Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 10.11.2011 №499/01-01 1

 

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

10 листопада  2011 року            м. Старий Самбір                                        №499/01-01   

 

 

Про затвердження Порядку оприлюднення актів районної

державної адміністрації

Відповідно до ст..57 Конституції України, ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», ст..12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст..15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст..ст.6, 17 Закону України «Про інформацію», Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року №493/2 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»,  постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядження  голови Львівської облдержадміністрації від 26 жовтня 2011 року № 1112/0/5-11 «Про затвердження Порядку оприлюднення актів обласної державної адміністрації»:

1. Затвердити Порядок оприлюднення актів районної державної адміністрації, що додається.

2. Керівнику апарату райдержадміністрації (М.Год), юридичному відділу райдержадміністрації (В. Хітчак), сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (І.Кілик)  у двомісячний термін:

2.1.   Провести відкритий конкурс серед друкованих засобів масової інформації району, за підсумками якого укласти угоду з його переможцем на 2012 рік щодо офіційного опублікування актів районної державної адміністрації.

2.2.   Розробити та затвердити Регіональну програму розвитку інформаційного простору Старосамбірського району   на 2012-2016 роки.

2.3.     У місячний термін розробити проект розпорядження голови районної державної адміністрації про внесення змін до Регламенту районної державної адміністрації у зв’язку з прийняттям цього Порядку.

3.      Порядок оприлюднення актів районної державної адміністрації набуває чинності з 1 січня 2012 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації М. Года.

 

 

 

Т.в.о.голови райдержадміністрації                                               В.О.Стрижак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       розпорядження голови

                                                                       районної державної адміністрації

                                                                  від 10 листопада 2011 року  №499/01-01

 

ПОРЯДОК

оприлюднення актів районної державної адміністрації

 

1.      Загальні положення

1.1.        Порядок оприлюднення актів районної державної адміністрації (надалі – Порядок) визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення актів районної державної адміністрації через засоби масової інформації та мережу Інтернет з метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності районної державної адміністрації, а також способи набуття ними чинності.

Оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернет інформації про діяльність районної державної адміністрації здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності районної державної адміністрації шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на території району.

1.2.        Порядок розроблений та діє відповідно до нормативно-правових актів України, а саме:

Конституції України;

законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493/2 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами та доповненнями);

постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями) та від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

Регламенту Старосамбірської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30 грудня 2010 року № 686 (зі змінами та доповненнями).

1.3. Районна державна адміністрація в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові акти, у т.ч. регуляторні акти, правові акти індивідуальної дії та внутрішньо організаційні акти.

1.3.1. Нормативно-правовий акт – це прийнятий районної державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ для регулювання суспільних відносин, що містить загальні правила поведінки – норми права, а саме:

який встановлює, змінює чи скасовує норми права;

носить загальний чи локальний характер;

поширюється на невизначене коло осіб;

застосовується неодноразово.

1.3.2. Регуляторний акт – це:

прийнятий районної державною адміністрацією або її структурним підрозділом нормативно-правовий акт, який загалом або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною державною адміністрацією та суб'єктами господарювання;

прийнятий районною державною адміністрацією або її структурним підрозділом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та діє щодо невизначеного кола осіб і який або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських та (або) адміністративних відносин між районною державною адміністрацією та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ згідно із законом, що регулює відносини у відповідній сфері, нормативно-правовим актом.

1.3.3. Правовий акт індивідуальної дії – це прийнятий районною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ:

що має персональний характер;

дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми);

оперативно-розпорядчого характеру.

1.3.4. Внутрішньо організаційний акт – це прийнятий районною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ, спрямований на організацію роботи і визначення структури, її вдосконалення, добору й розстановки кадрів, планування й координації роботи, ухвалення рішень на певний період або на проведення конкретних заходів, операцій, надання практичної допомоги підпорядкованим підрозділам i працівникам, на взаємодію з іншими службами, узагальнення й поширення передового досвіду, контроль i перевірку виконання, заохочення працівників, їх атестування, використання дисциплінарної практики тощо.

1.4. Чинні нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти районної державної адміністрації, можуть бути змінені або доповнені лише нормативно-правовими або регуляторними актами такого ж виду.

Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти про зміни, доповнення чи скасування інших нормативно-правових або регуляторних актів, набувають чинності в тому ж порядку, що і нормативно-правові та регуляторні акти, які змінюються, доповнюються чи скасовуються.

1.5. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних) районної державної адміністрації підлягають опублікуванню в офіційному друкованому виданні та розміщенню на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

1.5.1. Офіційним друкованим виданням районної державної адміністрації є друкований засіб масової інформації, визначений окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації, який обраний за результатами відкритого конкурсу та з яким, за результатами цього конкурсу, укладена угода про офіційне оприлюднення актів районної державної адміністрації (далі – офіційне видання районної державної адміністрації).

Вимоги до друкованих засобів масової інформації, які матимуть право брати участь у конкурсі щодо офіційного оприлюднення актів районної державної адміністрації, щорічно затверджуються наказом керівника апарату районної державної адміністрації та оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації невідкладно, але не пізніше п’яти днів з дня затвердження документа.

Інформація про засіб масової інформації, з яким укладена угода про офіційне оприлюднення актів районної державної адміністрації, оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

1.5.2. Офіційний веб-сайт районної державної адміністрації – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою www.stsrda.gov.ua у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що є одним з офіційних джерел надання інформації районною державною адміністрацією (далі – офіційний веб-сайт районної державної адміністрації).

 

1.6. Не менше трьох примірників кожного номера офіційного друкованого видання, у якому оприлюднені акти районної державної адміністрації, в обов’язковому порядку надсилаються в районну бібліотеку і не менше одного примірника  в сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

1.7. Акти районної державної адміністрації можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях лише після їх оприлюднення в офіційному друкованому виданні та розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

1.8.        Акти районної державної адміністрації, оприлюднені в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.

1.9. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних актів та актів для службового користування) районної державної адміністрації підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти днів з дня затвердження документа. Така ж інформація розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації із зазначенням дати оприлюднення і оновлення інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

2. Порядок оприлюднення актів районної державної адміністрації та набрання ними чинності

2.1. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії, підлягають опублікуванню в офіційному друкованому виданні невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

2.2. Нормативно-правові акти районної державної адміністрації, які підлягають державній реєстрації у   управлінні юстиції у Старосамбірському районі в установленому порядку, набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

2.3. Нормативно-правові акти районної державної адміністрації, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

2.4. Акти районної державної адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.5. При опублікуванні зареєстрованого нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим.

2.6. Нормативно-правові акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до цього Порядку.

2.7. Акти ненормативного характеру та правові акти індивідуальної дії районної державної адміністрації набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлений більш пізній термін введення їх у дію, та підлягають обов’язковому опублікуванню в офіційному друкованому виданні   невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, відповідно до цього Порядку.

2.8. Не підлягають опублікуванню лише внутрішньо організаційні акти та акти для службового користування районної державної адміністрації.

2.9. Надання копій нормативно-правових, у т.ч. регуляторних, актів, правових актів індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних) районної державної адміністрації для їх офіційного застосування у відповідь на запити на інформацію громадськості забезпечується сектором   з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації, відповідно до вимог та в терміни, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3. Розміщення актів районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті

3.1. Усі акти районної державної адміністрації (крім внутрішньо організаційних актів та актів для службового користування) підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Акти районної державної адміністрації розміщуються на офіційному веб-сайті невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

3.2.        У текстах актів районної державної адміністрації, розміщених на офіційному веб-сайті, повинна міститися дата та номер офіційного друкованого видання, у якому вони опубліковані, а також дата оновлення інформації.

3.3.        При розміщенні на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації зареєстрованого в   управлінні юстиції у Старосамбірському районі нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим.

4. Оприлюднення проектів нормативно-правових та регуляторних актів районної державної адміністрації

4.1. Проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4.2. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

проектів регуляторних актів;

проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення в районній державній адміністрації проводяться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної адміністрації».

4.3.        Проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено