Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 04.01.2012 №2/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

4 січня  2012  року          м. Старий Самбір                               №2/01-01

Про схвалення проекту рішення районної ради «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2012 рік»

Відповідно до п.3 ст.13, ст.18  Закону  України «Про місцеві державні  адміністрації», ст..76 Бюджетного Кодексу України:

            1. Схвалити проект рішення районної ради «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2012 рік», що додається.

2.  Фінансовому управлінню  райдержадміністрації (Л.Петрівська) 4 січня 2012 року забезпечити подання зазначеного проекту до районної ради, а також його супровід та опрацювання у профільних комісіях районної ради.

3. Міжрайонній державній податковій інспекції у Старосамбірському районі (І.Малецький) та іншим підконтрольним органам активізувати роботу з використання внутрішньорайонних резервів наповнення місцевого бюджету, шляхом легалізації об’єктів підприємницької діяльності та найманої робочої сили і виплати заробітної плати, а також недопущення виплати зарплати не нижче встановленого державою мінімуму.

4. Керівникам бюджетних установ у 2012 році:

4.1. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальними фондами на заходи з енергозбереження.

4.2. Забезпечити погашення бюджетної заборгованості за видатками, що утворилися у минулому році через не проходження коштів в органах Державного казначейства України за рахунок залишку перехідних коштів закладам охорони здоров’я та культури.

4.3. Провести оптимізацію видатків, мережі та штатів бюджетних установ, обмежити збільшення фактично зайнятих посад, надання не обов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру за наявності труднощів у фінансуванні інших першочергових видатків.

4.4. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства функціонування загальноосвітніх навчальних закладів.

4.5. Забезпечити власні надходження бюджетних установ в обсягах, що суттєво перевищують фактичні надходження 2011 року та, у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом скеровувати фактично отримані кошти спеціального фонду на поточне утримання установ і проведення заходів з енергозбереження.

4.6. Забезпечити асигнування на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків в межах бюджетних асигнувань. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи в межах обсягів призначень, затверджених розпорядником бюджетних коштів у рішеннях про відповідний бюджет на 2012 рік з урахуванням проведення заходів з енергозбереження.

5. Контроль за виконанням розпорядження  покласти на першого заступника  голови райдержадміністрації Р.Батючка.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                               В.Д. Цегенько                                                                                                                                                 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено