Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №668/01-04 від 12.10.2018

Про затвердження в новій редакції

паспортів бюджетних програм

місцевого бюджету на 2018 рік

           Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення   Старосамбірської районної ради від 23 лютого 2018 року №329 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», розпоряджень Старосамбірської районної державної адміністрації: від 01.10.2018 №635/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 01.10.2018 №636/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 08.10.2018 №656/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги», що додається.            
 2. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212110 «Первинна медична допомога населенню», що додається.            
 3. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я”, що додається.            
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                          Р.Р.Пупа

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Старосамбірської

районної державної адміністрації

12 жовтня 2018 року №668/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 •       0200000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області    2.     0210000                    Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області        3.    0212080      0721            Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  5. Підстави для виконання бюджетної програми:   Бюджетний кодекс України,Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №466/01-04 від 24 липня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №636/01-04 від 1жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»6. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

 

 1. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 2.  
 3. Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №635/01-04 від 1жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
 4. Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
 5. Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік
 6. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,
 7. Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
 8. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,
 9. Конституція України,    
 10. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16314,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду        14780,1 тис. гривень та спеціального фонду – 1534,0тис. гривень.
 11.             (КПКВК МБ)   (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)
 12.                (КПКВК МБ)                 (найменування відповідального виконавця)
 13.    (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212080

0721

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

14780,1

1504,0

16284,1

2

 

 

Завдання 2 Придбання   фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

 

30,0

30,0

 

Разом

 

 

14780,1

1534,0

 

16314,1

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212080

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ поліклінічного відділення

од.

мережа

3

2

 

кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

од

Стат.зв ф.20

182,75

3

 

в т.ч лікарів

од

Стат.зв ф.20

52,25

4

 

кількість ліжок денного стаціонару

од

мережа

23

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

тис.од

стат.звіт.

128,8

2

 

кількість відвідувань в поліклініку

тис.осіб

стат.звіт.

206,2

3

 

кількість лікарських відвідувань вдома

тис.осіб

стат.звіт.

1,8

4

 

кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі

осіб

стат.звіт.

1500

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

дні

стат.звіт.

240

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря

осіб

стат.звіт.

3946

2

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,1

3

 

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,6

 

0212080

Завдання 2 Придбання   фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Кількість фотометрів 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

шт

накладна

1

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

Гривень

накладна

30000,00

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів

гривень

розрахунок

30000,00

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення якості надання первинної медичної допомоги та вчасне діагностування серцево-судинних захворювань

%

розрахунок

100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   __________________________________________________________________