Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження № 3 від 10 січня 2008 року

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

          Від 10 січня  2008 року    м. Старий Самбір     № 3

Про організацію роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації


              Відповідно до п.3 ч.1 ст. 25 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», ст.40 Конституції України,  Законів України «Про звернення громадян», Указів Президента України від 19 березня 1997 року №241 «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення», від 13 серпня 2002 року №700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» та від 14 квітня 2004 року №434  «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів», з метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення:

1.   Затвердити:

1.1. Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації,  згідно з додатком  1.

1.2. Список працівників райдержадміністрації, відповідальних за організацію особистого прийому громадян, згідно з додатком 2.

1.3. Порядок розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації, згідно з додатком 3.

1.4. Порядок організації  та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації, згідно з додатком 4.

1.5. Порядок організації і проведення виїзних прийомів громадян керівництва райдержадміністрації в селах та містах району, згідно з додатком 5.

1.6. Порядок забезпечення діяльності тематичної постійної прямої телефонної лінії райдержадміністрації, згідно з додатком 6.

2.    Рекомендувати міським, селищним, сільським головам, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації розробити та затвердити аналогічний порядок організації роботи із зверненнями громадян.

3.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату М. Года.  

Голова  райдержадміністрації                                                                               М. Цепенда

                                                                                                Додаток 1

                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                 від 10  січня 2008 року № 3 

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації 

Прізвище, ім’я,по батькові

Посада

Дні прийому

ЦЕПЕНДА

Микола Володимирович

Голова райдержадміністрації2-й і 4-й вівторок місяця

БОРКОВСЬКИЙ

Василь Миколайович

перший заступник голови райдержадміністрації

з питань житлово-комунального господарства, сільського та лісового господарства, охорони навколишнього  природного середовища, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, паливно-енергетичного комплексу, фінансів

1-й  і  3-й четвер місяця 

ЦЕБАК           Семен Іванович

заступник голови райдержадміністрації з питань соціальної та внутрішньої політики, охорони здоров’я, культури, освіти, релігії, міграції та інформації Кожного вівторка
ЮРЧИК Петро Ярославовичзаступник голови райдержадміністрації з  питань

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, туризму та молодіжної політики

Кожної середи
ГОД Микола Михайловичзаступник голови,  керівник  апаратрату райдержадміністрації з питань кадрової політики та державної служби, правові питання, надання методологічної  та практичної допомоги органам місцевого самоврядування.Кожної п’ятниці

           

           Голова райдержадміністрації та його заступники  здійснюють прийом громадян з 11.00 до 18.00 згідно з графіком у службових кабінетах райдержадміністрації (III поверх адмінбудинку).

           Головний спеціаліст по  роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації здійснює прийом щоденно з 9.00 до 18.00  (перерва з 13.00 до 13.45) за адресою: м.Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.          

Заступник голови,

керівник апарату   райдержадміністрації                                               М. Год     

                                                                            Додаток 2

                                                                            до розпорядження голови

                                                                            райдержадміністрації

                                                                            від 10  січня 2008 року № 3   

Список працівників райдержадміністрації, відповідальних   за організацію особистого прийому громадян керівництвом   райдержадміністрації

    

 М.Цепенда - голова райдержадміністрації

 

Л. Ляхович- головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян

В.Борковський - перший заступник голови РДА

                            -

С. Цебак – заступник голови РДА

П. Юрчик – заступник голови РДА

                           -

М. Год – заступник голови, керівник апарату РДА

                           -

          

Заступник голови,  

керівник апарату  райдержадміністрації                                          М. Год                       

                                                                            Додаток 3

                                                                            до розпорядження голови

                                                                            райдержадміністрації

                                                                            від “ 10” січня 2008 року № 3

  ПОРЯДОК

розгляду письмових звернень громадян

в районній державній адміністрації

1.  Розгляд письмових звернень громадян в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указів Президента України від 19 березня 1997 року №241 «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення», від 13 серпня 2002 року №700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», від 14 квітня 2004 року №434 «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів», інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в  установах, організаціях, незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348.

2.        Головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян  райдержадміністрації реєструються звернення, та подаються голові райдержадміністрації для візування.

3.         Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням.                   Якщо питання, порушені у зверненнях, не входять до повноважень райдержадміністрації, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних, необхідних для прийняття обгрунтованих  рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням.

4.        Керівники райдержадміністрації у триденний термін розглядають письмові звернення громадян та дають відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього терміну несе  головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян.

5.        Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян райдержадміністрації скеровує   звернення відповідальним виконавцям згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації.У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем  є особа,  зазначена  у  резолюції  першою,  якщо  в  документі не  обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.          

6.          На письмове звернення заявнику обов'язково надається письмова відповідь головним виконавцем за підписом заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків або за підписом безпосереднього виконавця.          

7.   Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу.Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

8.        Відповідно до статті 12 Закону України "Про звернення громадян" його дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений  кримінально-процесуальним, цивільно - процесуальним та трудовим законодавством.

9.        Звернення громадян, що потребують  подання інформації  про  результати розгляду в Львівську обласну державну адміністрацію, Секретаріат Президента України, Апарат Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади беруться на контроль головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян .Інформація Президенту України, Прем'єр-міністру України, Голові Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується лише за підписом голови районної державної адміністрації.Інформація Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України та у Львівську обласну державну адміністрацію, за результатами розгляду звернень громадян готується за підписом першого заступника, заступників  голови та керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу  функціональних обов'язків.

10        Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства  України, несуть  посадові особи, яким  доручено їх розгляд.

11.       Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України "Про звернення громадян", здійснює головний спеціаліст по  роботі із зверненнями громадян загального відділу, апарату райдержадміністрації.

12.       Рішення про зняття звернень з  контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладення резолюції "До справи" на інформації про результати розгляду звернення.

13.       Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян райдержадміністрації  здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян та готує відповідні довідки для інформування керівництва райдержадміністрації.              

Заступник голови,

керівник апаратурайдержадміністрації                                             М. Год

                                                                              Додаток 4

                                                                               до розпорядження голови

                                                                               райдержадміністрації

                                                                             від 10  січня 2008 року №3                                                                

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадянв районній державній адміністрації

1.                Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації.

2.       Прийом громадян голова райдержадміністрації та його заступники здійснюють особисто.

3.       Голова райдержадміністрації та його заступники  здійснюють прийом громадян у службових кабінетах райдержадміністрації за встановленим графіком.

Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

4.   Прийом громадян розпочинається з 11 години і триває до повного завершення особистого прийому, але не пізніше 18 години  з перервою на обід з 13.00 до 13.45 год.

5.  Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації розміщені у приймальні райдержадміністрації в доступному для вільного огляду місці.

6.  Голова райдержадміністрації та його заступники здійснюють прийом громадян за попереднім записом  спеціаліста по роботі із зверненнями громадян.Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з'ясовують прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина та зміст порушеного питання, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких відноситься вирішення  порушеного питання, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подають громадяни для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

7.  Запис на прийом проводиться лише після звернення громадянина щодо порушеного ним питання в органи влади нижчого рівня або у відповідне управління чи відділ райдержадміністрації.

8.    Запис на повторний, протягом року, прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося в райдержадміністрації, здійснюється в разі, коли питання, порушене у першому обгрунтованому  зверненні, не  було  вирішено  по  суті(ст.8 Закону України «Про звернення громадян»).

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

9. Список громадян на особистий прийом із зазначенням їх місця проживання і короткої суті звернення подається голові райдержадміністрації.

      10.    Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається. 11.           Звернення громадян на особистому  прийомі реєструється  в  журналі відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

12.           Керівництво райдержадміністрації за наслідками особистого прийому громадян приймає рішення безпосередньо, а за неможливості - надсилає для вирішення керівникам органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій та відповідних підрозділів райдержадміністрації.

13.           Організація і проведення особистого прийому громадян здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян".    

Заступник голови,

керівник апарату райдержадміністрації                                                  М. Год  

                                                                              Додаток 5

                                                                              до розпорядження голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                                               від 10 січня 2008 року №3  

ПОРЯДОК

організації і проведення виїзних  прийомів громадян  керівництвом райдержадміністрації в містах і селах району

1.     Мета виїзних  прийомів керівництва райдержадміністрації  -  безпосередньо на місцях ознайомитися зі станом справ в селі (місті), вивчити  думку  населення  про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, організацію та забезпечення  діяльності підприємств,  установ, організацій та інших господарських формувань, надати необхідну  практичну допомогу у вирішенні соціально-економічних та  суспільно-політичних проблем.

Під час виїзних прийомів відбуваються зустрічі керівництва району з населенням сіл (міст), проводиться прийом громадян з особистих питань.

2.     Голова, заступники голови райдержадміністрації, та керівники структурних підрозділів, куратори які закріплені за радою  організовують виїзні прийоми відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації графіка.

3.      Відповідальні керівні працівники райдержадміністрації перед проведенням  виїзного прийому забезпечують виїзд галузевих працівників управлінь та  відділів для підготовки необхідних матеріалів про соціально-економічну та суспільно – політичну ситуацію в селі (місті). Узагальнення матеріалів проводять відповідні працівники закріплені за радою.

4.  Райдержадміністрація, виконкоми місцевих рад району  через засоби масової інформації та оголошення повідомляють населення району про дату  проведення виїзного прийому керівництва райдержадміністрації, години і  місце  прийому  громадян,  номери телефонів,  за  якими проводиться  попередній  запис громадян, та забезпечують роботу представників райдержадміністрації.

5.      Підсумки  проведеної протягом дня  роботи підводяться  на розширеній  нараді за участю активу села (міста).

6.      За підсумками виїзних прийомів керівництва райдержадміністрації  голова райдержадміністрації  та його заступники видають відповідні доручення або розпорядження.

7.      Відповідальні працівники, які закріплені за радою готують доручення за підписом голови  райдержадміністрації за результатами виїзних прийомів громадян.  

8.     Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує інформацію про результати виїзних прийомів для подальшого інформування керівництва райдержадміністрації та органів влади вищого рівня.

Заступник голови ,

керівник апарату райдержадміністрації                                              М. Год 

                                                                             

 

                                                                              Додаток 6

                                                                              до розпорядження голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                                              від 10  січня 2008 року № 3

 

ПОРЯДОК

забезпечення діяльності тематичної постійної прямої телефонної лінії райдержадміністрації

1.        Тематична постійна пряма телефонна лінія райдержадміністрації (надалі -телефонна лінія) проводиться в кабінеті В. Затварського начальника сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації  в приміщенні райдержадміністрації(3-й поверх) на вул.Лева Галицького, 40 за телефоном цільового використання 21-2-06 у робочі дні з 14.00 до 16.00.

2.        Організацію телефонної лінії забезпечують головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян та сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації райдержадміністрації. У телефонній лінії відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації графіка беруть участь заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.        Запис звернень під час телефонної лінії здійснюють заступники голови райдержадміністрації та керівники управлінь, відділів й інших структурних підрозділів райдержадміністрації за встановленою формою. Форма додається.

4.        Заступник голови  райдержадміністрації, узагальнивши  інформацію, самостійно приймає рішення або подає для розгляду голові райдержадміністрації пропозиції з проектами відповідних доручень чи розпоряджень.

5.        Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян щомісячно узагальнює отриману інформацію про роботу телефонної лінії та разом із місячним звітом подає заступникові голови райдержадміністрації-керівнику апарату райдержадміністрації.

6.        Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату  райдержадміністрації забезпечує висвітлення актуальних питань, розглянутих керівництвом під час телефонної лінії, через засоби масової інформації.

7.        Контроль за виконанням розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації, прийнятих за підсумками телефонної лінії, здійснює головний спеціаліст по контролю загального відділу апарату райдержадміністрації.

Заступник голови,

керівник апарату  райдержадміністрації                                                  М. Год    

                                                                              Додаток 7

                                                                              до розпорядження голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                 від 10 січня 2008 року № 3

  Форма реєстрації звернень громадян  прямої телефонної  лінії райдержадміністрації  

№п/п

Дата

звернення

Прізвище

чергового

Прізвище та ініціали

громадянина

Адреса місця проживання, статус громадянина

Короткий зміст звернення

Наслідки вирішення  звернення, підпис особи яка вирішувала

Заступник голови,

керівник апарату райдержадміністрації                                                    М. Год

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено