Старосамбірська

районна державна адміністрація

розпорядження РДА від 14.10.2011р.№442/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

14 жовтня  2011  року          м. Старий Самбір                          №442/01-01

Про видачу будівельних паспортів відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури Старосамбірської районної державної адміністрації

 

Відповідно до ст.6, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про звернення громадян», Указу Президента України від 3 липня 2009 № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 3 жовтня 2011 року №1029/0/5-11 «Про видачу будівельних паспортів органами містобудування та архітектури районних державних адміністрацій та міст обласного значення»:

1. Відділу  регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації (Т.Зубальський):

1.1. Видавати будівельні паспорти згідно з Порядком видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 № 103.

1.2. Здійснювати проектування та забудову присадибних, дачних і садових земельних ділянок на підставі будівельного паспорта забудови
земельної ділянки без отримання містобудівних умов та обмежень.

1.3. При наданні будівельного паспорта, у пункт 8 Вимог до забудови земельної ділянки (додатку 1 до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки) записувати вимоги ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».

2. Встановити, що прийом заяви на виконання та видачу будівельного паспорта здійснює орган регіонального розвитку, містобудування та архітектури Старосамбірської районної державної адміністрації з дати набрання чинності цього розпорядження.

3. Затвердити зразки заяв, які надаються забудовником для виконання і видачі будівельного паспорта, згідно з додатками 1 і 2.

4. Районним державним адміністраціям і виконкомам міських рад міст обласного значення рекомендувати утворити при органах містобудування та архітектури відповідні штатні одиниці для виконання і видачі будівельних паспортів, а також створення і функціонування служби містобудівного кадастру, передбачивши їх матеріальне і програмне забезпечення.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р. Батючка.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.Д.Цегенько

 

                                                                                 Додаток 1

                                                                                  до розпорядження голови  

                                                                              райдержадміністрації

                                                                              від 14 жовтня  2011року

                                                                                №442/01-01 

 

 

 

    

                                         Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування 

                                        та архітектури Старосамбірськоїрайонної державної адміністрації

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

(адреса проживання, телефон)

____________________________________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати будівельний паспорт на забудову земельної ділянки за адресою: __________________________________________________________

(вулиця, місто, селище, село, район)

__________________________________________________________________

 

Перелік документів, що додаються:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації).

2. Копія нотаріально завіреного доручення особі на право представляти інтереси зацікавленої особи щодо отримання будівельного паспорта (при необхідності).

3. Нотаріально завірена копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (державний акт на землю, договір оренди землі).

4. Завірена нотаріально районною, міською, селищною, сільською радою, що обслуговує житловий фонд згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (при наявності таких).

5. Завірена нотаріально або районною, міською, селищною, сільською радою, що обслуговує житловий фонд згода  сусідніх землекористувачів, у разі якщо проектований об’єкт пропонується розмістити по спільній межі.

6. Топографічне знімання (М 1:500), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого     2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж і перевірене відповідними інженерними службами. 

7. Ескіз намірів забудови (ситуаційна схема розташування земельної ділянки в структурі населеного пункту місцевої ради, місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці на топографічному зніманні , фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок виконані у відповідному масштабі, розроблені ліцензованою проектною організацією).

8. Технічні умови на інженерне забезпечення (за наявності).

9. Проект будівництва (за наявності).

10. Позитивний висновок управління охорони історичного середовища щодо можливості та умов здійснення містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень у випадку реалізації намірів забудови земельної ділянки на території історичного ареалу населеного пункту.

 

 

 

 

“____“___________ 20__ року     ________     ____________________________

                                                                  (підпис)                           (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                       М.Год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                  Додаток 2

                                                                                  до розпорядження голови  

                                                                          райдержадміністрації

                                                                                            від 14 жовтня 2011 року

                                                                                             №442/01-01 

 

 

 

Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Старосамбірської

районної державної адміністрації

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

(адреса проживання, телефон)

____________________________________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати будівельний паспорт на реконструкцію, реставрацію: __________________________________________________________________

(індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку,

 господарських будівель і споруд, гаража)

за адресою:________________________________________________________

(вулиця, місто, селище, село, район)

__________________________________________________________________

 

Перелік документів, що додаються:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації).

2. Копія нотаріально завіреного доручення особі на право представляти інтереси зацікавленої особи щодо отримання будівельного паспорта (при необхідності).

3. Нотаріально завірена копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (державний акт на землю, договір оренди землі).

4. Завірена нотаріально районною, міською, селищною, сільською радою, що обслуговує житловий фонд згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на реконструкцію (при наявності таких).

5. Завірена нотаріально районною, міською, селищною, сільською радою, що обслуговує житловий фонд згода сусідніх землекористувачів, у разі якщо проектований об’єкт пропонується розмістити по спільній межі.

6. Нотаріально завірена копія документа, що засвідчує право власності заявника на об’єкт нерухомості – свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину).

7. Засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості.

8. Топографічне знімання (М 1:500), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого     2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж і перевірене відповідними інженерними службами. 

9. Ескіз намірів забудови (ситуаційна схема розташування земельної ділянки в структурі населеного пункту місцевої ради, місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці на топографічному зніманні , фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок виконані у відповідному масштабі, розроблені ліцензованою проектною організацією).

10. Технічні умови на інженерне забезпечення (за наявності).

11. Висновок управління охорони історичного середовища щодо можливості та умов здійснення містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень на території історичного ареалу населеного пункту.

12. Висновок управління охорони історичного середовища щодо умов пристосування та характеру реставрації (у випадку коли будівля є пам’яткою).

 

 

 

 

“____“___________ 20__ року     ________     ____________________________

 

                 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                             М.Год

 


                                                                                                                                                                          

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено