Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект доручення на рішення колегії"Про підготовку с/г підприємст до весняно-польових робіт у 2012 в

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Доручення   ПРОЕКТ
Голови Старосамбірської районної державної адміністрації

від  «___»_______ 2012 року     №____/01-09

 Про підготовку сільськогосподарських підприємств
до весняно – польових робіт у 2012році та використання
земельних ресурсів для сільськогосподарського виробництва

Я.Курію
1. Рекомендувати керівникам та  спеціалістам господарств всіх форм власності:
1.1. Організувати залучення всіх можливих резервів з метою повного забезпечення сільськогосподарських підприємств району паливно-мастильними  матеріалами, засобами захисту рослин  і мінеральними добривами для посіву ярих  культур.
1.2. Забезпечити готовність сільськогосподарських технічних засобів на належному  рівні    для  проведення  весняно-польових робіт, здійснити технологічну наладку з метою економного витрачання палива  у відповідності до агротехнічних вимог.
1.3. Господарствам,  у яких є недостатня кількість власного насіння до потреби  для посіву, в найкоротший термін поповнити їх запаси за рахунок міжгосподарського обміну або закупівлі.  Забезпечити посів ярих культур насінням не нижче другої  репродукції високоврожайних і перспективних сортів, які внесені в Державний реєстр.
1.4. Постійно здійснювати контроль за ефективним використанням коштів із бюджетів усіх  рівнів, виділених на виконання цільових програм розвитку сільського господарства.

                                                                     Термін: до 20 червня  2012 року
                                                                                І.Березовському
2. Створити постійно-діючу  комісію з питання ефективного використання земельних ресурсів району.
                            Термін: до 30 березня 2012 року
                            

І. Березовському, сільським, селищним
                            головам
3. Забезпечити інформування власників земельних часток (паїв) та прийняти відповідні рішення з надання у користування потенційним землекористувачам, інвесторам незадіяних (не витребуваних)  земельних ділянок.  
                                                                   Термін: до 1 червня  2012 року
4. Надати інформаційну довідку в районні засоби масової інформації.
                            Термін:  до 1 червня 2012 року
5. Забезпечувати сприяння членам особистих селянських господарств в укладенні особисто або через уповноважені особи угод  із зацікавленими інвесторами, фермерськими господарствами, суб’єктами господарювання щодо використання земельних ділянок, виключно для сільськогосподарського виробництва.
                            Термін: постійно
                            

                                Володимир Цегенько

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено