Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження від 17 .02.2011 №55/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРоЗПОРЯДЖЕННЯ17 лютого  2011  року          м. Старий Самбір                         №55/01-01                                                                       Про заходи щодо збільшеннянадходжень до місцевих бюджетів

Відповідно до ст.13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи рішення Ради регіонів  від 13 грудня 2010 року, рішення Львівської обласної ради від 4 січня 2011 року №18 „Про  обласний бюджет Львівської області на 2011 рік”, на виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації  від 4 лютого 2011 року №83/0/5-11 «Про заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів»:

1.      Затвердити заходи із забезпечення збільшення надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів району у 2011 році, що додаються.2.      Рекомендувати сільським, селищним, міським головам, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити виконання передбачених заходів та про проведену роботу інформувати фінансове управління райдержадміністрації (Л.Петрівська) щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 3.      Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Л.Петрівська) зведену інформацію з цього питання надавати районній державній адміністрації щоквартально до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом.4.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Р.Батючка. Голова райдержадміністрації                                                                  В.Д.Цегенько                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                  розпорядження        голови                                                                                   райдержадміністрації                                                                                  від 17 лютого  2011   року                                                                              №55/01-01     заходиіз забезпечення збільшення надходжень податківта зборів до місцевих бюджетів району у 2011 році

з/п
Зміст заходівТермін виконанняВиконавці
1234

1

Затвердити у встановленому порядку рішення щодо запровадження місцевих податків і зборів та їх ставок, визначених Податковим кодексом України

до

25 лютого

2011 року

 

Органи місцевого самоврядування,

відділ економіки райдержадміністрації

 

2

Переглянути ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зокрема з найбільш рентабельних видів діяльності та, за можливості, привести їх до граничного рівня

Протягом року

Органи місцевого самоврядування

 

3

Затвердити у встановленому порядку диференційовані ставки плати за землю, з урахуванням функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, відповідно до вимог статті 275 Податкового кодексу України

До 1 квітня

2011 року

Органи місцевого самоврядування

 

4

Забезпечити проведення інвентаризації власників та орендарів земельних ділянок.

Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення

Протягом року

Органи місцевого самоврядування,

управління

Держкомзему у Старосамбірському районі

5

     

Активізувати роботу щодо застосування статті 141 Земельного кодексу України в частині припинення права користування земельною ділянкою у випадку використання земельної   ділянки  не за цільовим призначенням та систематичної  несплати  земельного  податку  або орендної плати за   земельні ділянки державної або комунальної власності та подальшої їх передачі платоспроможним суб’єктам господарювання

Протягом року

Органи місцевого самоврядування,

управління

Держкомзему у Старосамбірському районі

6

Забезпечити ефективне використання земельних ресурсів та комунального майна. Переглянути  договори оренди та привести їх у відповідність до вимог  чинного законодавства

До 1 липня

2011року

Органи місцевого самоврядування,

управління Держкомзему у Старосамбірському районі

 

7

Провести нормативно-грошову оцінку земель в усіх населених пунктах району та прийняти відповідні рішення щодо затвердження та введення в дію вже проведених грошових оцінок земель

Протягом року

Органи місцевого самоврядування,

управління Держкомзему у Старосамбірському районі

 

8

Установити контроль за  повнотою та своєчасністю сплати  до місцевих бюджетів району частини прибутку (доходу)  підприємств та господарських організацій комунальної власності за підсумками  фінансово-господарської діяльності у поточному році    

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі, органи місцевого самоврядування,

відділ економіки  райдержадміністрації

 

9

З метою збільшення надходжень до бюджету та розширення бази оподаткування провести інвентаризацію платників збору за спеціальне використання лісових ресурсів, надр державного та місцевого значення, спеціальне водокористування, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування

До 1 квітня

2011 року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації

 

10

З метою розширення бази оподаткування з податку на доходи фізичних осіб активізувати роботу щодо виявлення платників, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального рівня та виплачують її з порушенням вимог  законодавства

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації

 

11

Посилити контроль щодо виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного оформлення, відповідно до вимог чинного законодавства

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації

12

Забезпечити контроль за повнотою проведення щорічного декларування доходів громадян відповідно до вимог Податкового кодексу України. З цією метою активізувати роботу щодо роз’яснення податкового законодавства

До 1 квітня

2011 року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі

13

Розглянути  проблемні питання щодо ухилення від оподаткування на засіданнях районної робочої групи з питань погашення податкового боргу та виконання мінімальних завдань з мобілізації надходжень до бюджету

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації

 

14

Забезпечити проведення моніторингу наданих податкових пільг  із плати за землю, оренди комунального майна та місцевих податків і зборів. З метою упередження втрат місцевих бюджетів не допускати надання пільг зі сплати податків, зборів без визначення додаткових джерел надходжень та напрямів спрямування вивільнених коштів

Протягом року

Відділ економіки райдержадміністрації

15

Посилити роботу комісії та робочої групи, створеної при райдержадміністрації з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Протягом року

Відділ економіки райдержадміністрації

16

З метою отримання додаткового фінансового ресурсу місцевими бюджетами району домогтися виконання планових завдань за доходами державного бюджету, від яких здійснюється перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначених Державним бюджетом України на 2011рік

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

  

17

Опрацювати питання щодо можливого залучення до оподаткування на території району структурних підрозділів юридичних осіб, які зареєстровані і перебувають на податковому обліку за межами району. Інформацію та пропозиції з цього питання подати на розгляд  районної робочої групи з питань погашення податкового боргу, мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів та ефективного використання бюджетних коштів

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

  

18

Організувати роботу щодо виведення  із збитковості комунальних підприємств. Забезпечити збільшення надходження податку на прибуток на підприємствах комунальної власності, та підвищити рівень податкової віддачі

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації

  

19

Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до місцевих бюджетів

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

відділ економіки  райдержадміністрації

  

20

Посилити контроль за недопущенням випадків виплати заробітної плати працівникам підприємств та організацій „у конвертах” та не допускати зростання заборгованості з оплати праці у суб’єктів господарювання, а також фактів виплати заробітної плати працівникам без перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі

 

21

Забезпечити контроль за повнотою сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів під час проведення у поточному році планового технічного огляду

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

РВ ГУМВС України у Львівській області

22

Забезпечити проведення підготовчої роботи щодо запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі,

органи місцевого самоврядування, районне бюро технічної інвентаризації

23

Посилити контроль за своєчасністю  плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Протягом року

Державна податкова інспекція у Старосамбірському районі

             

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено