Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №637/01-04 від 01.10.2018

Про затвердження паспорта

бюджетної програми

місцевого бюджету на 2018 рік

 

   Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2018 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 21 серпня 2018 року №415 «Про внесення змін до рішення сесії Старосамбірської районної ради від 23.02.2018 №334 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік»:

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0217690 «Інша економічна діяльність», що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                        Р.Р.Пупа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

1 жовтня 2018 року №637/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 1.       0200000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

 1.  0210000                  Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області            

             (КПКВК МБ)                (найменування відповідального виконавця)

 1.    0217690            0490            Інша економічна діяльність

          (КПКВК МБ)        (КФКВК)1             (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду 35,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:  

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

Закон України «Про оборону України»;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Програма сприяння організації підготовки та проведення призову жителів Старосамбірського району на строкову та контрактну військову службу у 2018 році;

Рішення сесії Старосамбірської районної ради від 21 серпня 2018 року №415 «Про внесення змін до рішення Старосамбірської районної ради від 23.02.2018 №334 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік».

 1. Мета бюджетної програми: Сприяння організації підготовки та проведення призову жителів Старосамбірського району на строкову та контрактну військову службу.

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0217693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0217693

0490

Завдання 1

Сприяння організації підготовки та проведення призову жителів Старосамбірського району на строкову та контрактну військову службу у 2018 році.

35,00

0,00

35,00

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0217693

Завдання 1 Забезпечення транспортними послугами, організація, перевезення призовників до призовних дільниць, до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

Осяг витрат на забезпечення транспортними послугами, організацію, перевезення призовників до призовних дільниць, до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Грн.

Кошторис

 

35000,00

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

Кількість наданих послуг по перевезенні призовників до призовних дільниць, до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Шт..

Календарний план

10

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

Вартість однієї послуги послуг по перевезенні призовників до призовних дільниць, до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Грн..

Розрахунок

3500

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Якість забезпечення транспортними послугами, організації та перевезення призовників до призовних дільниць, до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

%

Розрахунок

100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ________________________________________________________________