Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №778/01-04 від 20.11.2018

Про внесення змін до показників

районного бюджету Старосамбірського

району на 2018 рік

           

  Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення сесії Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»:

  1. Внести зміни до показників загального фонду районного бюджету Старосамбірського району   на 2018 рік, а саме: зменшити бюджетні асигнування головний розпорядник коштів відділ освіти Старосамбірської райдержадміністрації КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 90000 (Дев’яносто тисяч) гривень, КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 6000 (Шість тисяч) гривень, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 31995 (Тридцять одна тисяча дев’ятсот дев’яносто п’ять) гривень, КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 50750 (П’ятдесят тисяч сімсот п’ятдесят) гривень,   КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 20050 (Двадцять тисяч п’ятдесят) гривень, КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 26040 (Двадцять шість тисяч сорок) гривень, головний розпорядник коштів Старосамбірська районна державна адміністрація КПКВК 0217640 «Заходи з енергозбереження» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 28000 (Двадцять вісім тисяч) гривень, відповідно збільшити бюджетні асигнування головний розпорядник коштів фінансове управління Старосамбірської райдержадміністрації КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 252835 (Двісті п’ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять п’ять) гривень.
  2. Провести розподіл іншої дотації з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 252835 (Двісті п’ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять п’ять) гривень, згідно з додатком.
  3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Петрівська Л.І.) внести відповідні зміни до бюджетних призначень районного бюджету на 2018 рік з подальшим затвердженням на черговій сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахування внесених змін.
  4. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації Дякун У.Я., начальнику відділу освіти райдержадміністрації Беницькому Б.В. внести відповідні зміни в кошторисні призначення.
  5. Сільським головам внести відповідні зміні до показників місцевих бюджетів та забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
  6. 6. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

                                                                            

 

Перший заступник голови                                           Р.Р.Пупа

 

Додаток  

 до розпорядження   райдержадміністрації 

20 листопаада 2018 року №778/01-04

 

Розподіл іншої дотації з районного бюджету місцевим бюджетам Старосамбірського району

 

№з/п

Назва місцевої ради

Сума, гривень

1

Білицька сільська рада

29000

2

Тур’ївська сільська рада

50250

3

Мурованська сільська рада

17000

4

Волянська сільська рада

900

5

Грозівська сільська рада

30700

6

Мшанецька сільська рада

63850

7

Тисовицька сільська рада

61135

ВСЬОГО

252835

 

 

Керівник апарату                                                   М.М.Год

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено