Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядженя №615 від 6.12.2010

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

6 грудня  2010  року          м. Старий Самбір                        №615

Про заходи щодо виконання  положень Указу Президента

України від 7 лютого 2008 року №109/2008

Відповідно до ст.6, п.9 ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про звернення громадян» та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 19 лютого 2008 року №135/0/5-08, на виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:

1. Затвердити заходи районної державної адміністрації на 2011 рік щодо виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 (надалі- заходи) згідно з додатком.

2. Сільським, селищним, міським головам, керівникам управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації:

2.1. Забезпечити виконання заходів викладених у додатку до розпорядження голови райдержадміністрації.

2.2. Щороку до 20 січня та до 20 липня інформувати райдержадміністрацію про виконання заходів.

2.3. Забезпечити організацію роботи із зверненнями громадян на 2011 рік та розробити і затвердити заходи на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008, про що інформувати райдержадміністрацію до 15 грудня 2010 року.

3. Затвердити графік особистого звітування сільських, селищних, міських голів про стан роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації у 2011 році.

4. Визнати такими, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 29 лютого 2008 року №99 «Про заходи щодо виконання положень Указу Президента  України від 7 лютого 2008 року №109/2008».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації М.Года.

 

Голова райдержадміністрації                                                                     В.Д.Цегенько

Затверджено

розпорядження   голови райдержадміністрації

                          від 6 грудня 2010 року

                          №615

Заходи

районної державної адміністрації щодо виконання

положень Указу Президента України від 7 лютого

2008 року №109/2008

з/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

Спрямувати організаційну роботу на створення необхідних умов для реалізації та гарантування конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом, забезпечивши надання своєчасних відповідей громадянам про результати розгляду їхніх звернень, недопущення неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, не допускати порушення термінів розгляду пропозицій, заяв чи скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Постійно

2

Викорінити практику визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Постійно

3

Створювати умови участі заявників у перевірці поданих заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Постійно

4

Забезпечити особистий контроль щодо розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Постійно

5

Враховуючи соціально-політичну значимість роботи з розгляду звернень громадян, домагатися конкретного вирішення обґрунтованих звернень, особливо найменш соціально захищених категорій громадян. Всіляко сприяти зменшенню потоку звернень громадян у вищі органи влади, вирішення яких належить до компетенції місцевих органів влади

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Постійно

6

Аналізувати роботу із зверненнями громадян з метою вивчення та упередження причин, що породжують повторні звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Щоквартально

7

Розглядати, не рідше ніж двічі на рік, стан роботи із зверненнями громадян на колегії райдержадміністрації, засіданнях виконкомів міських, селищних, сільських рад

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

постійно

8

Запровадити періодичні, не рідше одного разу на рік особисті доповіді про стан роботи місцевих органів виконавчої влади зі зверненнями громадян: головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації, та голів виконкомів сільських, селищних, міських рад – перед головою райдержадміністрації, або на засіданні колегії райдержадміністрації

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

За окремим графіком

9

Забезпечити функціонування гарячих ліній та телефонів довіри, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Постійно

10

Забезпечити проведення засідань комісії з питань розгляду звернень громадян (щомісячно) на чолі з керівниками відповідних органів та за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

Постійно

11

Затвердити річний графік перевірок райдержадміністрацією у 2011 році додержання законодавства про звернення громадян у відповідних виконкомах місцевих рад не рідше двох разів на рік. Надати затверджені річні графіки райдержадміністрації

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови

До 01.02.2011 року

12

Оприлюднювати в засобах масової інформації на Веб-сайті райдержадміністрації узагальнені матеріали щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих прийомів, роз’яснень та консультацій з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Постійно

13

Забезпечити систематичний контроль за проведенням особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, та виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

Постійно

14

Забезпечити проведення щоквартальних нарад-семінарів з посадовими особами управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів міських, селищних, сільських рад, на яких відповідно до розподілу обов’язків покладено організацію роботи із зверненнями громадян

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

Постійно

15

Забезпечити регулярні комплексні перевірки окремих структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищних, міських рад щодо роботи із зверненнями громадян. Інформацію за результатами перевірки подавати керівникові апарату

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

Постійно

 

 

Керівник апарату                                                                                            М.Год

райдержадміністрації

 

                                                                        

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено