Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №433/01-04 від 09.07.2018

Про затвердження в новій редакції

паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2018 рік

 

    На підставі статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення сесії Старосамбірської районної ради №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» та розпорядження голови райдержадміністрації №415/01-04 від 27.06.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212110 «Первинна медична допомога населенню», що додається.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації.

 

 

Перший заступник голови                                             Р.Р.Пупа

 

Затверджено

Розпорядження районної державної адміністрації

5 липня 2018 року №429/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 1. 0200000       Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

     (КПКВК МБ)                                           (найменування головного розпорядника)

 1. 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

       (КПКВК МБ)                                              (найменування відповідального виконавця)

 1.    0212010                0731      Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

         (КПКВК МБ)   (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 1. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35273,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду 35233,1тис. гривень та спеціального фонду – 40,0 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:  

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;  

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №34/01-04 від 27 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №198/01-04 від 21 березня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №356від 20 квітня 2018  року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №389/01-04 від 18 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №405/01-04 від 22 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №415/01-04 від 27 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

 

 1. Мета бюджетної програми    Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212010

0731

Завдання 1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

35102,1

0

35102,1

2

0212010

0731

Завдання 2

Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів 

131,0

0

131,0

3

0212010

0731

Завдання 3

Капітальний ремонт психоневрологічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району 

0

40,0

40,0

 

Разом

 

 

35233,1

40,0

35273,1

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212010

Завдання 1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

2

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

424,75

3

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

60,5

4

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

341

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

11100

2

 

кількість ліжко днів стаціонарного відділення

тис.од

стат.звіт.

117800

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

183

2

 

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

350

3

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

10,7

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,001

 

0212010

Завдання 2

Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

 Обсяг витрат з місцевого бюджету (районного та обласного)

гривень

Рішення сесії районної ради

131000

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

К-сть відділень де планується закупівля комп’ютерного обладнання

од

Цінова пропозиція

11

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня вартість одного комплекту комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

11909,09

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Питома вага що планується виконати

%

Розрахунок

100%

 

0212010

Завдання 3

Капітальний ремонт фасаду психоневрологічного відділення старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

 Обсяг витрат з районного бюджету

гривень

Рішення сесії районної ради

40000

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

Площа фасаду, що планується відремонтувати

М.кв

Проектно-кошторисна документація

455

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня вартість одного метра квадратного

гривень

розрахунок

87,91

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

Питома вага що планується виконати

%

Розрахунок

100%

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                _____________________________________________________________________