Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання районного бюджету та бюджету району за 9 місяців 2018 року

Про виконання районного бюджету та бюджету

району за 9  місяців 2018 року

             За  результатами  слухання  та  обговорення  доповіді начальника  фінансового  управління  райдержадміністрації Петрівської Л.І.   «Про виконання   районного бюджету та бюджету району за 9 місяців 2018 року»  Колегія Старосамбірської райдержадміністрації зазначає, що до загального фонду бюджету  району  за 9 місяців  2018 року  надійшло 75028,2 тис. грн, податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить 106,7 %  до  уточненого  плану, до районного бюджету поступило 42488,8 тис. грн, або 101,4 % до уточненого плану.

У порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального фонду бюджету району збільшилися  на  10985,7 тис. грн, або  17,1 %.           

Станом на 1 жовтня 2018 року до районного бюджету поступила базова дотація в сумі 30978,8 тис. грн, що становить 100 %  до  плану.

Крім цього, до районного бюджету поступило 147574,1 тис. грн субвенцій з державного бюджету, в т.ч. освітньої субвенції - 100057,5 тис. грн, медичної субвенції - 46886,6 тис. грн, субвенції щодо соціально - економічного розвитку окремих територій - 630,0 тис. грн.

Із бюджету району за 9 місяців 2018 року проведено видатки на суму 541431,4 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду - 515987,6 тис. грн, видатки спеціального фонду - 25443,8 тис. грн.

            Враховуючи вище наведене Колегія  райдержадміністрації 

                                                         В И Р І Ш И Л А :

  1. Доповідь  начальника   фінансового   управління  райдержадміністрації Петрівської Л.І. «Про виконання  районного бюджету та бюджету району за 9 місяців 2018 року», взяти  до  відома.
  2. Органам місцевого  самоврядування  району  активізувати  роботу  з  використання  внутрішніх  резервів  наповнення  місцевого бюджету  шляхом легалізації  виплати  заробітної плати  та недопущення виплати  зарплати  нижче  встановленого  державою  мінімуму,  збільшення  бази  оподаткування  суб’єктів  господарювання.
  3. Керівникам бюджетних  установ у  2018  році :

      3.1. Здійснити  фінансування, у першу  чергу, видатків за захищеними  статтями  та вжити  додаткових заходів  щодо  забезпечення  в повному обсязі  проведення  видатків  на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів  та не допускати кредиторської заборгованості  із  зазначених  видатків.

      3.2. Призупинити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат  стимулюючого характеру, в разі незабезпечення в повному обсязі коштами на фінансування інших першочергових видатків у відповідних місцевих  бюджетах.

       3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

  1. Рекомендувати головам місцевих рад:

     4.1. При невиконанні місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

       4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками 9 місяців 2018 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я та освіти району.

       4.3. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2018 році.

  1. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Петрівській Л.І. у двотижневий термін підготувати проект розпорядження на виконання рішення Колегії.
  2. Контроль за  виконанням  рішення  Колегії залишаю за собою.

 

Голова Колегії                                                                                           Р.Р.Пупа