Старосамбірська

районна державна адміністрація

Про районну комісію з розв"язання конфліктів між релігійними громадами"

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

2 березня  2011 року            м. Старий Самбір                                                    № 88/01-01   

 

 

Про районну комісію з розв’язання конфліктів між релігійними громадами  при  голові Старосамбірської районної державної адміністрації

Відповідно до ст..35 Конституції України, ст.6, п.9 ст.39 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»:

     1.  Створити районну комісію з розв’язання конфліктів між релігійними громадами   при  голові Старосамбірської районної державної адміністрації у новому складі, згідно додатку.

     2.  Затвердити Положення про  районну комісію з розв’язання конфліктів між релігійними громадами, що додається.

     3.  Розпорядження  голови   райдержадміністрації від  29 вересня 2010  року №456визнати таким, що втратило  чинність.

     4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації З Кутельмаха.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                               В. Д.Цегенько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток

                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                              від « ___» ________ 2011 року

                                                                                              № ____

Склад

районної комісії з розв’язання

конфліктів між релігійними громадами

Кутельмах

Зіновій Юрійович

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

Год

Микола Михайлович

керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови комісії

Галевич

Михайло Володимирович

головний спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації, секретар комісії

                                                                         ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

о. Іоан Білик

декан УПЦ КП  м.Старий Самбір (за згодою)

Бачинський

Роман Іванович

заступник начальника, начальник міліції громадської безпеки РВ ГУМВС України у Львівській області (за згодою)

о. Володимир Зворський

декан УАПЦ    (за згодою)

Козак

Богдан Якимович

начальник відділу розвитку інфраструктури і туризму райдержадміністрації

о. Михайло Николин

декан  УГКЦ м.Старий Самбір  (за згодою)

Куровець

Петро Андрійович

начальник відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

Лещишин

Степан Михайлович

головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

Стецик

Іван Теодорович

консультант голови Старосамбірської районної ради (за згодою)

Ягніщак

Володимир Олександрович

начальник Старосамбірського районного управління юстиції (за згодою)

                                                                                                                    

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                       М.Год

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              розпорядження голови

                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                              від « ___» ________ 2011 року

                                                                                              № ____

Положення

про районну  комісію з розв’язання

 конфліктів між релігійними громадами

Комісія з розв’язання конфліктів між релігійними громадами (надалі комісія) створюється  відповідно до ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», ст. 35 Конституції України,  на виконання нормативних документів облдержадміністрації і райдержадміністрації.

Комісія   є підзвітною   голові райдержадміністрації. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та  законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до  Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомнацрелігій, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради,  розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими відповідно до її компетенції, а також цим Положенням. Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

Метою діяльності комісії є розгляд звернень громадян і релігійних організацій з питань розв’язання конфліктних ситуацій між релігійними громадами.

Основними завданнями комісії є:

-    надання консультацій населенню з забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

-    сприяння гармонізації міжконфесійних відносин;

-    розгляд конфліктів між релігійними громадами;

- забезпечення дотримання  законодавства про свободу світогляду і віросповідання.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

-   розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжконфесійних відносин;

-  координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжконфесійних відносин;

-  контролює дотримання законодавства про свободу світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування;

- вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови райдержадміністрації;

- рекомендує, у межах своєї компетенції, заходи щодо запобігання проявам розпалювання релігійної ворожнечі у регіоні;

- надає, за окремим дорученням голови райдержадміністрації, методичну допомогу   органам    місцевого самоврядування з питань застосування законодавства про свободу світогляду і віросповідання та про релігійні організації.

Комісія сприяє:

- налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань, проведенню спільних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;

- участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодженню їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

- будівництву, ремонту та реставрації культових будівель, створенню релігійними  організаціями  своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності.

Комісія, відповідно до своєї компетенції:

-   надає рекомендації до запобігання виникненню міжконфесійних конфліктів;

- розглядає  в установленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань,  що належать до її компетенції;

- організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до її компетенції;

- здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку статистичну інформацію та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, релігійних об’єднань громадян;

- залучати спеціалістів  інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників релігійних організацій  для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- подавати в установленому порядку пропозиції щодо скасування прийнятих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами рішень з питань забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання, що суперечать законодавству;

- комісія під час здійснення своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- комісія видає у межах своєї компетенції рекомендації щодо розв’язання конфлікту і контролює їх виконання.

Склад комісії затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

Припинення діяльності комісії регламентується підписанням  відповідного розпорядження голови райдержадміністрації.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено