Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 29.12.2011 №626/01-01 1

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

29 грудня 2011  року          м. Старий Самбір                          №626/01-01

Про затвердження Програми зайнятості населення району на 2012-2014 роки

Відповідно до  п.10 ст.13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  рішення Колегії Старосамбірської районної державної адміністрації від 23 грудня 2011 року №58 «Про Програму зайнятості населення району на 2012-2014 роки»:

 1.  Затвердити Програму зайнятості населення району на 2012-2014 роки (додається).

2. Старосамбірському районному центру зайнятості (С.Гриценко), органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам району забезпечити виконання Програми зайнятості населення району на 2012-2014 роки.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації З.Кутельмаха.

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 29 грудня 2011 року №626/01-01

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення Старосамбірського

району на  2012 – 2014 роки

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Старосамбірського району  на 2010-2011 роки

¨ В 2010 році промислові підприємства району реалізували продукції на суму 32,2 млн.грн. Порівняно з минулим роком обсяг реалізації знизився на 1,8%. Зменшилося виробництво гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого на 20,2%, тканини лляної на 66,7%, стінових будівельних матеріалів (цегли) 10,3%, меблів дерев’яних для умеблювання інтер’єру житлових приміщень на 81,0 %, меблів кухонних на 16,7%.

В 2011 році очікується зниження обсягу реалізації на 11,8%. В поточному році через відсутність ринків збуту значно скоротилося виробництво вікон, дверей, їх рам та порогів дерев’яних (ТзОВ «Чумак»), меблів (ВАТ «Добромильський ДОК), матеріалів нетканих (ВАТ льонокомбінат «Старосамбірський).

¨ Сільськогосподарським виробництвом в районі займається 12 господарств, 21 фермерське господарство та 18,3 тис. індивідуальних підсобних господарств.

Валова продукція сільського господарства ( у порівняльних цінах 2005 року) в 2010 році  становила  149,6 млн.грн., в 2011 році очікується 177,8 млн.грн., прогнозом на 2011 рік передбачено  180,1 млн.грн, що на 1,3 відсотки більше очікуваного рівня 2011 року.

В галузі рослинництва всіма категоріями господарств у 2011 році посіяно 6399  га зернових культур, що становить 104% до минулого року.

На території району в агропромисловому комплексі  відновлюється традиційна галузь сільського господарства – вівчарство.  У гірській зоні розпочало свою діяльність новостворене с/г підприємство «Екобескид»,  яке займається розведенням овець і налічує 89 голів вівцематок.

¨Впродовж  2010 року господарську діяльність здійснювали  172 підприємства малого та середнього бізнесу, у 2011 році очікується кількість малих підприємств – 173. Незначний ріст цього показника пояснюється переорієнтацією на перехід із числа юридичних осіб в число фізичних осіб, враховуючи переваги спрощеної системи оподаткування, ведення обліку та звітності, спрощеність процедури започаткування власного бізнесу, а також недостатність стартового капіталу для створення власного підприємства.

На малих підприємствах у 2010 році працювали 1182 осіб, у 2011 році очікується ріст  кількості працюючих до 1210 осіб, проектом на 2012 рік передбачена середня чисельність працюючих у кількості 1225 осіб.

Характерною особливістю розвитку малого підприємництва району є його орієнтація на торгово-посередницьку діяльність.

¨В 2010 році роздрібний товарооборот склав 187,0 млн.грн. і збільшився в порівнянні з попереднім роком на 12,4%. Враховуючи  зростання грошових доходів населення,  кількості торговельних підприємств у 2011 році очікується об’єм товарообороту в сумі 202,0 млн.грн. ріст на 5,0%, в 2012 році прогнозується 220,0 млн.грн.,  зростання на 5,0% за рахунок розширення діючої мережі.

В 2011 році очікується збільшення об’єктів ресторанного господарства. Відкрито кафе-бар з кімнатами відпочинку «Гостинний двір» смт. Стара Сіль, бар з залом урочистих подій в с.Стрілки, міні-кафе при станції технічного обслуговування в м.Старий Самбір.

¨ Значне збільшення надходжень до бюджету в 2011 році очікується за рахунок збільшення надходжень рентної плати за нафту у зв’язку з збільшенням ставки (2010р.- 1529,9; 2011 рік- 2141,86) та коригуючого коефіцієнта.

Виконання доходів  місцевого бюджету складає 30,8 млн.грн. – 2010 рік, в 2011  році очікується – 25,6 млн.грн., прогнозом на 2012 рік передбачено  29,2 млн.грн .

Основним платежем надходжень місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб.

Пожвавлення  економічної  діяльності  в минулому та поточному роках  призвело до певних позитивних змін на фіксованому ринку праці, а саме: зменшення рівня зареєстрованого безробіття та вивільнення працівників, часткове збільшення кількості вільних робочих місць та створення додаткових робочих місць.

Економічною діяльністю в районі зайнято біля 29,9 тис. осіб економічно активного населення у віці 15-70 років, з них чисельність зайнятого населення  працездатного віку склала 28,1 тис. осіб. Чисельність зайнятого населення  у порівнянні з попередніми роками частково зменшилась.

Ситуація на фіксованому ринку праці значно змінилася в сторону  зменшення. Так, упродовж 9 місяців 2011 року спеціалістами центру  зайнятості надавалися соціальні послуги  2375 особам з числа незайнятих громадян, з них  1305  осіб з числа тих, хто звернувся в пошуках роботи в звітному періоді /упродовж 9 місяців  2010 року – 2619 ос./.  Починаючи з січня місяця пропозиція робочої сили дещо зменшилася до 1305 осіб проти 1402 осіб у  відповідному періоді минулого року.

Обсяги пропозиції робочої сили упродовж останніх 2-ох років формувалися , переважно,  за  рахунок    осіб, котрі не були зайняті  більше 1 року – 8.2 % , працівників, звільнених  по угоді сторін та по закінченні  строку – 65,4 %  та працівників,  вивільнених з підприємств, установ та організацій району – 3.9 %.

Збільшився  обсяг   сільського безробіття.  Так. впродовж 9 місяців 2011 року  соціальні послуги отримали 1916 безробітних жителів села проти 1821 особи в минулому році, що становило 80,7  %  від загальної чисельності шукачів роботи.

Зменшилися темпи вивільнення працівників. Упродовж 2011року  до служби зайнятості  надійшли  списки   на  вивільнення 173  осіб. Фактично вивільнено 20 осіб проти 96  в минулому році.

Районною службою зайнятості  вживалися вичерпні заходи щодо зменшення обсягів довготривалого та родинного безробіття .  Це і посилення роботи щодо добору найбільшої кількості вакансій та видачі скерувань на роботу за фахом, надання можливості набути професію або пройти курси професійної перепідготовки з метою подальшого працевлаштування.

Для вирішення  проблеми працевлаштування громадян  основна увага  приділялася  роботі з підприємствами , установами та організаціями , зокрема активізації    подання ними  статистичних  звітів   за формою 3-ПН. Значна увага  спеціалістів  служби  приділялася повноті  використання  вакансій  , заявлених  працедавцями. Як результат показник  ефективності  використання  вакансій  один з найвищих  в області , завдання  програми  зайнятості  щодо працевлаштування упродовж 9-ти місяців 2011р. виконано на   101,6 %.

Зменшення пропозиції робочої сили на ринку праці району упродовж останніх років не радує, оскільки вона спричинена введенням в дію Антикризового закону, відповідно до якого члени особистих селянських господарств відносяться до зайнятого населення та не підлягають реєстрації в результаті чого, за очікуваними даними, до кінця року на ринок праці району для отримання соціальних послуг може звернутися близько 2750 осіб проти 3215 осіб в минулому році.

Стабілізація на ринку праці району та явне зменшення рівня безробіття  можливе  лише за умови   ефективної  співпраці  місцевих органів  виконавчої влади , працедавців  і профспілок, проведення  комплексної  політики  зайнятості, яка врахувала б взаємозалежність   завдань  економічного та соціального   розвитку, а  також  пріоритету  в розвитку   окремих  територій.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону  та розвитку регіонального ринку праці

2.1. Тенденції розвитку району, які склалися у 2010 році, обумовили цілі і пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку, а також систему заходів щодо їх реалізації у 2012 році, які знаходяться у контексті виконання Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на 2008-2017 роки.

Зокрема, такими цілями визначено:

- забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки як основи економічного та соціального зростання.

- підвищення рівня  життя громадян;

Відповідно до визначених цілей сформовані пріоритети розвитку у різних сферах господарського комплексу. Такими пріоритетами є :

- розвиток базових галузей територіально-господарського комплексу;

- активізація залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій;

- розвиток людського та соціального потенціалу;

- розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів.

В промисловості району на 2012 рік прогнозується збільшення обсягу реалізації на 6,3% за рахунок нарощування  існуючого виробництва (столярних виробів, вакуумних вимикачів, цегли будівельної).

Галузева структура реалізації промислової продукції суттєво не зміниться.  Питома вага окремих галузей  відповідно складатиме :

- добувна промисловість – 2,6 % ;

- переробна промисловість – 49,0%

- виробництво та розподіл електроенергії, газу та води – 48,3%.

Обсяг валової продукції сільського господарства у 2012 році по всіх категоріях господарств очікується збільшити внаслідок збільшення  урожайності  зернових культур , картоплі та виробництва сільськогосподарської  продукції .

Очікується виробити 14,52 тис.тонн зернових, що становитиме 100,1% до попереднього періоду, 83,67 тис.тонн картоплі відповідно 100,1%, 12,15 тис.тонн овочів – 100,4% до попереднього періоду.

В тваринництві виробництво м’яса ВРХ та свиней в живій вазі очікується довести до 5,18 тис.тонн, що зросте до попереднього періоду на 0,5 %, очікується виробити 37,65тис.тонн молока відповідно 100,7 % до попереднього періоду. 

У 2012 році прогнозується зростання чисельності зайнятих економічною діяльністю на 0,4%. Кількість найманих працівників підприємств, установ, організацій залишиться на рівні очікуваного показника в 2011 році. У 2012 році прогнозується збільшення підприємств ресторанного господарства на 4 одиниці. у 2012 році прогнозується ріст кількості підприємств до  175 одиниць.

У 2012 році прогнозується створення 470 нових робочих місць, у 2013 році – 480 нових робочих місць, у 2014 році – 495 нових робочих місць.

Робочі місця будуть створюватися за рахунок підприємців фізичних осіб, розширення виробництва малих підприємств, розвитку туристично-рекреаційної галузі, реалізації проекту будівництва Старосамбірської Вітроелектростанції (ВЕС) в м. Старий Самбір підприємством ТзОВ «Еко-Оптіма» тощо.

Фінансовий результат від господарської діяльності підприємств усіх форм власності у 2010 році становив 1448 тис.грн. збитків. За очікуваними даними фінансовий результат від господарської діяльності підприємств усіх форм власності у 2011 році становитиме 1400 тис.грн. збитків, прогнозом на 2012 рік передбачено 1200 тис.грн. збитку. При цьому підприємства району отримають 5200 тис.грн. прибутку.

В 2012 році прогнозується нарощування об’єму прибутку і кількість прибуткових господарюючих підрозділів, але все таки буде деяка частина фізичних і юридичних осіб збитковими.

У 2012-2014 роках структура грошових доходів та витрат населення суттєво не зміниться і залишиться приблизно на  рівні 2010-2011 років.

Нарахована середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці району за 2010 рік  становила 1702,69 грн., у 2011 році зросте на  6,6 %, за прогнозними даними  у 2012 році зросте на 9,9 % і становитиме 1995,0 грн.

Такі показники середньомісячної заробітної плати обумовлюються незначним зростанням обсягу випуску продукції, робіт, послуг.

Основним будівельним об’єктом на 2012 - 2013 роки визначено: реконструкцію будівлі під  хірургічне відділення на 40 ліжок Старосамбірської ЦРЛ.

Основними завданнями в плані соціально-економічного розвитку малих міст є:

-  створення належних умов для проживання та добробуту мешканців;

-  формування інфраструктури торгівельного та побутового обслуговування населення;

- вдосконалення роботи малого та середнього підприємництва з метою залучення їх дольової участі у здійсненні благоустрою міста та будівництва і реконструкції комунальних мереж;

2.2. Ситуація на ринку праці на 2012-2014 роки

В районі 44,8тис.осіб трудового потенціалу. Рівень зайнятості працездатного населення може становити в межах 65,6%. Стан економічної ситуації на підприємствах та організаціях району, їх прогнозні дані показують, що на фіксованому ринку праці очікується зменшення кількості незайнятих громадян до 2600 осіб у 2012 році, до 2650 осіб у 2013 році та 2670 осіб у 2014 році.

В структурі незайнятого населення, тих, хто вийде на ринок праці в 2012 році будуть переважати:

-  звільнені на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін - 65,7%;

-  звільнені з інших причин - 4,7%;

-  випускники різних закладів освіти – 15,0%;

-  звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці – 7,2%;

-  звільнені у зв'язку з плинністю кадрів – 5,0%;

-  особи, котрі звільнилися із строкової служби - 2,4%.

Заходами активної політики зайнятості очікується охопити упродовж 2012-2013 років 1855, 1875 та 1900 незайнятих громадян та безробітних, що відповідно становитиме 71,3%, 70,7% та 71,2% від усієї пропозиції робочої сили.

Досягнення прогнозованих показників у галузях економіки та соціальної політики вимагає завчасного зосередження і збалансування трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Пріоритетним напрямком Програми є підвищення конкурентоспроможності економіки, створення умов, які сприяють розвитку суб'єктів усіх форм власності і господарювання та стимулювання економічної активності населення. Реформування відносин власності та формування підприємницької мотивації господарюючих суб'єктів

- важливі завдання Програми зайнятості, котрі позитивно впливатимуть на ринок праці 2012 року.

 3 метою активізації вирішення основних соціально-економічних проблем та закладення основи для стабілізації та нарощування темпів виробництва, підвищення зайнятості та життєвого рівня населення Програмою зайнятості населення на 2012 - 2014 роки передбачено:

1.    Сприяти створенню приватних підприємств для переробки сільськогосподарської продукції та само зайнятості населення.

2.     Посилити  контроль  за забезпеченням  існуючих та  створенням  додаткових

3.   Промислову політику будувати на ефективному використанні наявного в районі виробничого    потенціалу,    зокрема,    деревообробного,    металообробки   та шляхом реструктуризації виробництва.

4.     Покращити роботу по наданні послуг населенню, в тому числі удосконалити торговельне обслуговування населення.

5.     Виконати     „Регіональну     програму     розвитку     малого     підприємництва  Старосамбірського району на    2011-2012  роки". Розвиток малого  бізнесу в районі здійснити шляхом реформування існуючих підприємств у малі та створення нових самостійних підприємницьких структур.

ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

 

(прогнозні дані)

2013 рік

 

(прогнозні дані)

2014 рік

 

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

 

 

 

1.Валовий регіональний продукт, млн..грн

х

104,8

х

113,3

122,4

133,5

150,0

2.Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього року

х

105,5

х

108,1

108,0

109,1

112,3

3.Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього року

х

85,4

х

118,8

101,8

102,0

103,0

4.Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн

327

715

267

750

800

850

950

5.Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол..США

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

7.Кількість малих підприємств на 10 тис.осіб на 10 тис.осіб наявного населення (у середньому за період), тис.осіб

х

22

х

22

22

23

23

8.Чисельність наявного населення (у середньому за період)

х

78,4

х

78,3

78,2

78,2

78,1

9.Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн..

х

7060

х

7836

8575

9520

10480

IV. Основні показники ринку праці

 

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

 

(прогнозні дані)

2013 рік

 

(прогнозні дані)

2014 рік

 

(прогнозні дані)

перше півріччя

 

у цілому

за рік

 

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

 

 

 

 

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період),         тис. осіб – усього

 

х

11,12

х

11,15

11,20

11,25

11,35

        

з неї зайнятого населення  працездатного віку

 

х

11,12

х

11,15

11,20

11,25

11,35

 

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

 

віком  15 - 70 років

-

-

-

-

-

-

-

      

працездатного віку

 

-

-

-

-

-

-

-

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

-

-

-

-

-

-

-

 

з неї безробітного населення  працездатного віку

 

-

-

-

-

-

-

-

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у  % до чисельності економічно активного населення:

віком  15 - 70 років

-

-

-

-

-

-

-

      

працездатного віку

 

-

-

-

-

-

-

-

V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

 

2012 рік

 

(прогнозні дані)

2013 рік

 

(прогнозні дані)

2014 рік

 

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

 

 

 

 

1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

х

2

х

2

2

2

2

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

- вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації

х

-

х

-

-

-

-

- вищих навчальних закладів  І - ІІ рівнів акредитації

х

-

х

-

-

-

-

-  професійно-технічних навчальних  закладів

х

2

х

2

2

2

2

2. Кількість випускників навчальних закладів,            тис. осіб – усього

х

289

х

268

282

282

282

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів  ІІІ −             ІV рівнів акредитації

х

-

х

-

-

-

-

- випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації

х

-

х

-

-

-

-

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів

х

289

х

268

282

282

282

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

х

9,01

х

9,00

9,00

9,00

9,00

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

0,072

0,290

0,128

0,257

0,257

0,257

0,257

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

 

-

3,2

-

2,9

2,9

2,9

2.9

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

0,277

1,108

566

1,132

1,132

1,132

1.132

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

-

12,2

-

12,5

12,5

12,5

12.5

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

0,400

х

0,400

0,400

0,400

0,400

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

 

х

4.4

х

4.4

4.4

4.4

4,4

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

-

х

-

-

-

-

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

 

х

-

х

-

-

-

-

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

 

х

1,182

х

1,210

1,225

1,250

1,300

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

 

х

1019

х

1120

1250

1450

1600

VІ. Розширення сфери застосування праці шляхом  створення робочих місць

(кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №512 „Деякі питання моніторингу створення робочих місць”)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

 

перше півріччя

 

у цілому

за рік

 

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

 

 

 

 

 

Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць у цілому в регіоні

 

 

1.     Створено робочих місць, осіб – усього

 

343

677

386

680

530

550

561

 

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

 

7

36

22

80

60

60

65

 

осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

 

2.0

5.3

5.7

11.8

11.3

10.9

11.6

 

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

 

336

641

364

600

470

490

496

 

осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

 

98.0

94.7

94.3

88.2

88.7

89.1

88.4

 

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:

 

 

 

 

 

 

 

 

-cільське господарство мисливство та лісове господарство

3

24

6

16

16

16

16

 

- переробна промисловість

33

74

40

88

88

88

90

 

- будівництво

5

15

5

28

28

28

30

 

- торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

261

483

273

439

296

316

321

 

- діяльність готелів та ресторанів

30

46

32

52

45

45

47

 

- діяльність транспорту та зв’язку

7

12

8

16

16

16

16

 

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3

4

6

9

9

9

9

 

- державне управління

0

1

8

17

17

17

17

 

- освіта

0

9

1

4

4

4

4

 

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1

8

4

7

7

7

7

 

- надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

0

1

3

4

4

4

4

 

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:

_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширення сфери застосування праці шляхом

 створення робочих місць у малих містах

 

 

4. Створено робочих місць – усього:

 

126

258

135

270

228

242

250

 

осіб

у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

 

36.7

38.1

34.9

39.7

43.0

44.0

44.5

 

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

 

4

18

12

53

35

38

40

 

осіб

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

3.1

6.9

8.9

19.6

15.4

15.7

16.0

 

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

 

122

240

123

217

193

204

210

 

Осіб у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

96.9

93.1

91.1

80.4

84.6

84.3

84.0

 

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:

 

 

 

 

 

 

 

 

- cільське господарство мисливство та лісове господарство

5

10

2

8

5

5

5

 

- переробна промисловість

13

34

15

38

48

48

48

 

- будівництво

5

13

5

24

22

22

23

 

- торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

82

145

71

125

81

95

100

 

- діяльність готелів та ресторанів

10

26

12

28

25

25

27

 

- діяльність транспорту та зв’язку

7

10

8

14

14

14

14

 

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3

4

6

9

9

9

9

 

- державне управління

-

1

8

10

10

10

10

 

- освіта

-

6

1

3

3

3

3

 

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1

8

4

7

7

7

7

 

- надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

-

1

3

4

4

4

4

 

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р.  №512.

 

 

 

 

________

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р.  №512.

                           

VІІ. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

                 (тис. осіб)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Чисельність  незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості  протягом звітного періоду

2140

3215

2012

2815

2600

2650

2670

з рядка 1:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

1217

1217

1070

1070

880

950

970

1.2. Звернеться протягом періоду

923

1998

942

1745

1720

1700

1700

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду 

466

1048

462

970

970

980

990

3.Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

188

395

210

370

370

375

380

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

204

455

264

508

515

520

530

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

3341

7414

5589

7900

7900

7950

8000

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

1035

1070

1165

880

950

970

1000

VІІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

(очікувані дані)

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів *

217

220

220

220

225

2. Кількість створених робочих місць   за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

10

11

11

11

13

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

7

6

7

7

9

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

1

0

1

1

1

4.2. За направленням державної служби зайнятості

6

6

6

6

8

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

-

-

-

-

-

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).

ІХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012 - 2014 роки

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

 

1

2

3

 

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

(приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами регіону у відповідність із потребами економіки регіону; удосконалення взаємодії навчальних закладів та роботодавців, підвищення якості професійної підготовки кадрів навчальними закладами  відповідно до потреб  сучасного виробництва та сфери послуг)

 

Визначати кадрову потребу підприємств на перспективу. Забезпечувати вчасне опрацювання перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб працедавців

Працедавці, районний центр зайнятості

Постійно

 

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

(стимулювання збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення; розв’язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у вугільних регіонах та малих містах; створення умов для запровадження гнучких форм  зайнятості, тощо)

 

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з безробітними для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив серед незайнятого населення.

Районний  центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

Сприяти розв’язанню проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської місцевості та малих міст, у започаткуванні власної справи, зокрема шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово.

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

Забезпечувати надання центром зайнятості комплексу  послуг  різним категоріям громадян, зокрема: незайнятому населенню та особам, що очікують вивільнення, бажають змінити роботу, учням студентам,  пенсіонерам та іншим шукачам роботи.   

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

Забезпечувати оперативний збір інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайно доводити до уваги шукачів роботи.

 

Районний  центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

Забезпечувати постійну наявність актуальних вакансій на громадські роботи з метою пошуку місця праці насамперед для тих осіб, для котрих ці роботи є прийнятними.

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

Забезпечувати підвищення ефективності оплачуваних громадських робіт, збільшення середньої тривалості відпрацьованих людино-днів на цих роботах за рахунок коштів Фонду загальнообов¢язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі-Фонд) до одного календарного місяця.

Районний центр  зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

Запровадження солідарних форм фінансування оплачуваних громадських робіт з трьох джерел фінансування, а саме Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, працедавців, місцевих бюджетів.

Районний центр зайнятості, працедавці,  місцеві ради

Упродовж

2012-2014 років

 

Очікується розширення сфери застосування праці та створення нових робочих місць  шляхом встановлення вітрових станцій для виробництва електроенергії із зайнятістю робочої сили 5 осіб

ТзОВ «Еко-Оптіма»

Старосамбірська РДА

 

Упродовж

2012-2014 років

Очікується розширення сфери застосування праці та створення нових робочих місць шляхом створення фермерського господарства із зайнятістю робочої сили 10 осіб 

Старосамбірська РДА

ТзОВ «Чумак»

Упродовж

2012-2014 років

Сприяти створенню в сільській місцевості особистих селянських господарств, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції з метою зменшення сільського безробіття

Старосамбірська РДА

Відділ економіки РДА

 

Упродовж

2012-2014 років

Очікується розширення сфери застосування праці та створення нових робочих місць шляхом розширення фермерського господарства із зайнятістю робочої сили 5 осіб 

Старосамбірська РДА

ПП «Еко-бескид»

Упродовж

2012-2014 років

Очікується розширення сфери застосування праці та створення нових робочих місць шляхом розширення асортименту продукції із зайнятістю робочої сили 15 осіб 

Старосамбірська РДА

ПАТ «Екватор»

Упродовж

2012-2014 років

Очікується розширення сфери застосування праці та створення нових робочих місць шляхом встановлення модульних котелень та лінії по виробництву щепи із зайнятістю робочої сили 20 осіб 

Старосамбірська РДА

ТзОВ «Енергозбереження»

Упродовж

2012-2014 років

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

(детінізація трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників, у тому числі рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав)

 

Забезпечити проведення інформаційно-консультаційної роботи з працедавцями у різних форматах  (семінари, тренінги, „круглі столи”, конференції тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Проводити інформативно-роз’яснювальну роботу серед працедавців та інших соціальних партнерів щодо забезпечення ґендерного паритету під час розгляду питання працевлаштування з метою досягнення ґендерної рівності у сфері зайнятості.

Управління у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи", Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Проводити моніторинг укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, які використовують найману працю, для забезпечення соціального захисту працюючих громадян

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Упродовж

2012-2014 років

 

Підвищення  професійної  якості працівників

(сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві,

підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення цієї роботи)

 

З метою підвищення професійного рівня відповідно до вимог виробництва чи сфери послуг здійснювати професійне навчання кадрів безпосередньо на виробництві, що є необхідною умовою забезпечення підприємства кваліфікованою робочою силою

працедавці

Упродовж

2012-2014 років

 

 Підвищувати кваліфікації працівників, які залучаються до професійного навчання на виробництві відповідно до Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників шляхом опанування ними основ.

працедавці

Упродовж

2012-2014 років

 

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

(квотування та бронювання робочих місць, установлення для підприємств, установ і організацій нормативу робочих місць, надання дотації роботодавцям тощо з метою працевлаштування зазначеної категорії населення)

 

Скеровувати інвалідів для проходження професійної реабілітації та професійного навчання у Львівському „Міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів”, в інших центрах професійної реабілітації інвалідів та у навчальних закладах області. Вживати заходи щодо подальшого працевлаштування осіб, котрі пройшли навчання.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, районний центр зайнятості

 

Упродовж

2012-2014 років

 

Проводити спільні масові заходи, а саме: ярмарки вакансій для інвалідів, круглі столи, конференції, семінари, з метою відпрацювання організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів, їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості.

Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації, Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів, районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Надавати перевагу у працевлаштуванні на дотаційні робочі місця громадянам, котрі потребують соціального захисту, перебувають в стані родинного та довготривалого безробіття. Забезпечити частку соціально незахищених осіб серед працевлаштованих на такі місця понад 50 %.

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, у тому числі на підприємства, установи, організації відповідно до нормативу робочих місць для працевлаштування осіб цієї категорії, а також на заявлені працедавцями вільні робочі місця та вакантні посади для таких громадян.

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Вживати заходів щодо якісного бронювання робочих місць для соціально незахищених верств населення на 2012-2014 роки. Забезпечувати квоту робочих місць для кожної з таких категорій безробітних пропорційно до потреб місцевих ринків праці.

Старосамбірська райдержадміністрація, районний  центр зайнятості

щорічно

 

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

(створення умов для  мобільності робочої сили; діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні на роботу за кордоном; малий прикордонний рух, працевлаштування іноземців тощо)

 

Сприяти підвищенню мобільності робочої сили, у тому числі шляхом інформування про наявні вакансії  в  інших областях України тощо.

У разі потреби, забезпечувати організацію надання дотацій працедавцям для працевлаштування безробітних незалежно від місця перебування безробітних на обліку.

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Проводити роботу щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми шляхом формування у потенційних мігрантів правильних соціальних орієнтирів, а також реальних уявлень про умови й ризики праці за кордоном, мотивації до офіційного працевлаштування в Україні тощо:

- організація та проведення семінарів, тренінгів „Попередження нелегальної міграції та торгівлі людьми” для цільових груп безробітних, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій.

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Налагодження тісних взаємозв’язків та співпраці голів місцевих рад району з війтами та бургомістрами сусідніх повітів Республіки Польща з питань розвитку місцевих територій.

Старосамбірська райдержадміністрації, Старосамбірська районна рада, місцеві ради

Упродовж

2012-2014 років

 

Проводити роботу щодо розвитку туристично-рекреаційного бізнесу, забезпечити розвиток прикордонного туризму з метою розвитку підприємництва серед сільського населення району

Старосамбірська райдержадміністрація,

Старосамбірська районна рада, місцеві ради

Упродовж

2012-2014 років

 

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття

 

Здійснювати першочергове професійне навчання безробітних, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів.

 

Районний центр  зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

 

Сприяти працевлаштуванню незайнятих громадян, котрі звертаються до служби зайнятості з метою пошуку роботи на вільні робочі місця та вакантні посади.

Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Забезпечити щоденне проведення заходів з підвищення активності шукачів роботи шляхом дотримання загальнодержавної стратегії активізації їх зусиль та зусиль безробітних до пошуку прийнятної роботи.

Районний  центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

 

Забезпечити надання повного спектру соціальних послуг молодим особам віком до 18 років, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування відповідно до вимог чинного законодавства.

Районний центр зайнятості,

працедавці

Упродовж

2012-2014 років

 

 

Забезпечити адресний та індивідуальний підхід до надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями, котрі звертаються до служби зайнятості, у тому числі із залученням Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, відділів праці та соціального захисту населення та інших соціальних партнерів, у томі числі громадських організацій інвалідів.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,  Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Забезпечувати охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами, спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічну підтримку та навчання методам пошуку роботи безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Районний центр зайнятості

 

Постійно

 

Забезпечити щоденне проведення заходів з підвищення активності шукачів роботи шляхом дотримання загальнодержавної стратегії активізації їх зусиль та зусиль безробітних до пошуку прийнятної роботи

 

Районний центр зайнятості

 

Постійно

 

Проводити превентивну роботу з учнями, в тому числі із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії з врахуванням  потреб ринку праці.

Районний  центр зайнятості

 

 

Постійно

 

Надавати широкий спектр профорієнтаційних послуг інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

 

Управління праці та  соціального захисту населення райдержадміністрації, управління  у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Упродовж

2012-2014 років

 

Проводити превентивні профінформаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до ринку праці та запобігання безробіттю

Районний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад за участю організацій роботодавців та об’єднань профспілок

За потребою під час масового вивільнення

 

Організація професійного навчання безробітних у відповідності до поточної та перспективної потреби ринку праці Старосамбірщини.

Визначення  переліку роботодавців у яких будуть створені нові робочі місця у результаті модернізації, реконструкції, перепрофілюванні, впровадженні сучасних технологій виробництва, нових виробничих ліній або інших причин, запровадження інноваційних проектів для їх заповнення шляхом організації попереднього професійного навчання безробітних в т.ч. безпосередньо на робочому місці за індивідуальною формою.

Районний центр зайнятості, підприємства, установи, організації, навчальні заклади

Постійно

 

Удосконалення змісту навчального процесу на основі розширення соціального діалогу з роботодавцями, зокрема залучення їх до розробки навчальних планів та програм, організації на їх базі виробничого навчання (практики) для претендентів на працевлаштування після закінчення навчання.

Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, районний  центр зайнятості, працедавці

2012-2014 років

 

 

Першочергово здійснювати професійне навчання осіб, котрі не можуть підібрати роботу через відсутність у них необхідної професії або кваліфікації і потребують зміни професії (осіб без професії, або тих, котрі займали місця, що не потребують спеціальної підготовки, осіб, котрі перебувають на обліку більше 6 міс., соціально-незахищених осіб) для прискорення їх працевлаштування шляхом попереднього профнавчання у першу чергу  в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Районний  центр зайнятості,

Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

2012-2014 років

 

 

Організація та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи про можливості та переваги професійного навчання дорослого населення у  Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Районний центр зайнятості,

Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

2012-2014 років

 

 

Підготовка до проведення у Львові фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

Оновлювати та забезпечувати використання банку даних претендентів, з числа незайнятого населення, на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад для виконання завдань з підготовки та проведення Чемпіонату.

Районний центр зайнятості

 

2012 рік

 

Сприяти розвитку підприємницької діяльності осіб з числа безробітних у сфері послуг, торгівлі та інших за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для задоволення потреб учасників Чемпіонату.

 

Районний центр зайнятості

 

2012 рік

 

Залучати незайнятих громадян, котрі перебувають на обліку в обласній службі зайнятості та інших громадян до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, які пов’язані з підготовкою та проведенням Чемпіонату.

Районний центр зайнятості

 

2012 рік

 

Забезпечити надання комплексу соціальних послуг особам з інвалідністю, сприяти їхньому працевлаштуванню на вільні робочі місця та вакантні посади заявлені працедавцями, під час підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату.

Районний  центр зайнятості,

 

2012 рік

 

           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                       В.Д. Цегенько   

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено