Старосамбірська

районна державна адміністрація

Додаток 1 до розпорядження №668/01-04 від 12 жовтня 2018 року (паспорт бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Старосамбірської

районної державної адміністрації

12 жовтня 2018 року №668/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018рік

 

 • 0200000          Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області   2.   0210000                 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                       3.   0212150                            Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10106,4 гривень,   у тому числі загального фонду       10106,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень. Конституція України,     Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рікРішення сесії Старосамбірської районної ради за №356 від 20 квітня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №63501-04 від 01.10.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік».6. Мета бюджетної програми   Забезпечення якісного функціонування закладів охорони здоров’я.

 

 1. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 2.  
 3. Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18.05.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
 4. Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік
 5. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
 6. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
 7. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
 8. Бюджетний кодекс України,
 9. 5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 10.       (КПКВК МБ)                                                (найменування бюджетної програми)
 11.          (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
 12.        (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

Фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

0212151

 

 

 

 

0763

Підрограма 1

 Завдання 1

 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

10106,4

0

10106,4

 

Разом

 

 

10106,4

 

10106,4

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212151

Підрограма 1

 Завдання 1 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

Одиниць

мережа

2

2

 

кількість штатних одиниць

Одиниць

штатний розпис

200,2

 

 

В т.ч штатних одиниць бухгалтерів

Одиниць

штатний розпис

22,75

 

 

Показники продукту

 

 

 

 1

 

кількість медичних закладів що обслуговує бухгалтерія

Одиниць

мережа

75

2

 

кількість складених звітів працівниками

Одиниць

Бухг.розр

275

3

 

кількість рахунків

Одиниць

Бухг.розр

42

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

кількість складених звітів на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

12

2

 

кількість рахунків на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

1,85

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Динаміка кількості звітів в порівнянні з попереднім роком

%

Бухг.розр

98,5

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ________________________________________________________________