Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №351/01-04 від 31.05.2018

Про затвердження в новій редакції

паспорта бюджетної програми місцевого

бюджету на 2018 рік

           Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 20 квітня 2018 року №356 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                             О.Е.Бонк

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

30 травня 2018 року №351/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

  1.    0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області   

       (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

 2.    0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

 3.    0218110 0320      Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха        (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

  4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –170,0тис. гривень, у тому числі загального фонду – 170,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII; постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій»; Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2018 рік; рішення Старосамбірської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік» від 23.02.2018 року №329, розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації «Про виділення коштів з районного бюджету» від 28 березня 2018 року №215/01-04, розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації «Про виділення коштів з районного бюджету» від 4 квітня 2018 року №237/01-04, рішення сесії Старосамбірської районної ради від 20 квітня 2018 року №356.

  6. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного та якісного проведення заходів щодо запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) техногенного і природного характеру, надання термінової допомоги населенню, що постраждало від НС.

 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0218110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                           (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0218110

0320

Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2018 рік

170,0

 

170,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Придбання паливно-мастильних матеріалів для створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району

170,0

 

170,0

 

 

 

Усього

170,0

 

170,0

 

  1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми            (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

  1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0218110

Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2018 рік

 

 

 

 

 

Завдання 1: Придбання паливно-мастильних матеріалів для створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів

грн.

кошторис

170000

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів

л

програма

6403

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середня розрахункова вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів

грн.

розрахунок

26,55

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

відсоток виконання робіт з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, %

%

 

100

 

  1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2    

                                                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                    ___________________________________________________________________________