Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 08.11.2011 №496/01-01 1

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

8 листопада  2011  року          м. Старий Самбір                   №496/01-01

 

Про внесення змін до районного бюджету

Відповідно до п.3 ст.13, ст.18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення сесії Старосамбірської районної ради від 12 січня 2011 року №53 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2011 рік»:

1.      Т.в.о.  начальника    фінансового управління  райдержадміністрації (М.Стецик) зменшити кошторисні призначення  загального та спеціального фонду за КФК 070201 «Загальноосвітні школи», а саме: зменшити суму кошторисних призначень по КЕКВ 1132 ”Медикаменти та перев’язувальні матеріали” в сумі 1761 (Одна тисяча сімсот шістдесят одна) гривня, по КЕКВ 1133 «Продукти харчування» в сумі 300000 (Триста тисяч) гривень, по КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 767999 (Сімсот шістдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень, по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 435336 (Чотириста тридцять п’ять тисяч триста тридцять шість) гривень, по КФК 070101 ”Дошкільні заклади освіти”, а саме: зменшити кошторисні призначення  по  КЕКВ 1131   «Предмети, матеріали,     обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування” в сумі 22000 (Двадцять дві тисячі) гривень, по  КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 22000 (Двадцять дві тисячі) гривень, по КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  в сумі 3430 (Три тисячі чотириста тридцять) гривень,    за     КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», а саме:    зменшити    суму     кошторисних     призначень по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування в сумі 5000 (П’ять тисяч) гривень, по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» в сумі 4000 (Чотири тисячі)    гривень,    по     КЕКВ 1166 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 3000 (Три тисячі) гривень, по КЕКВ 2110 «Придбання    обладнання    і      предметів      довгострокового    користування»  в сумі 10000 (Десять тисяч)   гривень,    по    КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері

народної освіти» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 10000  (Десять тисяч) гривень, по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату” в сумі 15000  (П’ятнадцять тисяч) гривень, по  КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» в сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» в сумі 5000 (П’ять тисяч) гривень, по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 90000  (Дев’яносто тисяч) гривень, по КЕКВ 1120 ”Нарахування на заробітну плату” в сумі 42000  (Сорок дві тисячі) гривень, по  КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 31000 (Тридцять одна тисяча) гривень, по КЕКВ 1161 ”Оплата теплопостачання” в сумі 30000 (Тридцять тисяч) гривень, по КЕКВ 1163 ”Оплата електроенергії” в сумі 9000 (Дев’ять тисяч) гривень, по КЕКВ 1164 ”Оплата природного газу” в сумі 10000 (Деcять тисяч) гривень, по КФК 070805 ”Інженерно-господарська група з обслуговування закладів освіти району” зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 1111 ”Заробітна плата” в сумі 15000  (П’ятнадцять тисяч) гривень, по КЕКВ 1120 ”Нарахування на заробітну плату” в сумі 12000  (Дванадцять тисяч) гривень, по  КЕКВ 1131 ” Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування ” в сумі 15000 (П’ятнадцять тисяч) гривень, по КФК 070808 ”Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років” зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 1343 ”Інші поточні трансферти населенню” в сумі 8000  (Вісім тисяч) гривень, по КФК 130107 ”Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 10000  (Десять тисяч) гривень, по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» в сумі 12700  (Дванадцять тисяч сімсот) гривень, по  КЕКВ 1162 ”Оплата водопостачання і водовідведення” в сумі 6000 (Шість тисяч) гривень, по КЕКВ 1163 ” Оплата електроенергії ” в сумі 5000 (П’ять тисяч) гривень, по КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 3500 (Три тисячі п’ятсот) гривень, по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів” в сумі 28955 (Двадцять вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять) гривень, відповідно збільшивши кошторисні призначення по по КФК 070201 «Загальноосвітні школи», а саме: по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 1269681  (Один мільйон двісті шістдесят дев’ять тисяч шістсот вісімдесят одна) гривня, по КЕКВ 1120 ”Нарахування на заробітну плату” в сумі 415000  (Чотириста п’ятнадцять тисяч) гривень, по  КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» в сумі 100000 (Сто тисяч) гривень, по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти», а саме:  по КЕКВ 1111 ”Заробітна плата” в сумі 108000 (Сто вісім тисяч) гривень, по КЕКВ 1120 ”Нарахування на заробітну плату” в сумі 30000  (Тридцять тисяч) гривень, по  КЕКВ 1133 «Продукти харчування» в сумі 30000 (Тридцять тисяч) гривень.

2.       Т.в.о.начальника відділу освіти райдержадміністрації (Б.Ворик) провести відповідні зміни і забезпечити цільове використання коштів.

3.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р.Батючка.

 

 

Т.в.о.голови райдержадміністрації                                                В.О.Стрижак

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено