Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення від 19.10.10 №145

Старосамбірська районна державна адміністрація
ДорученняГолови Старосамбірської районної державної адміністрації від  19 жовтня  2010 року  № 145 

 

 Про формування переліку першочергових                                      природоохоронних заходів на 2011 рік

                                                                                   В.Фурдичку, С.Куцю, С.Зумеру,                                                                                   сільським, селищним, міським                                                                                   головам1.1. Розглянути та підготовути пропозиції до «Переліку першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватись з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2011 році» за наступними напрямками:- розробка та здійснення регіональних програм охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів;- будівництво, реконструкція та ремонт водопровідно-каналізаційних систем та очисних споруд;- будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів та здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових та побутових відходів;- здійснення заходів, пов'язаних з відтворенням та охороною природних ресурсів.                                                                                 Термін: до 30 жовтня 2010 року1.2. Підготовлені пропозиції подавати в Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області відповідно до наступних документів:- запит на фінансування (додаток 1), кошториси (додаток 2), графіки реалізації (додаток 3) (оригінали документів підписані керівником та головним бухгалтером і завірені печаткою);- обґрунтування з коротким описом загальної ситуації та необхідності здійснення заходу;- копії документів, що вказані, як підстава для фінансування;- довідка  про надходження та використання коштів з початку здійснення заходу (додаток 4);- копію державної екологічної експертизи (для капітальних видатків);  - заповнену таблицю, згідно форми (додаток 5).                                                                                Термін: до 30 жовтня 2010 року1.3. Подати у відділ економіки Старосамбірської райдержадміністрації інформацію про підготовлені пропозиції згідно додатку 5.                                                                                Термін: до 25  жовтня 2010 року.            Сільським, селищним, міським        головам2.1. В межах компетенції вжити заходів на відповідній території та серед розташованих на ній суб'єктів господарювання щодо продовження терміну дозвільних документів (виготовлення нових) на викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та розміщення відходів, з метою попередження заходів адміністративного впливу та нарахування позовів за забруднення довкілля ля отримання дозволів на розміщення відходів.                                                                                 Термін: до 25 грудня 2010 року2.2. В межах компетенції визначити платників збору за забруднення навколишнього природного середовища та зобов’язати суб’єктів господарювання та власників відходів, які розміщені на відповідній території, подавати необхідні документи в Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області для одержання відповідних дозволів та лімітів на утворення та розміщення, передусім на сміттєзвалищах.                                                                                  Термін: до 25 грудня 2010 року.    

                                                                                             

                                                                                       Володимир Цегенко   Додаток 1 до доручення головирайдержадміністрації                             від «__» _____2010 року№ ______ ЗАПИТпро виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в Львівській області для здійснення природоохоронних заходів у 2011 році 1. Назва заходу: ___________________________________________________________2. Відомості про подавача.2.1.Повна назва.2.2. Адреса: _______________________________________________________________2.3. Телефон, факс _________________________________________________________2.4. Форма власності ________________________________________________________3. Відомості про підприємство (установу, організацію) на обєктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)3.1.Повна назва ____________________________________________________________3.2. Адреса ________________________________________________________________3.3. Телефон, факс _________________________________________________________3.4. Форма власності _______________________________________________________4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів Обласного фонду.4.1. Нарахована та сплачена сума збору за забруднення навколишнього природного середовища отримувачем коштів Обласного фонду за попередні роки:нарохована в ___________ році ____________, фактично сплачена _____________нарахована в ___________ році ____________, фактично сплачена _____________4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди заподіяної порушенням природохоронного законодавства отримувачем коштів обласного фонду за попередні роки:нарохована в ___________ році ____________, фактично сплачена _____________нарахована в ___________ році ____________, фактично сплачена _____________5. Місце (адреса) реалізації заходу ____________________________________________6. Характеристика заходу:6.1. Ступінь маштабності екологічного впливу (у межах кількох областей – загальнодержавний, кількох районів чи всієї області – регіональний, одного чи кількох населених пунктів району, місцевий ___________________________________6.2. Підстава для виконання (указати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з Обласного фонду, або інші підстави)_______________________6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені, та короткий зміст заходу) ______________________________________________________6.4. Природоохоронний ефект (указати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики _______________________________________6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (указати якісні та (або) кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження) ____________________________7. Проектна документація (указати розробника, ким і коли затверджена) ____________8. Упроваджені технології (указати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, знаходяться на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) ____________________________9.Фінансування заходу (в цінах на момент подання запиту) _______________________9.1. Загальна вартість затвердженим проектом (тис.грн) _________________________9.2. Готовність заходу на момент подання заходу (в % від загальної вартості) ________9.3. Видатки з обласного фонду (за кодами економічної класифікації) КЕКВ тис.грн.__9.4. Фінансування за рахунок власних коштів в (тис.грн) всього _____________ у тому числі в __________ році (рік, на який подається запит) ______________.9.5. Інші джерела фінансування (бюджету всіх рівнів, фонди в складі бюджетів усіх рівнів, (тис.грн)) всього ___________ у тому числі в ___________ році (рік на який подається запит) ____10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом) ________________________.11. Термін окупності заходу _________. М.п. Керівник ______________Головний бухгалтер _____________    Заступник голови, т.в.о.керівника апарату райдержадміністрації                                                        З.Кутельмах                                 Додаток 2 до доручення головирайдержадміністрації                             від «__» _____2010 року№ ______  Кошторис витрат,які будуть здійснюватись за рахунок коштів Обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації природоохоронного заходу“ _______________________________________________________”в _________ році 
Види робіт (етапи реалізації)Вартість (тис.грн)КЕКВ
….  
….  
Весь захід  
 М.п. Керівник___________________ Головний бухгалтер _____________       Заступник голови, т.в.о.керівника апарату райдержадміністрації                                                        З.Кутельмах                  Додаток 3 до доручення головирайдержадміністрації                             від «__» _____2010 року№ ______    Графік реалізації природохоронного заходу“ ___________________________________”за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в  ____________ році 
Види робіт (етапи реалізації)Терміни реалізації з початку фінансування (місяці або тижні)
123456789101112

 

             

 

             

 

  М.п. Керівник ______________ Головний бухгалтер _______________        Заступник голови, т.в.о.керівника апарату райдержадміністрації                                                        З.Кутельмах                 Додаток 4 до доручення головирайдержадміністрації                             від «__» _____2010 року№ ______ ДОВІДКАпро надходження та використання коштів з початку будівництва об’єктупо ____________________________________________________________(назва заходу, рік початку будівництва)____________________________________________________________________ 2.      Загальна кошторисна вартість.3.      Кошторисна вартість будівельно – монтажних робіт.4.      Надійшло коштів з початку будівництва в т.ч.: -        Державний фонд охорони навколишнього природного середовища;-        обласний фонд охорони навколишнього природного середовища;-        субвенція з Державного бюджету;-        обласний бюджет;-        місцевий бюджет;-        місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища;-        власні кошти;-        інші кошти.ВСЬОГО:Використано:Залишок матеріалів на суму:в т.ч.
Назва підрядної організаціїСума, тис.грнЗазначаються відповідні документи, що підтверджують виконання робіт (2-КБ, 3-КБ), надання послуг чи придбання матеріалів, виробів та конструкцій Дата виконання робіт
  Акт виконання робіт № 
ВСЬГО   

 

М.п.                         

Керівник _________________________________

Головний бухгалтер _______________________   Заступник голови, т.в.о.керівника апарату райдержадміністрації                                                        З.Кутельмах 


 

Додаток 5до доручення головирайдержадміністрації                             від «__» _____2010 року№ ______ ПропозиціїДо проекту переліку першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватись з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2011 році
ЗмістзаходуТермін виконанняСтупінь готовностіОбсяг фінансування, тис. грнДжерела фінансуванняОчікуванірезультатиПримітки
Загальна кошторисна вартістьЗалишок освоєння коштів станом на 01.01.2011 рокуУ т.ч. 2011 роціДержавний бюджетДержавний фонд ОНПСОбласний фонд ОНПСОбласний бюджетМісцевий бюджетІнші
              
  Заступник голови, т.в.о.керівника апарату райдержадміністрації                                                                                                      З.Кутельмах

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено