Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження "Про затвердження Положення про щорічний конкурс "Кращий державний службовець"

 

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

28 лютого  2011 року          м. Старий Самбір                           № 15-о/с/01-07

 

 

       

Про затвердження Положення про Організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації  в межах першого туру  Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”

 

         

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” та наказу Головдержслужби України від 12 листопада 2010 року № 286 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» :

1. Затвердити Положення про Організаційний комітет з  проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на   керівника апарату райдержадміністрації М.Года.

 

                                                                                                                    

Голова райдержадміністрації                                                            В.Д.ЦЕГЕНЬКО  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної  державної адміністрації

від 28 лютого  2011 року 

№15-о/с/01-07

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації  в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”

 

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації  в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” (далі – Оргкомітет). 

І. Загальні положення

1. Оргкомітет очолює перший заступник голови райдержадміністрації. До його персонального складу можуть входити представники місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, навчальних закладів, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти. 

II . Правові підстави діяльності Оргкомітету

У своїй діяльності Оргкомітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року
№ 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

- наказом Головдержслужби України від 12 листопада 2010 року № 286 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

- зазначеним Положенням. 

ІІІ. Організація роботи Оргкомітету

1.      Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до календарного плану проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації  в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” (далі – Календарний план).

2.      Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу .

3.      Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

4.      У випадку рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету або головуючого.

5.      За підсумками засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

IV . Повноваження Оргкомітету:

1.      Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів, затверджує Календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення Конкурсу.

2.      Визначає рівень вимог до умов проведення Конкурсу під час першого туру та порядок фінансування заходів щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу.

3.      Розглядає узагальнені підсумки проведення першого туру Конкурсу.

4.      Визначає переможців та лауреатів Конкурсу у кожній номінації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

5.      Нагороджує переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації.

6.      Вносить пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати першого туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

7.      Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

V . Повноваження голови Оргкомітету

1.      Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.

2.      Вносить зміни, у разі потреби, до персонального складу оргкомітету першого туру Конкурсу. 

VI . Повноваження заступника голови Оргкомітету

1.      Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.       

2.      Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення Конкурсу, координує розробку методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

VII . Повноваження секретаря Оргкомітету

1.      Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

2.      Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

3.      Організовує засідання Оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань, за необхідністю надсилає до організаційних комітетів вищого рівня прийняті рішення. 

VIII . Повноваження членів Оргкомітету

1.      Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях Оргкомітету.

2.      Беруть участь в організації конкурсних змагань учасників першого туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу за номінаціями. 

IX. Регламент Оргкомітету

Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та положенням про Оргкомітет.

1.      Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до Календарного плану та поточних планів роботи.

2.      Поточні плани роботи Оргкомітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3.      Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет, Календарного плану та у разі необхідності.

4.      На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:

                - розподілу функцій та обов'язків;

                - планування роботи;

                - підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

               - обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

              - визначення переможців та лауреатів за підсумками першого туру Конкурсу;

              - інших питань проведення Конкурсу .

5.      Рішення Оргкомітету приймаються більшістю від загального складу та оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.

6.      Інформування громадськості щодо ходу проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим Оргкомітетом.

 

 

                                                                                           Додаток

                                                                                    до розпорядження голови    

                                                                                    райдержадміністрації

                                                                                    від 28 лютого 2011 року

                                                                                    №15-о/с/01-07

 

План заходів

по організації проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Старосамбірської райдержадміністрації  в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець "

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

 

2

3

 

4

 

 

 

 

    1.

 

 

 

 

 

 

Висвітлення в засобах масової інформації району та на веб - сайті райдержадміністрації інформації про проведення конкурсу 

«Кращий державний службовець»

 

березень-квітень

 

 

 

 

І.Кілик – завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації  апарату райдержадміністрації 

 

    2.

 

 

 

 

 

 

Нарада з керівниками управлінь, відділів структурних підрозділів та відділів апарату райдержадміністрації з організаційних питань проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець"

09.03.2011

 

 

 

 

 

М.Год – керівник апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

    3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу

До 30.03.2011

 

 

 

 

 

 

     

 

Оргкомітет

 

 

 

 

 

 

 

     4.

 

 

 

 

 

 

 

Проведення комплексного тестування учасників першого туру Конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень,  посадових обов’язків державного службовця

04.04.2011

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет

 

 

 

 

 

 

 

    5.

 

Затвердження  переліку завдань щодоскладання ділового документу.

До 06.04.2011

Оргкомітет

 

    6.

 

Складання ділового документа учасниками першого туру Конкурсу

До 11.04.2011

Оргкомітет

 

 

    7.

 

 

 

 

Затвердження переліку завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками Конкурсу .

 

До 13.04.2011

 

 

Оргкомітет

 

 

 

 

    8.

 

 

Виконання учасниками Конкурсу завдань з володіння персональним комп’ютером

До 18.04.2009

 

Оргкомітет

 

 

 

    9.

 

 

 

 

Підведення підсумків та визначення переможців і  лауреатів першого туру Конкурсу  згідно з передбаченими номінаціями

До 26.04.2011

 

 

Оргкомітет

 

 

 

 

  10.

 

 

 

 

Оформлення протоколів підсумкових результатів проведення першого туру Конкурсу

 

До

26.04.2011

 

 

Оргкомітет

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання  копій документів переможців,  разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копій виконаних переможцями завдань до обласного            управління Головдержслужби

До

30.04.2011

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет

 

 

 

 

 

 

 

 

  12.

 

Нагородження переможців та лауреатів першого туру Конкурсу

До 01.05.2011

Оргкомітет

 

           

 

 

Керівник апарату  райдержадміністрації                                                М.Год

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено