Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 16.01.2012 №12/01-01

                                                                                                                                             

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

16 січня   2012 року          м. Старий Самбір                            №12/01-01

Про затвердження основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2012  рік


 

 

Відповідно до ст.6, п.2 ст.27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, законів України «Про Цивільну оборону України», «Про правові засади Цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1215-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік",  п.4 розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 27 грудня 2011 року №1377/0/5-11 ”Про затвердження основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2012 рік”:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2012 рік (надалі – План заходів), згідно з  додатком .

2. Сільським, селищним, міським радам та районним спеціалізованим службам:

2.1. До 20 січня 2012 року на основі Плану заходів розробити місцеві плани основних заходів цивільного захисту на 2012 рік (місцевий план заходів) відповідно до своїх повноважень.

2.2. Здійснити виконання місцевих планів заходів
у межах бюджетних призначень, передбачених у державному
та місцевих бюджетах на 2012 рік.

2.3. Забезпечити надання відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації:

2.3.1. Інформації про виконання Плану заходів за перше півріччя –
до 20 червня,  за рік – до 5 грудня 2012 року.

2.3.2. Пропозицій до проекту Плану основних заходів цивільного захисту району на 2013 рік – до 20 червня 2012 року.

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (А.Яворський):

3.1. Установити контроль за виконанням Плану заходів на 2012 рік.

3.2. Забезпечити надання головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації:

3.2.1. Інформації про виконання Плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік за перше півріччя – до 1 липня 2012 року, за рік –
до 10 грудня 2012 року.

3.2.2. Пропозицій до проекту Плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік – до 1 липня 2012 року.

4. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 січня 2011 року №26/01-01 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2011 рік» визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р.Батючка.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.Д.Цегенько

 

                                     

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 16 січня  2012 року

№12/01-01

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2012 рік

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

за виконання

Залучаються

до виконання

Термін

виконання

 

 

 

Заходи щодо удосконалення

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

 

 

 

 

 

1.

Завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (надалі - відділ з питань НС),

сільські, селищні міські ради, керівники суб'єктів господарювання

суб'єкти господарювання -

утримувачі захисних споруд

Впродовж року

 

 

2.

Забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування,
у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі

комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»

сільські, селищні міські ради

Впродовж року

 

 

3.

Створення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (надалі-надзвичайна ситуація) згідно із затвердженою номенклатурою
(не менш як 55 відсотків від потреби)

відділ з питань НС

Фінансове управління райдержадміністрації, суб'єкти господарювання

Впродовж року

 

 

 

Заходи щодо попередження

надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

 

 

Впродовж року

 

 

4.

Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів

суб'єкти господарювання,

 сільські, селищні, міські ради

Старосамбірський районний відділ Головного управління Держтехногенбезпеки

у Львівській області

(надалі – Старосамбірський РВ ГУ ДТБ)

Впродовж року

 

 

5.

Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у  2012 році

Старосамбірський районний відділ головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій (надалі Старосамбірський РВ ГУ МНС), відділ з питань НС, Самбірське управління водних ресурсів Львівського обласного управління водних ресурсів "Львівське облводресурсів"

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ, сільські, селищні міські ради

Січень - травень

 

 

6.

Здійснення комплексу протипожежних заходів в лісах та на сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період

Державне підприємство  «Старосамбірське лісомисливське господарство», Старосамбірське дочірнє лісогосподарське підприємство „Галсільліс”, Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

сільські, селищні міські ради

 

Квітень - жовтень

 

 

7.

Задоволення не менш як 45 відсотків від потреби у необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання:

відділ з питань НС

сільські, селищні міські ради

Впродовж року

 

 

 

- диспетчерських служб

суб'єкти господарювання

сільські, селищні міські ради

 

 

 

- постів радіаційного та хімічного спостереження

суб'єкти господарювання

сільські, селищні міські ради

 

 

 

- розрахунково-аналітичних груп ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

відділ з питань НС

суб'єкти господарювання

 

 

8.

Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що розташовані в зоні можливого катастрофічного затоплення, небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій

відділ з питань НС, районна евакуаційна комісія, сільські, селищні ради

евакуаційні комісії, сільських, селищних рад

Впродовж

І кварталу,

станом

на 1 січня

 

 

9.

Уточнення планів цивільного захисту району на особливий період

відділ з питань НС, сільські, селищні, міські ради

районні спеціалізовані служби цивільного захисту (надалі – спеціалізовані служби),

суб'єкти господарювання

Впродовж

I кварталу

 

 

10.

Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період

відділ з питань НС, сільські, селищні, міські ради

спеціалізовані служби, суб'єкти господарювання

Впродовж

IV кварталу

 

 

11.

Проведення комплексу заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах та територіях, задіяних під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ, Старосамбірський РВ ГУ МНС

сільські, селищні, міські ради

Червень-липень

 

 

12.

Планування основних заходів з підготовки цивільного захисту району на 2013 рік

відділ з питань НС,  Старосамбірський РВ ГУ МНС

сільські, селищні, міські ради,

суб'єкти господарювання

Листопад

 

 

13.

Уточнення переліку населених пунктів, об’єктів життєзабезпечення, транспорту, енергетики, які попадають в зону затоплення, у разі проходження повені територією району

Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС, Самбірське управління водних ресурсів Львівського обласного управління водних ресурсів "Львівське облводресурсів"

сільські, селищні, міські ради

Впродовж року після проходжень-ня повеней

 

 

14.

Уточнення переліку суб’єктів, які можуть бути залучені до проведення санітарної обробки людей і спеціальної обробки техніки

комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня», Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС

сільські, селищні, міські ради,

суб'єкти господарювання

Впродовж

року

 

 

15.

Уточнення переліку аварійних споруд та будівель на підпорядкованих територіях

відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури  райдержадміністрації

 

сільські, селищні, міські ради,

комунальні підприємства

До 1 червня, до 1 грудня

 

 

16.

Аналіз створення місцевих та об’єктових резервів матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків

відділ з питань НС, Старосамбірський РВ ГУ МНС

спеціалізовані служби, суб'єкти господарювання

Щоквартально до 5 числа наступного місяця

протягом року

 

 

17.

Оцінка стану та відповідність номенклатурі матеріально-технічного резерву для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

відділ з питань НС

сільські, селищні, міські ради, спеціалізовані служби, суб'єкти господарювання

Впродовж року

 

 

18.

Розгляд та погодження проектної документації на розробку розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації"

відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації,

відділ з питань НС

сільські, селищні, міські ради

Впродовж року

 

 

19.

Надання методичної допомоги органам виконавчої влади, керівникам суб'єктів господарювання, які здійснюють утримання захисних споруд щодо застосування Примірного договору про безоплатне зберігання захисних споруд

відділ з питань НС, Старосамбірський РВ ГУ МНС

сільські, селищні, міські ради,

суб'єкти господарювання -

утримувачі захисних споруд

Впродовж року

 

 

20.

Уточнення місць для підриву (знешкодження) вилучених на адміністративній території вибухонебезпечних предметів та надання інформації в ГУ МНС

відділ з питань НС, Старосамбірський  РВ ГУ МНС

сільські, селищні, міські ради

Січень –

лютий

 

 

21.

Уточнення прогнозних даних (Паспортів ризиків) щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на потенційно небезпечних об’єктах і територіях

відділ з питань НС, Старосамбірський РВ ГУ МНС

сільські, селищні, міські ради

Впродовж

І півріччя

 

 

22.

Розроблення і затвердження Плану першочергових заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у Старосамбірському районі на 2013 рік

відділ з питань НС, Старосамбірський РВ ГУ МНС

сільські, селищні, міські ради

До 15 квітня

 

 

 

Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

 

 

 

 

23.

Організація та проведення засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі – районна комісія з питань ТЕБ і НС)

голова районної комісії

з питань ТЕБ і НС, відділ з питань НС

члени районної комісії

з питань ТЕБ і НС, представники органів управління та сил

За окремим планом

 

 

24.

Проведення навчань:

 

 

 

 

 

 

з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної системи цивільного захисту (тренування):

начальник цивільного захисту та цивільної оборони району

(надалі – начальник ЦЗ), районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі - районна комісія з питань ТЕБ і НС),  відділ з питань НС

Старосамбірський РВ ГУ МНС,  

районна, сільські, селищні

евакуаційні комісії

За планом участі

 

 

 

- щодо виконання завдань під час весняного льодоходу та повені

начальник ЦЗ, районна комісія з питань ТЕБ і НС, відділ з питань НС

 

районна евакуаційна комісія,  спеціалізовані служби,  Старосамбірський РВ ГУ МНС

Лютий

 

 

 

- щодо виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період

начальник ЦЗ,

районна комісія з питань ТЕБ і НС, відділ з питань НС

спеціалізовані служби, Старосамбірський РВ ГУ МНС

Листопад

 

 

 

- щодо переведення територіальної підсистеми Єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

Начальник ЦЗ,

районна комісія з питань ТЕБ і НС, відділ з питань НС

спеціалізовані служби,  Старосамбірський РВ ГУ МНС

II квартал

 

 

 

щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій із залученням спеціалізованих служб цивільного захисту районів і міст обласного значення (комплексних показових) на об’єкті –

ВАТ «Льнокомбінат Старосамбірський» м. Старий Самбір, вул. Промислова, 1

 Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС

спеціалізовані служби

Серпень

 

 

 

Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів

територіальної підсистеми Єдиної системи цивільного захисту

до дій за призначенням

 

 

 

 

 

25.

Проведення перевірки стану готовності:

 

 

 

 

 

 

- державних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням

Старосамбірський РВ ГУ МНС,

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

державні, комунальні та об’єктові аварійно-рятувальні служби і формування, аварійно-рятувальні служби громадських організацій

За окремим планом

 

 

 

- регіональної системи оповіщення до передачі сигналів цивільної оборони

Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС

Оперативні, оперативно-чергові, чергові та диспетчерські служби місцевих органів

виконавчої влади та суб’єктів господарювання

Щомісяця (третя середа місяця)

 

 

 

Заходи щодо наглядової діяльності

у сфері цивільного захисту

 

 

 

 

 

26

Проведення перевірки стану протипожежного захисту:

 

 

 

 

 

 

- сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

сільські, селищні, міські ради,

сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства

Травень – червень

 

 

 

- закладів освіти та підготовки до навчального 2012/13 року

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

сільські, селищні, міські ради, заклади освіти

Квітень, серпень

 

 

27.

Проведення перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності:

 

 

 

 

 

 

- до весняного льодоходу, повені та паводків

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

сільські, селищні, міські ради

Лютий – березень

 

 

 

- місць масового відпочинку та оздоровлення громадян до початку сезону відпочинку (бази, табори відпочинку тощо)

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

сільські, селищні, міські ради,

заклади масового

відпочинку та оздоровлення

Квітень

 

 

 

- до роботи (дій) в осінньо-зимовий період

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

сільські, селищні, міські ради,

суб’єкти господарювання

Вересень

 

 

28.

Перевірка, відповідно до розпорядження Президента України від 14.07.2001 №190
та постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 №264, готовності водних об’єктів до:

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ, комісія райдержадміністрації

сільські, селищні, міські ради,

власники та орендарі

водних об’єктів

 

 

 

 

- купального сезону

 

 

Квітень-травень

 

 

 

- зимового періоду

 

 

Листопад

 

 

29.

Комплексні перевірки стану дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки на об’єктах високого ступеня ризику відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 №1324 та від 28.05.2008 №493

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

сільські, селищні, міські ради,

суб'єкти господарювання

За окремим графіком

 

 

30.

Планові перевірки стану дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки:

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

суб'єкти господарювання

 

 

 

 

- об’єктів, які будуть залучатися до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

 

І квартал

 

 

 

- лікувальних установ,  об’єктів соціального захисту

 

 

Лютий

 

 

 

- АЗС, нафтопереробних підприємств

 

 

За окремим графіком

 

 

 

- об’єктів деревообробної промисловості

 

 

Березень

 

 

 

- культових (релігійних) установ

 

 

Березень – грудень

 

 

 

- готелів, мотелів, кемпінгів, хостелів (крім об’єктів, задіяних до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

 

 

Липень

 

 

 

- об’єктів легкої та текстильної промисловості

 

 

Листопад

 

 

 

- ринків району

 

 

Червень

 

 

 

- тваринницьких та пташиних ферм

 

 

Вересень - жовтень

 

 

 

- об’єктів харчової промисловості

 

 

Жовтень

 

 

 

- народних домів, будинків культури, бібліотек, театрів, музеїв, галерей, виставкових центрів

 

 

Липень - серпень

 

 

31.

Позапланові перевірки стану дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки об’єктів, що залучаються до святкувань:

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ, сільські, селищні,  міські ради

суб’єкти

господарювання

 

 

 

 

- Великодніх свят

 

 

Березень

 

 

 

- Дня Конституції

 

 

Червень

 

 

 

- Дня незалежності

 

 

Серпень

 

 

 

- Новорічних та Різдвяних свят

 

 

Грудень

 

 

32.

Перевірка зовнішніх джерел протипожежного водопостачання

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ,  Старосамбірський РВ ГУ МНС

сільські, селищні, міські ради, Міське комунальне підприємство"Старо самбірське ВКГ", служби ЖКГ,

комунальні підприємства водопостачання і водовідведення

Квітень- жовтень

 

 

33.

Проведення комплексних перевірок захисних споруд цивільного захисту (цивільної оброни)

Старосамбірський РВ ГУ ДТБ

Старосамбірський РВ ГУ МНС, сільські, селищні, міські ради,,

суб'єкти господарювання -

утримувачі захисних споруд

За окремим графіком

 

 

 

Заходи щодо підготовки

посадових осіб, фахівців та населення

 

 

 

 

 

34.

Підготовка керівного складу і працівників місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту (цивільної оборони)

відділ з питань НС,

управління та відділи райдержадміністрації, суб'єкти господарювання

Протягом року

(згідно з планом комплктвання)

 

 

35.

Організація та проведення:

 

 

 

 

 

 

- зборів посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту

начальник ЦЗ

Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС

Жовтень

 

 

 

- семінар-наради щодо порядку взаємного інформування про виникнення надзвичайних ситуацій, некласифікованих подій, пожеж та інших подій районів і міст обласного значення

Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС

оперативно-диспетчерські (диспетчерські) служби суб'єктів господарювання

Впродовж

І та ІV кварталів

 

 

 

- районного етапу Всеукраїнського фестивалю Дружин юних рятувальників-пожежних, навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, семінарів тощо

Старосамбірський РВ ГУ МНС

 

Впродовж року

(за окремим планом)

 

 

 

- у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах
Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини; утворення і розвиток у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи

відділ освіти райдержадміністрації,  Старосамбірський РВ ГУ МНС, відділ з питань НС

загальноосвітні, професійно-технічні та дошкільні навчальні заклади

Квітень,

вересень

 

 

36.

Контроль і надання допомоги відділам освіти, відділом з питань НС районної державної адміністрації у проведенні показового "Дня цивільної оборони"

відділ з питань НС, районний відділ освіти райдержадмінітсрації

Старосамбірський РВ  ГУ МНС,

сільські, селищні, міські ради

Березень

 

 

37.

Підготовка та надання інформації з питань безпеки життєдіяльності для висвітлення в ЗМІ.

відділ з питань НС

Старосамбірський РВ  ГУ МНС,

сільські, селищні, міські ради

Впродовж року

 

 

38.

Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях: 

відділ з питань НС

відділ освіти райдержадміністрації, Старосамбірський РВ  ГУ МНС,

сільські, селищні, міські ради

Впродовж року

 

 

 

Виставкові, суспільні та інші заходи

у сфері цивільного захисту

 

 

 

 

 

39.

Підготовка та надання пропозицій щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області 2013 рік

відділ з питань НС

Старосамбірський РВ  ГУ МНС,

сільські, селищні, міські ради,

До 1 липня

 

 

40.

Організація та проведення виїзних нарад керівників райдержадміністрації у населених пунктах району з вирішення проблемних питань щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

начальник ЦЗ

керівники відповідних органів управління та сил

 

За окремим графіком

 

 

41.

Організація та проведення огляду-конкурсу на кращу захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони)

відділ з питань НС, Старосамбірський РВ  ГУ МНС

суб'єкти господарювання -

утримувачі захисних споруд

Травень-жовтень

 

 

42.

Організація та проведення огляду-конкурсу на кращу навчально-матеріальну базу цивільного захисту та кращий консультаційний пункт

комісія райдержадміністрації

суб'єкти господарювання

Вересень - жовтень

 

Керівник апарату

райдержадміністрації

                                             М.Год

                         

 

                                             

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено