Старосамбірська

районна державна адміністрація

Роз’яснення щодо повноважень НАЗК та його уповноважених осіб

До основних повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно з положеннями статті 11 Закону України «Про запобігання корупції», серед іншого віднесено повноваження щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, контролю та перевірки декларацій, проведення моніторингу способу життя. Для їх виконання НАЗК впродовж 10 днів має отримувати доступ до певних відомостей, що стосуються кола суб’єктів, визначених законодавцем.

До основних повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно з положеннями статті 11 Закону України «Про запобігання корупції», серед іншого віднесено повноваження щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, контролю та перевірки декларацій, проведення моніторингу способу життя. Для їх виконання НАЗК впродовж 10 днів має отримувати доступ до певних відомостей, що стосуються кола суб’єктів, визначених законодавцем.

Зокрема, такий доступ передбачено шляхом надання Національному агентству прав:

  • одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
  • отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях (положення частини першої статті 12 Закону).

Уповноважені особи Національного агентства наділені аналогічними правами. Вони мають право вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (згідно з частиною другою статті 13 Закону).

Обов’язком державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичні осіб є: надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж 10 робочих днів з дня одержання запиту (відповідно до частини четвертої статті 12 Закону).

Звертаємо увагу, що уповноваженими особами Національного агентства окрім Голови та членів Національного агентства є також уповноважені Національним агентством посадові особи (відповідно до частини першої статті 13 Закону).

Перелік уповноважених осіб Національного агентства визначено Рішенням Національного агентства від 11 серпня 2016 року № 9 «Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції», розміщено на веб-сайті НАЗК за посиланням: https://nazk.gov.ua/11-serpnya.

Як відомо, згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.