Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №596/01-04 від 14.09.2018

Про організацію роботи щодо

формування та затвердження

місцевих бюджетів району на 2019 рік

 

 

   Відповідно до статей 75, 77 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення економічно обґрунтованого формування та затвердження проекту бюджету району на 2019 рік, у визначені кодексом терміни:

  1. Затвердити заходи із забезпечення формування та затвердження місцевих бюджетів району на 2019 рік (надалі – заходи ), що додаються.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації   (Петрівська Л.І.) забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та, у разі необхідності, застосовувати додаткові бюджетні процедури.
  3. Начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації, в межах наданих повноважень, забезпечити виконання затверджених заходів у визначені терміни.
  4. Головам міських, селищних, сільських рад затвердити відповідні заходи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів на 2019 рік відповідно до бюджетного законодавства.
  5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                                  Р.Р. Пупа

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

районної державної адміністрації

14 вересня 2018 року №596/01-04

 

Заходи

із забезпечення формування та затвердження місцевих бюджетів району

на 2019 рік

 

  1. Узагальнення, аналіз і подання інформації центральним органам влади:

1.1.Підготувати та надати департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації інформацію щодо:

         - фактичних надходжень податків і зборів у минулих роках для визначення базової (реверсної) дотації місцевому бюджету району та коригування фактичних надходжень у 2018 році внаслідок зміни зарахування податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток окремими платниками, а також прогнозних надходжень у 2019-2021 роках усіх податків і платежів, що надходять до місцевих та державного бюджетів.

 

Фінансове управління районної державної адміністрації.

 

Термін: визначений департаментом фінансів Львівської обласної державної адміністрації

 

         - показників (контингент одержувачів послуг: чисельність мешканців, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, пільгових категорій населення, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та їх вихованців тощо) для здійснення розрахунку прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів                     на 2019 рік (медична та освітня субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дiтей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»).

 

Фінансове управління районної державної адміністрації,

відділ освіти районної державної адміністрації,

комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»,

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації,

служба у справах дітей районної державної адміністрації,

відділ статистики у Старосамбірському районі.

 

Термін: визначений департаментом фінансів Львівської обласної державної адміністрації

 

1.2. У разі внесення змін до Перспективного плану об’єднання територіальних громад, створення нових об’єднаних територіальних громад надати обласній державній адміністрації та департаменту фінансів розрахунки щодо прямих міжбюджетних відносин об’єднаних громад з Державним бюджетом України.

Фінансове управління районної державної адміністрації,

відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації,

відділ освіти районної державної адміністрації,

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації,

Старосамбірська центральна районна лікарня

міські, селищні та сільські ради.

 

Термін: визначений департаментом фінансів Львівської обласної державної адміністрації

 

  1. Підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення чинного бюджетного законодавства:

2.1. Забезпечити укладання угод, прийняття районною радою спільних рішень стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відповідними бюджетами за пролікованих хворих і подання їх департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

 

Комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня».

 

Термін: відповідно до вимог бюджетного законодавства

 

2.2. Провести аналіз виконання загальнодержавних програм, що реалізуються в районі у 2018 році, та за необхідності, підготувати та надати пропозиції стосовно доцільності, продовження їх дії та виділення для Старосамбірщини з державного бюджету необхідних коштів у 2019 – 2021 роках.

                                                        Відділ економічного розвитку, торгівлі та                                                     інфраструктури районної державної                                                              адміністрації.

  

                                                             Термін: визначений   Департаментом

                                                              економічної політики обласної державної

                                                              адміністрації

2.3. Підготувати та подати департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації пропозиції щодо внесення змін до чинного бюджетного та податкового законодавства, особливостей формування дохідної частини місцевих бюджетів, основних проблем з наповнення фінансовим ресурсом місцевих бюджетів і шляхів їх вирішення.

Фінансове управління районної державної адміністрації

Термін: встановлений департаментом фінансів обласної державної адміністрації

         2.4. Провести відповідну роботу стосовно визначення розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників для формування проекту місцевого бюджету району, подання зауважень та пропозицій департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

Фінансове управління районної державної адміністрації спільно з управліннями і відділами районної державної адміністрації

Термін: у тижневий термін після одержання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників

 

  1. Формування та затвердження районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік:

3.1. Підготувати та надати фінансовому управлінню районної державної адміністрації розрахунки щодо обсягів фінансових ресурсів, необхідних для функціонування відповідної галузі в цілому по району, у тому числі і районного бюджету.

Головні розпорядники коштів районного бюджету.

 

Термін: до 20 вересня 2018 року

  

3.2. Підготувати та надати головним розпорядникам коштів районного бюджету розрахункові показники на утримання галузі, отримані від Міністерства фінансів України, для підготовки бюджетних запитів.

 

Фінансове управління районної державної адміністрації.

 

Термін: до 1 жовтня 2018 року

 

3.3. Підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетні запити щодо потреби у коштах на утримання установ районного значення у форматі програмно-цільового методу бюджетування з урахуванням проведеної інвентаризації місцевих програм, визначення пріоритетів, затверджених порядків розподілу фінансового ресурсу між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів та граничних норм споживання енергоносіїв.

 

Головні розпорядники коштів районного бюджету.

 

Термін: до 20 жовтня 2018 року

 

3.4. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, для прийняття рішення про врахування їх у проекті районного бюджету на 2018 рік. Подати проект зведених основних показників бюджету району районній державній адміністрації.

 

Фінансове управління районної державної адміністрації.

 

 Термін: до 10 листопада 2018 року

 

3.5. Обговорити проект бюджету із громадськістю Старосамбірщини шляхом проведення прес-конференцій, «круглих столів», висвітлення інформації щодо попередніх обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників з державного бюджету місцевим бюджетам району на веб-сайті районної державної адміністрації.

Фінансове управління районної державної адміністрації,

Головний спеціаліст відділу з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

 

     Термін: вересень-грудень 2018 року

 

 3.6. Підготувати та подати районній державній адміністрації проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період для схвалення та оприлюднення.

Фінансове управління районної державної адміністрації з іншими управліннями і відділами районної державної адміністрації.

 

Термін: до 25 листопада 2018 року

 

3.7. Уточнити показники районного бюджету після затвердження Верховною Радою України міжбюджетних трансфертів і подати районній державній адміністрації уточнений проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період.

Фінансове управління районної державної адміністрації.

 

Термін: у тижневий термін після

затвердження держбюджету у ІІ читанні

 

3.8. Підготувати та подати районній державній адміністрації уточнений проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період з додатками до нього та пояснювальною запискою для схвалення та оприлюднення.

Фінансове управління районної державної адміністрації.

 

Термін: на наступний день після його схвалення в районної державної адміністрації

 

3.9. Брати участь в обговоренні та узгодженні показників проекту районного бюджету на наступний бюджетний період на засіданнях постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету, інших постійних комісій районної ради.

Фінансове управління районної державної адміністрації,

галузеві відділи і управління районної державної адміністрації.

Термін: за окремим графіком

 

3.10. Затвердити районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік.

 

Старосамбірська районна рада.

 

Термін: до 25 грудня 2018 року

 

3.11. Здійснити перевірку рішень про міські, селищні та сільські бюджети на 2019 рік на відповідність їх положень вимогам чинного бюджетного законодавства України.

Фінансове управління районної державної адміністрації.

 

Термін: згідно з графіком фінансового     управління, визначеного відповідно до законодавства

                   ____________________________________________