Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №844/01-04 від 14.12.2018

Про внесення змін до показників районного

бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік

 

 Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення  Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», враховуючи листи відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації: від 6 грудня 2018 року №653/01-26, від 10 грудня 2018 року №658/01-26, від 11 грудня 2018 року №665/01-26 :

  1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік за головним розпорядником коштів - відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації:

           - КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», зменшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 140000 (Сто сорок тисяч) гривень, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 6242 (Шість тисяч двісті сорок дві) гривні, відповідно збільшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 140000 (Сто сорок тисяч) гривень, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 6242 (Шість тисяч двісті сорок дві) гривні;

           - КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя», зменшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 312 (Триста дванадцять) гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 36894 (Тридцять шість тисяч вісімсот дев’яносто чотири) гривні, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» у сумі 1999 (Одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1024 (Одна тисяча двадцять чотири) гривні;

           - КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», зменшивши бюджетні асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 5150 (П’ять тисяч сто п’ятдесят) гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» у сумі 44 (Сорок чотири) гривні;

           - КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», зменшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 941 (Дев’ятсот сорок одна) гривня, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 59 (П’ятдесят дев’ять) гривень, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 390 (Триста дев’яносто) гривень, збільшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 262 (Двісті шістдесят дві) гривні;

           - КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», збільшивши бюджетні асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 47551 (Сорок сім тисяч п’ятсот п’ятдесят одна) гривня.

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Петрівська Л.І.) внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Начальнику відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації Беницькому Б.В. внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                                             Р.Р.Пупа

                         

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено