Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №248/01-04 від 13.04.2018

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету на 2018 рік

 

  Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» та розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 30 березня 2018 року №226/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                                  О.Е. Бонк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

13 квітня 2018 року №248/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 

 1.    0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)
 2.    0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3.    0213130 _ 1040_ Реалізація державної політики у молодіжній сфері               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 125,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII; рішення Старосамбірської районної ради «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» від 26.12.2017 року №324; Програма пластового руху у Старосамбірському районі на 2015-2020 роки, розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік» від 30 березня 2018 року №226/01-04.
 3. Мета бюджетної програми: сприяння розвитку пластового руху у Старосамбірському районі.

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0213133

 

Інші заходи та заклади молодіжної політики

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                 (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0213133

 

Програма пластового руху у Старосамбірському районі на 2015-2020 роки

125,0

 

125,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Проведення виховно-вишкільних таборів, семінарів, вишколів, тренінгів, занять для гуртків та інших виховних заходів для дітей та юнацтва, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

125,0

 

125,0

 

 

 

Усього

125,0

 

125,0

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0213133

Програма пластового руху у Старосамбірському районі на 2015-2020 роки

 

 

 

 

 

Завдання 1: Проведення виховно-вишкільних таборів, семінарів, вишколів, тренінгів, занять для гуртків та інших виховних заходів для дітей та юнацтва, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері

од.

календарний план заходів на 2018 рік

10

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері

осіб

календарний план заходів на 2018 рік

140

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері

грн.

Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів до кількості заходів)

12500

 

 

середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектів) державної політики у молодіжній сфері   одного учасника

грн

Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів до кількості учасників)

893

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері , порівняно з минулим роком, %;

%

Розрахунково (відношення кількості молоді, охоплених регіональними заходами в 2018 році до 2017 року)

8

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2    

                                                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                                                                

 

                               ________________________________________________________________________