Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 27.12.2011 №184/01-09

Старосамбірська районна державна адміністрація

Доручення

     Голови Старосамбірської районної державної адміністрації

                                               

від 27  грудня  2011 року     №184/01-09

Про розгляд звернення жителя   м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького, 102/4 Зумера Ярослава Славомировича

    

 

 

І.Марадю, І.Березовському, В.Хітчаку,

                                                             В.Луціву, Т.Ровдичу

 

1. Рîçãëÿíóòè комісійно ç âè¿çäîì íà ì³ñöå  ïèòàííÿ ïîðóøåí³ ó çâåðíåííі жителя м.Старий Самбір, вул..Л.Галицького, 102/4 за його участю (копія звернення додається).

                                                             Термін: до 10 січня 2012 року

 

2. Про результати розгляду письмово проінформувати голову райдержадміністрації та íàäàòè ïèñüìîâó â³äïîâ³äü заявнику.

 

                       Термін:  до 13 січня  2012 року

                                                    

 

                                                                        

     Володимир Цегенько

 

 

 

                   

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено