Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження "Про проведення щорічного конкурсу "Кращий державний службовець"

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

28 лютого 2011  року          м. Старий Самбір                           № 14-0/с/01-07

 

 

       

Про проведення щорічного конкурсу

„Кращий державний службовець”

Старосамбірської райдержадміністрації

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” та наказу Головдержслужби України від 12 листопада 2010 року № 286 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»  :

1. Затвердити Порядок проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації (додається) в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”.

2. Утворити та затвердити персональний склад Організаційного комітету з проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації (надалі – Організаційний комітет) згідно з додатком.

3.       Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації  апарату райдержадміністрації  (І.Кілик) подати Порядок проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації у засоби масової інформації, а також розмістити на веб-сайті райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керівника апарату райдержадміністрації М.Года.

 

                                                                                                                    

Голова райдержадміністрації                                                                В.Д.ЦЕГЕНЬКО  

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                            Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 28 лютого  2011  року           

№14-о/с/01-07  

 

 

Персональний склад

Організаційного комітету з проведення щорічного конкурсу

„Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації

 

1.      Батючок

Роман Михайлович

¾      перший заступник голови райдержадміністрації, голова Організаційного комітету;

2.      Год

   Микола Михайлович

¾         керівник апарату райдержадміністрації,  заступник голови Організаційного комітету;

3.      Завірюха Тетяна Володимирівна

¾        головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, секретар Організаційного комітету;

члени Організаційного комітету:

4.      Кутельмах Зіновій Юрійович

¾      заступник голови райдержадміністрації;

5.      Стрижак Валерій Олександрович

¾      заступник голови райдержадміністрації;

6.      Назаренко Галина Григорівна

¾       начальник відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;

7.      Хітчак Володимир Іванович

¾      начальник юридичного відділу райдержадміністрації.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                              М.Год

 

 

 

 

 

                     

          

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                Розпорядження голови

                районної державної адміністрації

                від 28 лютого 2011 року 

                №14-о/с/01-07   

 

ПОРЯДОК

проведення щорічного конкурсу

„Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації (надалі - Конкурс) між державними службовцями  райдержадміністрації (надалі – райдержадміністрація).

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

·                    виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

·                    удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

·                    створення умов для кар’єрного зростання державних службовців;

·                    залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади;

·                    сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;

·                    вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;

·                    виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

4. Конкурс проводиться щорічно з 1 березня до 30 квітня.

5. Конкурс проводиться серед державних службовців  райдержадміністрації в номінаціях:

·                    „Кращий керівник” (можуть брати участь керівники структурних підрозділів та їх заступники);

·                    „Кращий спеціаліст” (можуть брати участь спеціалісти).

6. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю. План проведення інформаційної кампанії затверджує голова Організаційного комітету з проведення конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації   (надалі - Організаційний комітет).

7. Для проведення Конкурсу утворюються Організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації.

8. Кожне виконане завдання учасниками усіх турів оцінюється за п’ятибальною шкалою.

9. Результати Конкурсу оформляють протоколом, який підписує голова та члени Організаційного комітету.

10. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до             II - VII категорії посад і мають стаж державної служби:

у номінації „Кращий керівник” - загальний стаж державної служби не менше  п’яти років, з них на керівних посадах не менше двох років;

у номінації „Кращий спеціаліст” - загальний стаж державної служби не менше двох років.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

11. Відбір державних службовців для участі у Конкурсі здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) у номінації „Кращий керівник”:

рівень професійності, якості лідера;

здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

комунікабельність, використання сучасних методів управління;

ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу підпорядкованого структурного підрозділу;

рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами;

оцінка роботи керівника споживачами послуг;

роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу;

ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

2) у номінації „Кращий спеціаліст” - рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп’ютером, наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу (облдержадміністрації ), роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу (облдержадміністрації), рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

12. Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

заяву про участь;

копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;

інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

13. Організаційний комітет з проведення Конкурсу на підставі поданих документів приймає рішення щодо участі державних службовців у Конкурсі, яке оформляють протоколом за підписом голови та секретаря організаційного комітету, про що інформує державних службовців або надсилає їм обґрунтовану відмову.

14. За умовами Конкурсу передбачається:

проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця;

виконання практичних завдань:

складення ділового документа;

володіння персональним комп’ютером.

15. Після проведення Конкурсу Організаційний комітет шляхом відкритого голосування визначає переможців та лауреатів.

Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

16. Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломом переможця та цінним подарунком.

17. Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються:

за друге місце - дипломом лауреата та цінним подарунком;

за третє та четверте місця – Почесними грамотами голови райдержадміністрації та цінними подарунками.

18. Переможці та лауреати Конкурсу:

користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі "Державне управління";

рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;

рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.

19. Організаційний комітет вносить пропозиції голові райдержадміністрації, щодо дострокового присвоєння переможцям та лауреатам чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

20. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів виділених на утримання  райдержадміністрації.

21. Результати Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації та розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

22. Переможці Конкурсу за поданням організаційного комітету з проведення Конкурсу беруть участь у другому турі.

Копії всіх документів переможців першого туру надсилають до організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу - до Управління державної служби Головдержслужби України у Львівській області.

23. Переможці другого туру Конкурсу за поданням організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу беруть участь у третьому турі.

Копії всіх документів переможців другого туру надсилають до Організаційного комітету.

24. Учасники третього туру за місяць до початку Конкурсу подають Організаційному комітетові творчу роботу згідно із запропонованою тематикою для проведення її попередньої експертної оцінки.

25. Після проведення третього туру Організаційний комітет шляхом відкритого голосування визначає переможців та лауреатів.

Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважають учасників, які зайняли перше місце, лауреатами - учасників, які зайняли друге, третє та четверте місця.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено