Старосамбірська

районна державна адміністрація

розпорядження РДА від 21.10.2011р.№459/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

             

21 жовтня  2011 року          м. Старий Самбір                   №459/01-01

 

 

Про запровадження карантинного режиму по «пасмо» льону та заходи боротьби з ним

 

Відповідно до п.5 ч.1. ст.13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про карантин рослин», ст.33, ст.34 наказу Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року №716 «Про затвердження переліку регульованих шкідливих організмів»:

1. Запровадити карантинний режим по  регульованому шкідливому організму «пасмо» льону з 25 жовтня 2011 року на території  ПАФ «Купала» с.Боршевичі Старосамбірського району на  загальній  площі  80,0 га,  зокрема: в урочищі «Койдрова гора» на площі 30,0 га., в урочищі «Біля костела» на площі 20 га, урочищі «Вонцальова гора» на площі 30,0 га.

2. Затвердити заходи з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму «пасмо» льону на  території ПАФ «Купала» с.Боршевичі, Старосамбірського району

3. ПАФ «Купала» с.Боршевичі  (В.Грушка) забезпечити виконання заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження  регульованого шкідливого організму «пасмо» льону.

4. Державній  інспекції з карантину рослин по Львівській області (В.Павельчак), державній насіннєвій інспекції по Старосамбірському району (В.Возняк), державній інспекції захисту  рослин Старосамбірського району (Л.Костенко), управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Я.Курій) забезпечити контроль за виконанням заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму «пасмо» льону  на  території ПАФ «Купала» с. Боршевичі, Старосамбірського району.

5. Розпорядження  голови райдержадміністрації від 2 жовтня 2008 року №515  визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Стрижака.

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.Д.Цегенько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                            розпорядження голови

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                            21 жовтня 2011 року №459/01-01

 

 

 

Заходи

з локалізації, ліквідації та недопущення

подальшого розповсюдження регульованого

шкідливого організму  «пасмо» льону 

 

 

з/п

Назва заходів

Термін виконання

Виконавці

1.

Проводити моніторинг вогнищ пасмо льону та нових посівних площ візуально з відбором зразків  за тиждень до збирання врожаю

Щорічно

Держінспектор

Павельчак В.І.

2.

Відбирати середні проби для проведення фітосанітарної експертизи

Березень (щорічно)

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

3.

При виявленні на насінні льону карантинного захворювання  „пасмо„ забороняти посів. Заражене насіння використати на технічну переробку

Березень (щорічно)

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

4

Проводити профілактичне протруєння насіння

Перед посівом

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

5.

Дотримуватися сівозміни (висівати льон на площах, де було виявлено «пасмо» льону не раніше ніж через 6-7 років)

Постійно

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

6.

Проводити просторову ізоляцію насінницьких і рядових посівів льону не менше 3 км

Постійно

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

7.

Проводити обстеження посівів льону на виявлення «пасмо» льону.

В фазу ялинки та перед збиранням врожаю

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

8.

Проводити профілактичну обробку посівів проти шкідників, хвороб рослин та бур’янів

постійно

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

9.

Забороняти розстилання льонової соломки на інших полях

В період збирання

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

10.

Негайно переробляти льонову соломку.  Проводити знезараження транспортних засобів, машин наявними засобами. Проводити знищення рослинних решток шляхом спалювання. Уражену продукцію складувати окремо. Запровадити особливий карантинний режим.

В період збирання

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

11.

Проводити дезінфекцію складських приміщень

1 раз в рік

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

12.

Вивезення та ввезення  насіння льону проводити при наявності карантинних сертифікатів

Постійно

ПАФ «Купала» с.Боршевичі

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено