень

Рішення сесії районної ради №408 від 21.08.2018

 104000,00

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

Кількість обладнання, що планується закупити

шт

 

1

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня вартість за одиницю

гривень

розрахунок

104000,00

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

100%

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       __________________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

14 грудня 2018 року  №845/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 1. 0200000                Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

   (КПКВК МБ)                (найменування головного розпорядника)

 1.      0210000                    Старосамбірська  районна державна адміністрація Львівської області   

               (КПКВК МБ)                 (найменування відповідального виконавця)

 1.    0212080       0721             Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

              (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16675,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду         15141,0 тис. гривень та спеціального фонду –   1534,0тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

 Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №466/01-04 від 24 липня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №635/01-04 від 1жовтня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №636/01-04 від 1жовтня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №755/01-04 від 12 листопада  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №815/01-04 від 4 грудня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

 

 1. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
 2. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212080

0721

 Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

15141,0

1504,0

16645

2

 

 

Завдання 2 Придбання  фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

 

30,0

30,0

 

Разом

 

 

15141,0

1534,0

 

16675,0

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212080

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ поліклінічного відділення

од.

мережа

3

2

 

кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

од

Стат.зв ф.20

182,75

3

 

в т.ч лікарів

од

Стат.зв ф.20

52,25

4

 

кількість ліжок денного стаціонару

од

мережа

23

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

тис.од

стат.звіт.

128,8

2

 

кількість відвідувань в поліклініку

тис.осіб

стат.звіт.

206,2

3

 

кількість лікарських відвідувань вдома

тис.осіб

стат.звіт.

1,8

4

 

кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі

осіб

стат.звіт.

1500

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

дні

стат.звіт.

240

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря

осіб

стат.звіт.

3946

2

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,1

3

 

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку  на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,6

 

0212080

Завдання 2 Придбання  фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Кількість  фотометрів 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

шт

накладна

1

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

Гривень

накладна

30000,00

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

гривень

розрахунок

30000,00

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення якості  надання первинної медичної допомоги та вчасне діагностування серцево-судинних захворювань

%

розрахунок

100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ___________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження  Старосамбірської

 районної державної адміністрації

 14 грудня 2018 року  №845/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 1. 0200000               Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

     (КПКВК МБ)                                           (найменування головного розпорядника)

 1. 0210000                       Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області    

       (КПКВК МБ)                                              (найменування відповідального виконавця)

 1. 0212110                          Первинна медична допомога населенню

      (КПКВК МБ)                              (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20727,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду    20408,5 тис. гривень та спеціального фонду – 318,9 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №134/01-04 від 27 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №198/01-04 від 21 березня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №206/01-04 від 23 березня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №315/01-04 від 18 травня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №354/01-04 від 31 травня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №379/01-04 від 13 червня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №388/01-04 від 18 червня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №405/01-04 від 22 червня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №430/01-04 від 5 липня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №656/01-04 від 8 жовтня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №815/01-04 від 4 грудня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №816/01-04 від 4 грудня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

 

 1. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги  та збереження здоров’я населення.

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212112

0725

Первинна медична допомога населенню, що  надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

2

0212113

0721

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями)

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212112

0725

Підпрограма 1

Завдання 1

 Забезпечення надання первинної

 медичної допомоги , що надається фельдшерськими,  фельдшерсько-акушерськими пунктами

Завдання 2

Придбання вікон та підвіконників   для ФАПу с.Городовичі

Завдання 3

Придбання гематологічного аналізатора

7162,0

7152,0

 

 

 

 

 

10,0

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,0

7182,0

7152,0

 

 

 

 

 

10,0

 

 

20,0

2

0212113

0721

Підпрограма 2

Завдання 1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

Завдання 2

Придбання гематологічного аналізатора

Завдання 3

Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Стрілки (заміна опалення)

13246,5

298,9

 

 

 

 

 

 

179,8

 

 

 

119,1

13545,4

 

 

 

 

 

 

179,8

 

 

 

119,1

 

 

 

 

20408,5

318,9

20727,4

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212112

Підпрограма 1

Завдання1

 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими,  фельдшерсько-акушерськими пунктами

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

од

мережа

59

2

 

кількість штатних одниць

од

штатний розпис

101,0

3

 

в т.ч середнього медичного персоналу

од

штатний розпис

66,5

 

 

Показники продукту

 

 

 

4

 

кількість відвідувань, усього

тис.од

стат.звіт.

190,0

5

 

в т.ч. кількість відвідувань на дому

тис.од

стат.звіт.

86,6

 

 

Показники ефективності

 

 

 

6

 

середня кількість відвідувань на одну штатну посаду середнього медичного персоналу

од

стат.звіт.

2857

 

 

середня вартість 1-го відвідування

грн

стат.звіт.

37,8

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Динаміка виявлення захворюваності на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,1

 

 

Завдання 2  Придбання вікон  та підвіконників   для ФАПу с.Городовичі

Показники затрат

 

 

 

 

 

Сума виділених коштів

гривень

кошторис

10000,00

 

 

Кількість вікон

шт

накладна

2

 

 

Кількість внутрішніх підвіконників

шт

накладна

4

 

 

Кількість зовнішніх підвіконників

шт

накладна

2

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Вартість одиниці товару

Гривень

накладна

1250,00

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість за одиницю

гривень

розрахунок

1250,00

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення енергоефективності  у ФАПі с.Городовичі

%

 

100

 

 

Завдання 3

Придбання гематологічного аналізатора

Показники затрат

 

 

 

 

 

Сума виділених коштів

гривень

план використання

20000

 

 

Кількість гематологічних аналізаторів

шт

накладна

1

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Вартість одиниці товару

Гривень

накладна

20000

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість за одиницю

гривень

розрахунок

20000

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення надання лабораторної діагностики на рівні первинної медичної допомоги

%

 

100

 

0212113

Підпрограма 2 Завдання1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

од

мережа

13

2

 

кількість штатних одниць

од

штатний розпис

179,0

 

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

46,25

3

 

кількість ліжок в денних стаціонарах

од

штатний розпис

55

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

тис.од

стат.звіт.

21,2

2

 

кількість лікарських відвідувань

тис.осіб

стат.звіт.

266,6

3

 

кількість пацієнтів

осіб

стат.звіт.

6280

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 1

 

Завантаженість ліжкового фонду  в денних стаціонарах

днів

стат.звіт.

240

2

 

Середній термін перебування  на лікуванні в денному стаціонарі 1 хворого

днів

стат.звіт.

8,7

3

 

середня кількість відвідувань  на одну штатну посаду лікаря

од.

стат.звіт.

5764

4

 

кількість пацієнтів на 1 лікаря

осіб

стат.звіт.

136

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

зниження рівня захворювання з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність

%

стат.звіт.

1,6

 

 

Завдання 2

Придбання гематологічного аналізатора

Показники затрат

 

 

 

 

 

Сума виділених коштів

гривень

план використання

179800

 

 

Кількість гематологічних аналізаторів

шт

накладна

1

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Вартість одиниці товару

Гривень

накладна

179800

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість за одиницю

гривень

розрахунок

179800

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення надання лабораторної діагностики на рівні первинної медичної допомоги

%

 

100

 

 

Завдання 3

Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Стрілки (заміна опалення)

Показники затрат

 

 

 

 

 

Сума виділених коштів

гривень

план використання

119065

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, в яких планується заміна опалення

од.

 

1

 

 

Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових напірних

м

 

388

 

 

Установлення опалювальних радіаторів сталевих

шт.

 

31

 

 

Установлення вузлів теплових

кількість

 

1

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість труб поліпропіленових (20мм)

гривень за одиницю

кошторис

18,00

 

 

Середня вартість труб поліпропіленових (25мм)

гривень за одиницю

кошторис

28,00

 

 

Середня вартість сталевий радіатор

Гривень за одиницю

кошторис

1820,00

 

 

Середня вартість лічильник тепловий

Гривень за одиницю

кошторис

10202,91

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення енергоефективності та умов надання первинної медичної допомоги

%

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

                                               _____________________________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

14 грудня 2018 року   №845/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018 рік

 

 1. 0200000        Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

   (КПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

 1.  0210000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                         

       (КПКВК МБ)                                (найменування відповідального виконавця)

 1. 0212140             0763                Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

   (КПКВК МБ)         (КФКВК)                              (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2814,1 тис. гривень,   у тому числі загального фонду       2814,1 гривень та спеціального фонду – 0  тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

 Розпорядження Львівської облдержадміністрації за №426/0/5-18 від 11.05.2018 року «Про  розподіл субвенції державного бюджету»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №316/01-04 від 18.05.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік»

Розпорядження Львівської облдержадміністрації  за №1287/0/5-18 від 30.11.2018 року «Про розподіл медичної субвенції»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №818/01-04 від 05.12.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2018 рік».

 

 1. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення .

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212144

0763

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

2

0212146

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

Фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0212144

0763

Підпрограма 1

Завдання 1

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

1232,0

 

1232,0

2

0212146

0763

 Підпрограма 2

Завдання 1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

1582,1

 

1582,1

 

Разом

 

 

2814,1

 

2814,1

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0212144

Підпрограма 1

Завдання 1

 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Видатки на забезпечення

Медикаментами хворих на цукровий діабет

грн.

Бух. Звіт

 

1232000,00

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет,що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

340

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого в рік

гривень

розрахунок

3623,52

 

 

Забезпеченість хворих на цукровий діабет

%

розрахунок

83

4

 

Показники якості

 

 

 

 

 

% хворих,які забезпечені інсулінами за рахунок програми до кількості потребуючих

%

Стат.звіт.

83

1

0212146

Підпрограма  2

 Завдання 1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань

тис. грн.

мережа

1582,1

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість хворих на астму

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

218

 

 

Кількість хворих на гіпертонію

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

10760

 

 

Кількість хворих на діабет ІІ Типу

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

816

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого на 6 місяців

гривень

розрахунок

134,14

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворювання на серцево-судинні захворювання , бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу

%

Стат.звіт.

5,5

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                           ______________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Старосамбірської

районної державної адміністрації

14 грудня 2018 року   №845/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018 рік

 

 1. 0200000            Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(КПКВК МБ)                (найменування головного розпорядника)

 1. 0210000           Старсамбірська районна державна адміністрація Львівської області

       (КПКВК МБ)                   (найменування відповідального виконавця)

 1.   0217360            0490                   Виконання інвестиційних проектів 

       (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1976,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду         0 ,0  тис. гривень та спеціального фонду – 1976,3 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 23 лютого  2018 року «Про внесення змін до показників  районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської  райдержадміністрації за №247/01-04 від 12 квітня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №423-р від 13 червня 2018 року « Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження голови Старосамбірської  райдержадміністрації за №461/01-04 від 20 липня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №867-р від 7 листопада 2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження голови Старосамбірської  райдержадміністрації за №810/01-04 від 3 грудня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

 

 1. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0217363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0217363

0490

 Завдання 1 Реконструкція хірургічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ (м.Старий Самбір, вул..Л.Галицького)

0

 

25,2

25,2

2

 

 

Завдання 2

Реконструкція  психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів, Великолінинська сільська рада  

0

16,2

16,2

3

 

 

Завдання 3

 Реконструкція терапевтичного відділення №2 Старосамбірської ЦРЛ, с.Стрілки, Стрілківська сільська рада

0

184,9

184,9

 

 

 

Завдання 4

Капітальний ремонт будівлі  (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

500,0

500,0

 

 

 

Завдання 5

Реконструкція даху будівлі   центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

1250,0

1250,0

 

Разом

 

 

0

1976,3

1976,3

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0217363

Завдання 1 Реконструкція хірургічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ (м.Старий Самбір, вул..Л.Галицького)

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг витрат на  реконструкцію

гривень

Рішення сесії Старосамбірської РР за №329 від 23.02.18р

25221,00

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Кількість видів  робіт що планується виконати

одиниці

Проектно-кошторисна документація на Реконструкцію хірургічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ (м.Старий Самбір, вул..Л.Галицького)

1

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 запланованого виду робіт

Гривень

Розрахунок

25221,00

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

100%

 

 

Завдання 2

Реконструкція  психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів, Великолінинська сільська рада  

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг витрат  на реконструкцію   

Гривень

Рішення сесії Старосамбірської РР за №329 від 23.02.18р

16221,00

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Кількість видів  робіт що планується виконати

одиниці

Проектно-кошторисна документація на Реконструкцію  психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів, Великолінинська сільська рада   

1

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 запланованого виду робіт

Гривень

Розрахунок

16221,00

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

100%

 

 

Завдання 3

Реконструкція терапевтичного відділення №2 Старосамбірської ЦРЛ, с.Стрілки, Стрілківська сільська рада

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг витрат на  заміну вікон та дверей 

Гривень

Рішення сесії Старосамбірської РР за №329 від 23.02.18р

184870,00

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Загальна площа вікон та дверей, що планується замінити

Метри квадратні

Проектно-кошторисна документація на Реконструкцію терапевтичного відділення №2 Старосамбірської ЦРЛ, с.Стрілки, Стрілківська сільська рада

45,1

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 м.кв  вікон та дверей,  що планується замінити

Гривень

Розрахунок

4099.11

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

100%

 

 

Завдання 4

Капітальний ремонт будівлі  (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг виділених коштів  на  проведення капітального ремонту

Гривень

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №423-р від 13 червня 2018 року « Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

500000

 

2

Кошторисна вартість  капітального ремонту

Гривень

Проектно-кошторисна документація

3394659

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Кількість розділів по виконанню робіт

одиниць

Проектно-кошторисна документація  

8

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

424332,38

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

14,7

 

 

Завдання 5

Реконструкція даху будівлі   центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг виділених коштів  на  проведення капітального ремонту

Гривень

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №423-р від 13 червня 2018 року « Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

1250 000

 

2

Кошторисна вартість  капітального ремонту

Гривень

Проектно-кошторисна документація

2382312

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Кількість розділів по виконанню робіт

одиниць

Проектно-кошторисна документація 

3

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

794104

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати 

%

Розрахунок

52.5

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ______________________________________________________________________  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено