Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №797/01-04 від 26.11.2018

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету на 2018 рік

    Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» та розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 14 листопада 2018 року №767/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0218320 «Збереження природно-заповідного фонду», що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                   Р.Р.Пупа  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Старосамбірської

районної державної адміністрації

26 листопада 2018 року №797/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 

 1.    0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області               (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)
 2.    0210000  Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області               (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3.    0218320            _______       Збереження природно-заповідного фонду (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII; Закон України "Про природно-заповідний фонд України", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”; Указ Президента України від 21.11.2017 №381 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду», Розпорядження КМУ «Про схвалення концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року»; Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року, затверджена рішенням Львівської обласної ради від 21.08.2016 №146, Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.08.2018 №306 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно заповідного фонду України», Програма охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району на 2018-2019 роки, розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік» від 14.11.2018 року №767/01-04.
 3. Мета бюджетної програми: підготовка та розробка Проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району, з метою охорони цінних природних комплексів, покращення стану навколишнього середовища, розвитку туристичної інфраструктури в районі.

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0218320

 

Збереження природно-заповідного фонду

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0218320

 

Програма охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району на 2018-2019 роки

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Підготовка та розробка І розділу Проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

30,0

 

30,0

 

 

 

Усього

30,0

 

30,0

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0218320

Програма охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району на 2018-2019 роки

 

 

 

 

 

Завдання 1: Підготовка та розробка І розділу Проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на підготовка та розробку І розділу Проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

тис.грн.

кошторис

30,0

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість проектів створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

од.

перелік заходів

1

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на підготовку та розробку І розділу Проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

тис.грн.

кошторис

30,0

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

відсоток виконання робіт з підготовки та розробки І розділу Проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

%

 

100

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2                                                                             (тис. грн)                      

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

                                 ________________________________________________________________________

  

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено