Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №811/01-04 від 03.12.2018

Про затвердження в новій редакції

паспорта бюджетної програми місцевого

бюджету на 2018 рік

 

   Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 20 листопада 2018 року №778/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0217640 «Заходи з енергозбереження», виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                               О.Е.Бонк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

3 грудня 2018 року №811/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 

 1.    0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)
 2.    0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3.    0217640 0470       Заходи з енергозбереження        (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII; рішення Старосамбірської районної ради «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» від 26.12.2017 року №324; Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2018 рік, розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік» від 20.11.2018 року №778/01-04.
 3. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації комплексу заходів із термореновації будівель та   альтернативного енергозабезпечення.

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0217640

 

Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2018 рік

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                           (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0217640

 

Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2018 рік

2,0

 

2,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи

2,0

 

2,0

 

 

 

Усього

2,0

 

2,0

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми           (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0217640

Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2017 рік

 

 

 

 

 

Завдання 1: Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

обсяги видатків пов’язаних із відшкодуванням відсотків

грн.

кошторис

2000

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість осіб, яким видано кредит на енергозберігаючі заходи

осіб

відомості фінансово-кредитних установ

8

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір компенсації на одну особу

грн.

розрахунково

250

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

динаміка середніх витрат на відшкодування відсотків у порівнянні з попереднім роком, %;

%

 

100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2    

                                                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                                                                

                                      ___________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено