Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 08.11.2011 №497/01-01 1

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

8 листопада 2011 року          м. Старий Самбір                      №497/01-01

 

 

Про внесення змін до районного бюджету

Відповідно до п.3 ст.13, ст.18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення сесії Старосамбірської районної ради від 12 січня 2011 року №53  «Про районний бюджет  Старосамбірського району на 2011 рік»:

1. Т.в.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації (М.Стецик)   зменшити КФК070303 «Дитячі будинки» КЕКВ1111 «Заробітна плата» в сумі 25000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень, КЕКВ1132 «Медикаменти та перев’язочні матеріали» в сумі 3000 (Три тисячі) гривень, КЕКВ1172 «Окремі заходи з реалізації  програм» в сумі 5000 (П’ять тисяч) гривень, КЕКВ5000 «Інші видатки по незахищених статтях» в сумі 12000 (Дванадцять тисяч) гривень, КФК070301 «Загальноосвітні школи-інтернати» КЕКВ1111 «Заробітна плата» в сумі 29500 (Двадцять дев’ять тисяч п’ятсот) гривень, КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 270000 (Двісті сімдесят тисяч) гривень, КЕКВ1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 185000 (Сто вісімдесят п’ять тисяч) гривень, КЕКВ1133 «Продукти харчування» в сумі 450000 (Чотириста п’ятдесят тисяч) гривень, КЕКВ1140 «Видатки на відрядження» в сумі 10000 (Десять тисяч) гривень, КЕКВ1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 70000 (Сімдесят тисяч) гривень та по спеціальному фонду КЕКВ2110 «Предмети обладнання і предмети довгострокового користування» в сумі 100000 (Сто тисяч) гривень, КЕКВ2133 «Інше будівництво» в сумі 150000 (Сто п’ятдесят тисяч) гривень, відповідно збільшивши  КФК080101 «Лікарні» КЕКВ1111 «Заробітна плата» в сумі 403700 (Чотириста три тисячі сімсот) гривень, КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 145500 (Сто сорок п’ять тисяч п’ятсот) гривень, КФК080300 «Поліклініки і амбулаторії» КЕКВ1111 «Заробітна плата» в сумі 498700 (Чотириста дев’яносто вісім тисяч сімсот) гривень, КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 181000 (Сто вісімдесят одна  тисяча) гривень, за

КФК080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» КЕКВ1111 «Заробітна плата» в сумі 17000 (Сімнадцять  тисяч) гривень, КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату»в сумі 6200 (Шість тисяч двісті) гривень, КФК081004 «Централізовані бухгалтерії» КЕКВ1111 «Заробітна плата» в сумі 42100 (Сорок дві  тисячі сто) гривень, КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі15300 (П'ятнадцять тисяч триста)гривень

2. Т.в.о.начальника відділу  освіти  райдержадміністрації (Б.Ворик), відділу фінансово-господарського забезпечення  апарату райдержадміністрації (У.Дякун) провести відповідні зміни і забезпечити цільове використання  коштів.

3. Контроль за виконанням  розпорядження  покласти  на першого заступника голови райдержадміністрації Р.Батючка.

 

 

 

 

Т.в.о.голови райдержадміністрації                                                      В.О.Стрижак

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено