Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення №17/01-10 від 19.02.2018

 Керуючись Законами України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про  публічні закупівлі», з метою підвищення ефективності проведення процедур закупівель через електронну систему закупівель та на виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації від 10.01.2018  №2/0/6-18

                                                  Керівникам управлінь, відділів, структурних              

                                                 підрозділів райдержадміністрації та служб 

                                                 району, сільським селищним та

                                                 міським головам

 1.Здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель за умови, що вартість таких товарів і послуг становитиме не менше 10 тисяч гривень, а робіт - не менше 100 тисяч гривень, а також не перевищуватиме меж, встановлених частиною 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

                                                 Термін: постійно                                                           

  1. Забезпечити проведення усіма розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня допорогових закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до пункту 1 цього доручення.

                                                  Термін: постійно

  1. При закупівлі товарів, робіт і послуг керуватися рекомендаціями стосовно порядку придбання товарів, робіт і послуг через електронну систему публічних закупівель, наведеними у додатку 1. 

                                                   Термін: постійно

                                                   Багряк Н.А., Петрівській Л.І.,  Досяку О.С.,  

                                                    Курію Я.П., Копачу Л.М., Цебаку С.І.,

                                                    Войтіву Ю.Я., Медвідю І.О., Корпак М.С.,

                                                     Юрчику П.Я., Масляку М.С.

                                                     сільським селищним та міським головам

  1. Забезпечити впровадження механізму взаємодії департаменту економічної політики облдержадміністрації, відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, головних розпорядників бюджетних коштів - щодо моніторингу допорогових публічних закупівель згідно з додатком 2.

                                                      Термін: постійно

                                                      Багряк Н.А., Петрівській Л.І., Досяку О.С.,  

                                                      Курію Я.П., Копачу Л.М., Цебаку С.І.,

                                                      Войтіву Ю.Я., Медвідю І.О., Корпак М.С.,

                                                      Юрчику П.Я.,

                                                      сільським селищним та міським головам

  1. Інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації про проведені допорогові закупівлі згідно з додатком 3.

                                                        Термін: щомісячно до 10 числа

  6. Визнати таким, що втратило чинність доручення голови районної державної адміністрації від 7 червня 2016 року №49/01-10.

  7. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

                                                        Термін:постійно

 

                                                                                                                          Орест Бонк

 

                                                                             

                                                                                         Додаток 1

                                                                                         до доручення голови

                                                                                         райдержадміністрації

                                                                                        19 лютого 2018 року №17/01-10

 РЕКОМЕНДАЦІЇ

стосовно порядку придбання товарів, робіт і послуг

 через електронну систему публічних закупівель

                      

      Ці рекомендації розроблені департаментом економічної політики облдержадміністрації і розраховано для використання у роботі структурних підрозділів райдержадміністрації.

      В основі рекомендацій покладено Порядок здійснення допорогових закупівель, який затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13 квітня 2016 року №35

 1.Загальні положення

      1.1 Метою рекомендацій є запровадження єдиного механізму придбання товарів, робіт та послуг через електронну систему публічних закупівель.

      1.2. Нормативно-правові акти у сфері публічних закупівель: закони України «Про публічні закупівлі», «Про електронні документи та електронний документообіг».

      1.3. Ці рекомендації застосовуються у разі придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель на допорогових закупівлях (до 200 тис. грн для товарів та послуг, 1,5  млн. грн для робіт), при цьому загальна вартість закупівлі повинна бути не меншою 10 тис. грн для товарів і послуг та 100 тис. грн для робіт.

      1.4. Придбання товарів, робіт і послуг складається з таких етапів: електронна реєстрація; електронне оприлюднення інформації про закупівлі; електронний доступ до інформації про закупівлі; електронне подання пропозицій конкурсних торгів; електронне оцінювання пропозицій конкурсних торгів; електронне оприлюднення інформації про визначення переможця.

       1.5 Для подання пропозицій, проведення аукціону, аналізу пропозицій на предмет відповідності учасника кваліфікаційним вимогам, технічним вимогам до предмета закупівлі визначаються такі строки:

  уточнення технічних вимог до товару – не менше 3-ох робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель;

подання пропозицій – не менше 2-ох робочих днів з моменту закінчення періоду уточнення;

аналіз пропозицій (кваліфікація) – протягом 2-ох робочих днів після закінчення аукціону;

 укладання договору про закупівлю-від 2-ох до 10-ти робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

       1.6 У цих рекомендаціях терміни вживаються у визначеннях, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»

      2.Реєстрація в електронній системі закупівель

       2.1 Замовник реєструється в системі відповідно до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

      2.2 Замовник має право зареєструватися на декількох електронних майданчиках.

     3.Алгоритми проведення електронних закупівель

      3.1. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт та послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

       3.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначаються:

        - найменування замовника,код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

        - розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі;

        - найменування предмета закупівлі та коди відповідно до класифікатора;

        - кількість товарів, обсяг робіт чи послуг;

        - місце поставки товару, виконання робіт або надання послуг;

        - строк поставки товару,виконання робіт або надання послуг;

        - умови проведення розрахунків із зазначенням термінів оплати товару, робіт та послуг;

        - спосіб та час доставки, механізм оплати за доставку товару;

        - технічні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження;

        - вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

        - дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;

        - дата,час початку подання пропозицій;

        - дата, час закінчення подання пропозицій;

        - дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0,5-3% очікуваної вартості товару);

інша необхідна інформація.

           Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способом їх підтвердження можуть також зазначитися замовником в окремому документі, який опубліковується одночасно з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель) . Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. Якщо технічні вимоги обгрунтовано містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник повинен зазначити «або еквівалент».

        3.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднювати в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання предмета закупівлі або істотні умови договору.

         Обов’язковими пунктами договору повинні бути визначені терміни поставки товару (надання послуг, виконання робіт) та оплата за нього.

       3.4.  У разі якщо замовник отримує запитання, уточнення від користувачів електронної системи закупівель щодо технічних вимог до предмета закупівлі та/або до кваліфікації учасників, він надає відповідь через електронну систему закупівель протягом 2-ох робочих днів з моменту розміщення, але не пізніше дати початку подання пропозицій.

        У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до предмета закупівлі та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі

       3.5.  Для участі в закупівлі учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в системі закупівель, доступ до якої здійснюється через електронні майданчики, і, за потреби, завантажує документи у електронному вигляді.

       3.6. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним замовником під час оголошення закупівлі.

       3.7   Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого замовником під час оголошення закупівлі.

        3.8  Ранжування усіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

        3.9  Замовник у строк, що становить не більше ніж 2 робочі дні з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого предмета закупівлі – технічним вимогам до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

        У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, що зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визначається переможцем закупівель.

        Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

        Якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до предмета закупівлі та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

        У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

        Якщо після відхилення не залишилося жодних пропозицій, закупівля визначається такою,що не відбулась.

       3.10. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником у системі у день прийняття ним рішення про визначення переможця.

       3.11. Оригінали або завірені належним чином копії документів,що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність предмета закупівлі технічним вимогам, надаються замовнику переможцем разом  з підписаним оригіналом договору.

       3.12. Договір про придбання предмета закупівлі укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 2 робочі дні, але не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з урахуванням вимог щодо порядку оскарження.

         3.13. Договір з переможцем не укладається у разі ненадання або несвоєчасне надання переможцем, протягом 2-ох робочих днів з дня оприлюднення рішення про визначення його переможцем, документів  відповідно до пунктів 3.11,3.12 цих рекомендацій.

         3.14. Після укладання договору про придбання предмета закупівлі замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 2-ох робочих днів з дня його укладання.

         3.15. У разі  неукладення договору у випадках, передбачених пунктом 3.13 цих рекомендацій, замовник розглядає пропозиції наступного учасника, якого визначила система, у порядку, передбаченому пунктами 3.9-3.12 цих рекомендацій.

         3.16. Типові помилки при здійсненні допорогових закупівель наведені у додатку до рекомендацій.

         3.17. Оскарження закупівель здійснюється відповідно до Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13 квітня 2016 року №35.

 

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                                                              М.С. Масляк

                                                                                         

 

                                                                                        Додаток

                                                                                        до додатка 1

                                                                                       до доручення голови

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        19 лютого 2018 року №17/01-10

                                                                                ТИПОВІ ПОМИЛКИ 

при оголошенні допорогових закупівель

через електронну систему

№з/п

Типові помилки

Рекомендації щодо усунення

1

Малий період уточнення

не менше 3-ох робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель

2.

Малий період подачі пропозицій

не менше 2-ох робочих дні

3.

Крок аукціону-менше 0,5% або більше 3% від суми бюджету закупівлі

Крок аукціону- від 0,5% до 3% від суми бюджету закупівлі

4.

Технічні характеристики відсутні або недостатні, зазначені включно на сторінці лоту, а не у викладеній документації

Прикріпити детальний опис предмета закупівлі

5.

Технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника

У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обгрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент»

6.

Не прикріплено проект договору

Прикріпити проект договору

7.

Інформація на сторінці лото не відповідає зазначеній у викладеній документації ( оголошення, проект договору, інше)

Інформація на сторінці лото повинна відповідати зазначеній у викладеній документації ( оголошення, проект договору, інше)

8.

Вимоги до кваліфікації учасників відсутні або завищені

Вимоги до кваліфікації учасників зазначаються у документації та не повинні носити дискримінаційний характер та обмежувати конкуренцію

9.

Місце, спосіб та час доставки ( графік), механізм оплати за доставку не зазначено

Вказати місце, спосіб та час доставки (графік); а також механізм оплати за доставку

10.

Умови проведення розрахунків за товари, роботи та послуги відсутні

Визначити умови проведення розрахунків, вказавши терміни оплати товарів, робіт та послуг, у тому числі у проекті договору

11.

Ціна закупівлі не відповідає середній ціні предмета закупівлі

Зменшити очікувану вартість предмета закупівлі до середньостатистичної ціни

при кваліфікації учасників та укладенні договору

через електронну систему

1.

Неправомірні дискваліфікації

Відмінити рішення про неправомірну дискваліфікацію

2.

Вимоги/скарги без відповіді

Надати відповіді на запитання через електронну систему закупівель не пізніше дати укладання договору

3.

Закупівлі, що проводяться (завислі закупівлі)

Завершити процедуру закупівлі шляхом підписання договору чи відміни закупівлі протягом 30 днів з кінцевого строку подання пропозицій

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                   М.С. Масляк

                                                          

                                                                                        

                                                                                        Додаток 2

                                                                                         до доручення голови

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        19 лютого 2018 року №17/01-10 

МЕХАНІЗМ

       Взаємодії департаменту економічної політики облдержадміністрації, відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, головних розпорядників бюджетних коштів – щодо моніторингу допорогових публічних закупівель

        1. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури в разі отримання від департаменту економічної політики облдержадміністрації надає в день отримання (крім святкових та вихідних днів) в електронному вигляді (електронна форма) до структурних підрозділів райдержадміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів, а саме: відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня», управління соціального захисту населення райдержадміністрації, інші структурні підрозділи та органи місцевого самоврядування інформацію щодо допущених замовниками помилок при оголошенні закупівель (додаток 1), допущених помилок при кваліфікації учасників через електронну систему закупівель (додаток 2), допущених помилок при укладанні угод  (додаток 3).

        2. Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники бюджетних коштів та органи місцевого самоврядування у порядку здійснення внутрішнього контролю проводять аналіз отриманої інформації та надають відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації в електронному вигляді свої висновки щодо вжиття заходів впливу протягом двох робочих днів з моменту отримання інформації за формами згідно з додатками 1-3.

        3. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації проводить узагальнення інформації та подає департаменту економічної політики облдержадміністрації інформацію щодо вжиття заходів впливу в день отримання за формами згідно з додатками 1-3,  в залежності від допущених помилок.

  

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                   М.С. Масляк

 

                                                                                     Додаток 1

                                                                                     до додатка 2

                                                                                     до доручення голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                     19 лютого 2018 року №17/01-10

                                                                                        

ПЕРЕЛІК

допущених помилок при оголошенні закупівель через електронну систему закупівель

 

Дата

Ідентифікатор тендерра

Тендер

Очікувана вартість

Код ДК 021:2015

 

Статус тендера

Організатор

Другорядний орган

Код організатора

Кількість

Посилання

Помилки при оголошенні закупівель

Висновки головних розпорядників коштів у порядку здійснення внутрішнього контролю

Дата завершення періоду уточнень

Період уточнення пропозицій

Період подачі пропозицій

Крок аукціону

Технічні характеристики товару

Посилання на марку товару

Проект договору

Інформація на сторінці не відповідає прикріпленим документам

Кваліфікаційні вимоги

Умови поставки

Умови оплати

Ціна за од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                                                                           М.С. Масляк

                                                                                                

                                                                                                                         

                                                                                               Додаток 2

                                                                                               до додатка 2

                                                                                               до доручення голови

                                                                                               райдержадміністрації

                                                                                               19 лютого 2018 року №17/01-10

                                                                                                                                                                       

 ПЕРЕЛІК

допущених помилок при кваліфікації учасників через електронну систему закупівель

 

Дата

Ідентифікатор тендерра

Тенде

Очікувана вартість

Код ДК 021:2015

 

Статус тендера

Організатор

Другорядний орган

Код організатора

Кількість

Посилання

Кількість учасників

Переможець

Кількість дискваліфікацій

Кількість питань

Кількість вимог/ скарг

Помилок при кваліфікації

Висновки головних розпорядників коштів у порядку здійснення внутрішнього контролю

Порядок періоду кваліфікації

Дата завершення періоду кваліфікації

Неправомірні дискваліфіеації

Неправомірні відмінені

Не відбулася

 

 

 

Вимоги/ скарги без відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                                                                           М.С. Масляк

 

                                                                                                        Додаток 3

                                                                                                        до додатка 2

                                                                                                       до доручення голови

                                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                                       19 лютого 2018 року №17/01-10

                                                                                                                                                                        

ПЕРЕЛІК

допущених помилок при укладанні угод

Дата

Ідентифікатор тендерра

Тендер

Очікувана вартість

Код ДК 021:2015

 

Статус тендера

Організатор

Другорядний орган

Код організатора

Кількість

Посилання

Кількість учасників

Переможець

Сума договору

Економія

 

Помилок при укладенні угод

Висновки головних розпорядників коштів у порядку здійснення внутрішнього контролю

Порядок періоду укладання договору

Дата завершення періоду укладання договору

Порушено терміни оприлюднення

Протермінована дата укладання

 

 

 

Завислі закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                                                                          М.С. Масляк

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                              Додаток 3

                                                                                                                                                   до доручення голови

                                                                                                                                                   райдержадміністрації

                                                                                                                                       19 лютого 2018 року №17/01-10

                                                                                                                                    

Назва розпорядника коштів (замовника)

Код ЄДРПОУ

Дата закупівлі (№ оголошення)

Предмет закупівлі

Об'єм закупівлі

Вартість закупівлі, грн.

Початкова вартість предмета закупівлі, грн

Сума економії (рядок 7-рядок 6), грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації                                                                           М.С. Масляк