Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №592/01-04 від 13.09.2018

Про внесення змін до показників районного

бюджету Старосамбірського району на 2018 рік

        

   Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішень Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 18 травня 2018 року №377 «Про реформування закладів освіти», у зв’язку з реорганізацією Стрілківської школи-інтернат I-III ступенів у заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – ліцей с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області та Хирівської школи-інтернат ім.Владики Івана Хоми у заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – ліцей ім.Владики Івана Хоми м.Хирів Старосамбірського району Львівської області:

  1. Внести зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік, а саме:

 1.1. По загальному фонду зменшити бюджетні асигнування КПКВК 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 327445 (Триста двадцять сім тисяч чотириста сорок п’ять) гривень 22 коп., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 33471 (Тридцять три тисячі чотириста сімдесят одна) гривня 72 коп., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 26930 (Двадцять шість тисяч дев’ятсот тридцять) гривень 44 коп., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» 18932 (Вісімнадцять тисяч дев’ятсот тридцять дві) гривні 81 коп., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 305930 (Триста п’ять тисяч дев’ятсот тридцять) гривень 76 коп., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 45017 (Сорок п’ять тисяч сімнадцять) гривень 64 коп., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 13171 (Тринадцять тисяч сто сімдесят одна) гривня, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 167 (Сто шістдесят сім) гривень 77 коп., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 60483 (Шістдесят тисяч чотириста вісімдесят три) гривні 38 коп., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 62169 (Шістдесят дві тисячі сто шістдесят дев’ять) гривень 96 коп., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 72100 (Сімдесят дві тисячі сто) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 6477 (Шість тисяч чотириста сімдесят сім) гривень 60 коп., відповідно збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 327445 (Триста двадцять сім тисяч чотириста сорок п’ять) гривень 22 коп., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 33471 (Тридцять три тисячі чотириста сімдесят одна) гривня            72 коп., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 26930 (Двадцять шість тисяч дев’ятсот тридцять) гривень 44 коп., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» 18932 (Вісімнадцять тисяч дев’ятсот тридцять дві) гривні 81 коп., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 305930 (Триста п’ять тисяч дев’ятсот тридцять) гривень 76 коп., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 45017 (Сорок п’ять тисяч сімнадцять) гривень 64 коп., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 13171 (Тринадцять тисяч сто сімдесят одна) гривня, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 167 (Сто шістдесят сім) гривень 77 коп., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 60483 (Шістдесят тисяч чотириста вісімдесят три) гривні                   38 коп., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 62169 (Шістдесят дві тисячі сто шістдесят дев’ять) гривень 96 коп., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 72100 (Сімдесят дві тисячі сто) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 6477 (Шість тисяч чотириста сімдесят сім) гривень 60 коп.

         1.2. По спеціальному фонду зменшити бюджетні асигнування КПКВК 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 71 (Сімдесят одна ) гривня 45 коп., відповідно збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 71 (Сімдесят одна ) гривня 45 коп.

  1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Петрівська Л.І.), внести відповідні зміни до бюджетних призначень районного бюджету на 2018 рік з подальшим затвердженням на черговій сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахування внесених змін.
  2. Начальнику відділу освіти Старосамбірської райдержадміністрації Беницькому Б.В. внести відповідні зміни в кошторисні призначення.
  3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                              Р.Р. Пупа