Старосамбірська

районна державна адміністрація

розпорядження РДА від 27.10.2011р.№468/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

27 жовтня  2011  року          м. Старий Самбір                          №468/01-01

Про надання містобудівних умов та

обмежень забудови земельної ділянки

 

 

Відповідно до ст.ст.6, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 7 липня 2011 року №109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2011 року №1085/0/5-11 «Про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки органами містобудування та архітектури районних державних адміністрацій та міст обласного значення»:

1. Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації (Т.Зубальський):

1.1. Надавати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки  згідно з Порядком  надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складом та змістом, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 7 липня 2011 року №109.

1.2. Здійснювати проектування та забудову земельних ділянок згідно з  містобудівними умовами та обмеженнями.

1.3. Встановити, що прийом заяв для виконання та надання містобудівних умов та обмежень здійснює відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації.

2. Затвердити зразки заяв, які надає забудовник для виконання і надання містобудівних умов і обмежень, згідно з додатками 1 і 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р. Батючка.

Голова райдержадміністрації                                                         В.Д.Цегенько

                                                                                  Додаток 1

                                                                                  до розпорядження голови  

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                              від 27 жовтня  2011року

№468/01-01 

 

 

 

Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування    та     архітектури    Старосамбірської

районної державної адміністрації

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

(адреса проживання, телефон)

____________________________________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної    ділянки за адресою:

__________________________________________________________________

(вулиця, місто, селище, село, район)

для будівництва____________________________________________________

(назва об’єкта будівництва)

 

Перелік документів, що додаються:

1. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.

2. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі).

3. Топографічне знімання (М 1:500, 1:2000), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого
2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж і перевірене відповідними інженерними службами.

4. Проектна пропозиція намірів забудови (схема генплану забудови ділянки, плани, фасади М 1:100, розроблені проектною ліцензованою організацією).

5. Кадастрова довідка з  містобудівного кадастру (у разі наявності).

6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру).

7. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).

8. Викопіювання з містобудівної документації (схема планування території району, генеральний план населеного пункту (у разі наявності).

9. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками проектованого об’єкту будівництва зі схемою генерального плану забудови земельної ділянки в цифровому вигляді (формату DMF) на електронному носії з прив’язкою до місцевої системи координат контурів земельної ділянки проектованих об’єктів, вулиць, проїздів, інженерних мереж та з роздруківкою їх координат, виконаною ліцензованою геодезичною організацією.

10. Висновки про геолого - гідрогеологічні умови земельної ділянки для ведення будівництва, виконані ліцензованою організацією з урахуванням нормативних документів на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (райони зі сейсмічністю 6 балів та вище, підроблювані, карстонебезпечні та підтоплювані території, насипні, зсувні, що просідають та набухають, ґрунти).

11. Висновок управління охорони історичного середовища щодо можливості та умов здійснення містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень на території історичного ареалу населеного пункту.  

12. Технічні умови на інженерне забезпечення об’єкта (за наявності).

 

 

 

“____“___________ 20__ року     ________     ____________________________

                                                             (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

Заступник голови, т.в.о.керівника апарату

райдержадміністрації                                                                                В.Стрижак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 2

                                                                                      до розпорядження голови  

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                  від 27 жовтня  2011 року

    №468/01-01 

 

 

 

Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування    та    архітектури    Старосамбірської

районної державної адміністрації

                                           ____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

(адреса проживання, телефон)

____________________________________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати містобудівні умови та обмеження на реконструкцію зі зміною цільового та функціонального призначення, зовнішніх геометричних параметрів: __________________________________________________________________

(назва об’єкта будівництва)

за адресою:________________________________________________________

(вулиця, місто, селище, село, район)

__________________________________________________________________

 

Перелік документів, що додаються:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації).

2. Копія нотаріально засвідченого доручення особі на право представляти інтереси зацікавленої особи щодо отримання містобудівних умов та обмежень (при необхідності).

3. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою (державний акт на землю, договір оренди землі).

4. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує право власності заявника на об’єкт нерухомості – свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину).

5. Засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості.

6. Топографічне знімання (М 1:500), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого 2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж і перевірене відповідними інженерними службами. 

7. Проектна пропозиція реконструкції (схема генплану земельної ділянки, плани, фасади М 1:100, 1:50 розроблені ліцензованою проектною організацією).

8. Фотофіксація існуючих будівель та споруд.

9. Технічні умови на інженерне забезпечення (за наявності).

10. Висновок управління охорони історичного середовища щодо можливості та умов здійснення реконструкції будівель та споруд (у випадку, коли будівлі та споруди розташовані на території історичного ареалу населеного пункту або є пам’ятками архітектури)

 

 

 

 

 

“____“___________ 20__ року     ________     ____________________________

                                                             (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)

 

                

 

 

Заступник голови, т.в.о.керівника апарату

райдержадміністрації                                                                                В.Стрижак

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено