Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №90/01-04 від 08.02.2018

Про затвердження Програми зайнятості

населення Старосамбірського району

на 2018-2020 роки

 

 

     Відповідно до пункту 10 статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про зайнятість населення» , враховуючи лист Львівської обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2017 року №5/33-7747/0/2-17/3-20 «Щодо формування місцевих програм зайнятості»:

 1. Затвердити Програму зайнятості населення Старосамбірського району на 2018-2020 роки, що додається.
 2. Старосамбірському районному центру зайнятості (Гриценко С.І), управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Цебак С.І.), сільським, селищним, міським головам, підприємствам, установам району забезпечити виконання Програми зайнятості населення Старосамбірського району на 2018-2020 роки.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                            О.Е.Бонк 

Затверджено

Розпорядження голови

Старосамбірської райдержадміністрації

8 лютого 2018 року №90/01-04

 

 

 

Програма

зайнятості населення Старосамбірського району на 2018 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Розділ

Назва розділу

сторінка

1.     

Паспорт програми

3

2.     

Загальні положення

4

3.     

Основні тенденції на ринку праці Старосамбірщини у 2017 році

5

 

Надання послуг Старосамбірським районним центром зайнятості упродовж 10 місяців 2017 року

6

 

Пріоритетні напрями діяльності Старосамбірського районного центру зайнятості у 2018-2020 роках

13

4.     

Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

14

5.     

Професійна підготовка та використання робочої сили

17

6.     

Працевлаштування на нові робочі місця (створення нових робочих місць)

17

7.     

Надання соціальних послуг Старосамбірським районним центром зайнятості

19

8.     

Сприяння зайнятості учасників АТО та ВПО

20

9.     

Показники сприяння зайнятості інвалідів

22

10.  

Ключові заходи розвитку сфери діяльності

23

11.  

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

26

12.  

Координація та контроль за реалізацією програми зайнятості населення Старосамбірського району на 2018 – 2020 роки

35

 

 

 

 

 

 1. Паспорт Програми

1.     

Програма затверджена:

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від ___ № ___

2.     

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3.     

Дата, номер і назва розпорядчого

документа про розроблення програми

Лист Мінсоцполітики від 25.10.2017 №20864/0/2-17/24,

Лист Львівської облдержадміністрації від 18.10.2017 №5/33-7747/0/2-17/3-20

4.     

Розробник програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

5.     

Співрозробники програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,

районний центр зайнятості,

відділ статистики у Старосамбірському районі,

районна асоціація роботодавців

6.     

Відповідальний виконавець програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

районний центр зайнятості

7.     

Учасники програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

суб'єкти господарювання усіх форм власності,

сільські, селищні та міські ради

8.     

Терміни реалізації програми    

до 2020 року

9.     

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Міські, сільські, селищні

10.  

Основні джерела фінансування програми    

Кошти сільських, селищних, міських бюджетів

 

 1. Загальні положення

Програма    зайнятості     населення    Старосамбірського району на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про зайнятість населення», листа Мінсоцполітики від 25.10.2017 №20864/0/2-17/24, листа Львівської облдержадміністрації від 18.10.2017 №5/33-7747/0/2-17/3-20, розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 2 листопада 2017 року «Про розроблення Програми зайнятості населення Старосамбірського району на 2018-2020 роки».

Програма визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу щодо здійснення заходів з розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району.

При формуванні показників Програми зайнятості населення Старосамбірського району на 2018 – 2020 роки до уваги взяті статистичні дані за 2016 рік та 10 місяців 2017 року.

Мета Програми

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення регулювання ринку праці, підвищення економічної активності населення, створення умов для забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та соціального захисту від безробіття, здійснення соціального захисту тимчасово непрацюючих та підтримка неконкурентоспроможних на ринку праці громадян.

Перелік завдань і заходів Програми та результативності показників

Програмою зайнятості населення Старосамбірського району на 2018-2020 роки передбачається забезпечити реалізацію наступних пріоритетних завдань у сфері зайнятості населення:

 • сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості, спрямованій на підвищення рівня життя населення;
 • оцінка стану ринку праці та прогнозних показників економічної активності населення;
 • визначення основних напрямів політики зайнятості і шляхів їх реалізації; координація зусиль районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, пов’язаних з розробленням та виконанням заходів регулювання ринку праці;
 • підвищення якості робочої сили.

Виконання завдань і заходів Програми дасть змогу вплинути на:

 • збереження діючих, відновлення та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях;
 • забезпечення зайнятості сільського населення;
 • забезпечення зайнятості молоді, в тому числі у вільний від навчання час;
 • розширення самостійної зайнятості населення і розвитку підприємницької ініціативи;
 • сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці;
 • посилення мотивації до легальної продуктивності зайнятості;
 • підтримку громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
 • виконання прогнозованих якісних та кількісних показників Програми.

 

Необхідною умовою реалізації Програми на районному рівні є консолідація зусиль усіх гілок влади, об’єднань роботодавців і профспілок, громадських організацій щодо сприяння вирішенню проблем зайнятості населення.

Програма передбачає посилення відповідальності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування і соціальних партнерів щодо реалізації політики зайнятості.

 1. Основні тенденції на ринку праці Старосамбірщини у 2017 році

У Старосамбірському районі чисельність економічно активного населення віком 15–70 років за І півріччя 2017 року, порівняно з відповідним періодом 2016 року, зменшилась на 153 особи і становила 56570 осіб. Чисельність осіб працездатного віку за вказаний період зменшилась на 217 та становила 49335 осіб.

Рівень економічної активності населення, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, незначно збільшився на 0,3 в.п. і становив 72,7%. Серед осіб працездатного віку цей показник становив 63,4% (63,5%).

           Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, зменшилася на 650 осіб та становила 7360 осіб, або 14,9 % від загальної кількості працездатного населення району.

            Середньооблікова кількість штатних працівників у II кварталі 2017 року становила 5893 особи та, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, зменшилася на 425 осіб (або на 6,8%).

            Кількість працюючих, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) упродовж ІІ кварталу 2017 року становила 58 осіб, або 1,0% середньооблікової чисельності працівників.

            Упродовж січня – жовтня 2017 року роботодавці проінформували районну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення 110 працівників. Серед осіб, попереджених про вивільнення, найбільше працівників таких сфер діяльності:

 • діяльність лікарняних закладів (54,5%),
 • регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та ін. (22,8%),
 • державне управління загального характеру (13,7%),

надання допоміжних послуг у лісовому господарстві (9,0%).

Для порівняння: у січні-жовтні 2016 року роботодавцями Старосамбірщини планувалося вивільнити 80 працівників.      

Співвідношення прийнятих робітників до вибулих. За даними Головного управління статистики у Львівській області у ІІI кварталі 2017 року співвідношення прийнятих працівників до вибулих в районі становило 45,9%, упродовж 2016 року даний показник був рівний 94,0 %.     

Діаграма 3.1

 • Надання послуг Старосамбірським районним центром зайнятості упродовж 10 місяців 2017 року

Послуги Старосамбірського районного центру зайнятості отримали 2345 безробітних громадян, що на 212 (або на 8,3%) менше, ніж у січні-жовтні 2016 року. З числа тих, хто перебував на обліку, за 10 місяців статус безробітного отримали 1363 особи (у січні-жовтні 2016 року - 1439 осіб).

Кількість вакансій, наявних в базі даних служби зайнятості, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, зменшилась на 29 одиниць (або на 2,2%) і становила 1271 одиницю, з них 100% вакансій працедавці планували укомплектувати за сприяння служби зайнятості.

З числа зареєстрованих безробітних соціальні послуги надавалися:

 • 1201 жінці, котрі мали статус безробітного, що на 158 (або на 11,6%) менше, ніж у відповідному періоді торік. Усього отримали роботу 563 особи (торік — 544). З їх числа — 147 зареєстрованих безробітних (торік — 190).
 • Рівень працевлаштування безробітних жінок зменшився і становив 12,2% (13,9%). Охоплено професійним навчанням 81 особу (6,7%), залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 198 осіб (16,5%).
 • 1470 мешканцям сільської місцевості, котрі мали статус безробітного, що на 116 (або на 7,3%) менше, ніж у відповідному періоді торік. Усього отримали роботу 752 особи (торік — 841). З їх числа — 250 зареєстрованих безробітних (торік — 290). Рівень працевлаштування безробітних мешканців сільської місцевості зменшився і становив 17,0% (18,3%). Охоплено професійним навчанням 184 особи (12,5%), залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 221 особу (15,0%).
 • 149 особам з інвалідністю, котрі мали статус безробітного, що на 19 осіб (або на 14,6%) більше, ніж у відповідному періоді торік. Усього отримали роботу 19 осіб (торік —16). З їх числа — 17 зареєстрованих безробітних (торік —15). Рівень працевлаштування безробітних неповносправних осіб склав 11,4% (у січні-жовтні 2016 року — 11,5%). Охоплено професійним навчанням 11 осіб з інвалідністю (7,4%), залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 2 особи (1,3%). Профорієнтаційні послуги отримали 147 осіб з інвалідністю, які мали статус безробітного, або 98,6%.
 • 987 соціально вразливих осіб, котрі мали статус безробітного, що на 19 осіб (або на 2,0%) більше, ніж у відповідному періоді торік.. Усього отримали роботу 368 осіб. (торік — 384). З їх числа — 176 зареєстрованих безробітних (торік — 186), з них: 3– стали підприємцями, отримавши одноразову допомогу з безробіття на організацію власної справи, 6 осіб працевлаштовані на нові робочі місця із здійсненням працедавцям компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на державне соціальне страхування. Рівень працевлаштування безробітних соціально незахищених осіб склав 17,8% (у січні-жовтні 2016 року — 19,2%). Охоплено професійним навчанням 117 осіб (11,8%), залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 181 особу (18,3%).
 • 10 вимушено переміщеним особам, колишнім мешканцям АР Крим, Донецької та Луганської областей, з них 9 осіб мали статус безробітного. Всього працевлаштовано 2 таких громадян, зокрема 1 безробітну особу. Рівень працевлаштування безробітних ВПО склав 11,1%. Профорієнтаційні послуги отримали 9 безробітних осіб. За направленням служби зайнятості у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 3 переселенці (33,3%).
 • 112 особам з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, зокрема 110 особам, що мали статус безробітного. Всього працевлаштовано (у т.ч. за договорами ЦПХ та самостійно) 12 таких громадян, усі особи зі статусом безробітного. Рівень працевлаштування безробітних учасників АТО склав 10,9%. Профорієнтаційні послуги отримали 107 безробітних осіб.
 • За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 3 безробітні з числа учасників АТО (2,7%), у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 32 особи (29,1%).
 • Чисельність учасників АТО, які були зняті з реєстрації у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, становила 4 особи.
 • 1035 молодих осіб у віці до 35 років, котрі мали статус безробітного, що на 154 (або на 12,9%) менше, ніж у відповідному періоді торік. Усього отримали роботу 448 осіб (торік — 527). З їх числа —115 зареєстрованих безробітних (торік — 153).

Рівень працевлаштування безробітної молоді зменшився і становив 11,1% (12,9%). Охоплено професійним навчанням 54 (5,2%), залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 139 (13,4%).

У складі зареєстрованих безробітних мають місце й молоді спеціалісти, котрі після закінчення навчальних закладів звернулися до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. Зокрема, 61 особа (або 4,5%) - ті, які стали на облік упродовж року після закінчення вищих навчальних закладів, 11 (або 0,8%) - закінчили професійно-технічні навчальні заклади.

Серед осіб, які закінчили вищі навчальні заклади й зареєструвалися в центрі зайнятості, найчисельніші за такими напрямами підготовки як: соціальні науки, бізнес, право (32,8%), охорона здоров’я (26,2%), освіта (16,4%), гуманітарні науки (8,2%), природничі науки (6,6%) інженерія (4,9%), , сільське, лісове і рибне господарство (1,6%) та ін.

З числа осіб, котрі закінчили професійно-технічні навчальні заклади, переважали кваліфіковані робітники з інструментом 72,7%), працівники сфери торгівлі та послуг (18,2%), технічні службовці (9,1%) та ін.

 

Реалізація заходів активної політики зайнятості (у січні-жовтні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року) :

 • Зменшення чисельності осіб забезпечених роботою з 1267 до 1179 осіб або 7,0%, з числа зареєстрованих безробітних працевлаштовано 391 особу( проти 484 осіб за аналогічний період 2016 року).

Зокрема, шляхом реалізації активних програм сприяння зайнятості:

 • 3 безробітні започаткували власну справу за рахунок отримання ОВДБ (8 осіб), витрачені кошти в сумі 66,1 тис.грн. (122,7 тис.грн);
 • 24 безробітних працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією ЄСВ (33 особи), витрачено кошти в сумі 242,9 тис.грн. (150,0 тис. грн);
 • Зменшення чисельності безробітних, котрі проходили професійне навчання за скеруванням служби зайнятості з 299 до 255 безробітних, або 14,7%.

Рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання зменшився з 94,4% до 87,4%.

Навчання здійснювалося за такими робітничими професіями: продавець продовольчих (непродовольчих) товарів, касир торговельного залу, перукар, тракторист, охоронник, кухар, офіціант, кондитер, водій навантажувача, монтажник санітарно -технічних систем і устаткування., , слюсар з ремонту автомобілів, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, лицювальник-плиточник, укладальник сировини, сировар, садчик, рамник, організатор із збуту.

Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримала 1 особа у віці старше 45 років, за професією «Тракторист».

 • Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру становила 400 осіб, проти 394 осіб (на 1,5% більше). Рівень залучення безробітних до участі у громадських та інших тимчасових робіт збільшився з 15,4% до 17,1%. До громадських робіт залучено 44 безробітних. Витрачено коштів в сумі 63,9 тис.грн. (проти 119,8 тис.грн. у відповідному періоді торік).

 

 

 

Діаграма 3.2

На кінець жовтня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 753 особи (на відповідну дату торік - 850 осіб), з яких 56,0 % складали жінки, 44,6 % - молодь у віці до 35 років, 43,9 % належали до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 3,0% - до вивільнених працівників, 63,1% зареєстрованих безробітних мешкали у сільській місцевості.

 

Характеристика зареєстрованих безробітних (на початок листопада 2017)

Діаграма 3.3

            За професійними групами. Серед осіб, котрі мали статус безробітного, найбільшу частку складали ті, хто відносилися до працівників сфери торгівлі та послуг - 26,6%; до законодавців, вищих державних службовців, керівників та менеджерів (13,4%), 12,9% були робітниками з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин; 12,7% відносилися до фахівців; 6,8% - до професіоналів; 10,5% - до кваліфікованих робітників з інструментом; 11,7% - до представників найпростіших професій; 4,1% - до технічних службовців та 1,3% - до кваліфікованих робітників сільського господарства.

            За причинами незайнятості.    Обсяги зареєстрованого безробіття формувалися за рахунок таких осіб: звільнених з підприємств, установ та організацій за угодою сторін (ст.36 п.1 КЗпП України), які у термін до одного року після звільнення звернулись за сприянням у працевлаштуванні, - 37,0% загальної чисельності безробітних, котрим надавалися соціальні послуги (на 01.11.16 р. - 29,2%); звільнених у зв’язку з закінченням строку договору - 27,2% (21,3%); осіб, котрі були незайняті з різних причин більше року, — 8,5% (8,0%); вивільнених працівників з підприємств, установ та організацій - 3,0% (7,3%); звільнених за власним бажанням - 4,5% (5,5%); випускників навчальних закладів - 5,8% (8,2%); звільнених з роботи з інших причин - 14,0% (16,0%)

            За віком. Найчисельнішими в загальних обсягах пропозиції робочої сили на ринку праці області є групи осіб у віці 25-29 років (116 осіб, або 15,4% загальної чисельності безробітних) та 55-59 років (111 осіб, або 14,7%), 10,9% становить вікова група 35 - 39 років; 14,5% - 30-34 роки, 9,8% - особи віком 50-54 роки; 10,7% - вікова група від 40 до 44 років, 9,2% - група осіб у віці 45-49 років;10,5% - група осіб у віці 20-24 роки, 4,3% — від 15 до 19 років.

            За освітою. 23,5% всіх безробітних, які перебували на обліку в районному центрі зайнятості, мали повну вищу освіту (на відповідну дату торік —22,0%). Професійно-технічну освіту мали 37,5% (35,0%), 26,2% — базову та неповну вищу освіту (26,3%). Решта шукачів роботи (12,8%) мала обмежені можливості щодо працевлаштування внаслідок наявності лише середньої освіти, відсутності необхідних професійних умінь та навичок належного рівня, а також досвіду роботи (торік — 16,7%).

            За статтю.    Чисельність безробітних жінок, порівняно з початком листопада 2016 року, зменшилась і становила 422. Частка жінок в складі безробітної робочої сили зменшилась з 58,2% до 56,0%.

            За місцем проживання. В цілому в районі серед зареєстрованих безробітних переважають мешканці сільських поселень, їх частка у складі пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, у порівнянні з початком листопада 2016 року, дещо збільшилась і становила 63,1% (торік — 60,1%).

            За тривалістю безробіття. Обсяги довготривалого безробіття, у порівнянні з початком листопада 2016 року, зменшились на 3,2%. Соціальні послуги продовжують надаватися 274 безробітним, котрі перебувають на обліку понад 6 місяців. Частка довготривалого безробіття в загальних обсягах зареєстрованого безробіття становила 36,4% (станом на 01.11.2016 року — 283 особи або 33,3%).

 

 

 

 

Діаграма 3.4

                Станом на 01.11.2017 року кількість актуальних вакансій становила 73 одиниці, у тому числі: 45 одиниць — для робітників (61,6%); 18 — для службовців (24,7%); 10 — для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки (13,7%), в т.ч. для працівників сільського господарства кількість вакансій становила 3 одиниці.

 

Діаграма 3.5

 

Кількість претендентів на одну вакансію зменшилася з 23 до 10 осіб. 

            За професійними групами. Найбільший попит на робочу силу спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг - 32,9%; 21,7% - на кваліфікованих робітників з інструментом, на найпростіші професії – 18,6%; найменший - на кваліфікованих робітників лісового господарства – 8,3% та технічних службовців -12,2%;

 

Проблемні питання:

На тлі позитивних тенденцій діяльності центру зайнятості, мають місце проблемні питання, які пов’язані з наступними чинниками:

 1. Низький рівень заробітної платні, яку пропонують роботодавці, у тому числі для висококваліфікованих працівників. Така ситуація демотивує безробітних до працевлаштування.

Упродовж 10 місяців 2017 року середній розмір заробітної платні в зазначених вакансіях становив 3307 грн., при середньомісячному розмірі з/п в області за вересень п.р. – 6784,0 грн. При цьому, із загальної кількості вакансій 73,7% — з мінімальною заробітною платою (у січні-жовтні 2016 року — 3,7%), 25,8% - від мінімальної до середньої зарплати в області (95.8%), 0,5 % — понад середню зарплату в області (0,5%).

В той же час середній розмір виплати допомоги по безробіттю у жовтні поточного року становив 1557,6 грн.

 

 1. Певна невідповідність між попитом та пропозицією робочої сили за професійно-кваліфікаційною ознакою.

            У структурі вакансій за професійними групами:

 • найбільший попит на робочу силу спостерігався на   працівників сфери торгівлі та послуг - 32,9%; 21,7% — на кваліфікованих робітників з інструментом, на найпростіші професії – 18,6%;
 • найменший - на кваліфікованих робітників лісового господарства – 8,3% та технічних службовців -12,2%

тоді як в складі безробітних найбільшу частку складали працівниками сфери торгівлі та послуг (26,6%) ; законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (13,4%), менша частка належала технічним службовцям – 2,3% та кваліфікованим робітникам с/г (1,0%).

3.Недостатня сума коштів на організацію громадських робіт у місцевих бюджетах окремих місцевих сільських рад та об’єднаних територіальних громад, зокрема через затяжний процес їх становлення, що унеможливлює забезпечення тимчасовою зайнятістю громадян й частково покращити їх матеріальне становище, а також вирішити низку питань в інтересах громад.

Станом на 01.11.2017 року на організацію громадських робіт використано коштів місцевих бюджетів в сумі 63,9 тис. грн. та 63,9 тис. грн. з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Окрім цього, в перспективі на ситуацію в сфері зайнятості населення Львівщини може вплинути негативна динаміка таких показників, а саме:

 • велика частка з-посеред економічно неактивного населення осіб працездатного віку, тобто тих, кого немає ні в числі «зайнятих», ні в числі «безробітних». В районі значна чисельність осіб працездатного віку, котрі з різних причин не шукають постійну роботу, Інакше кажучи, близько третини робочої сили району є «прихованою»; у будь який момент вона може вийти на ринок праці у статусі безробітних,
 • зменшення кількості платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у районі, яке розпочалося у серпні 2017 року. Кількість зареєстрованих осіб, які сплачують ЄСВ (за інформацією Пенсійного фонду України), у вересні 2017 року становила 7360 осіб та у порівнянні з відповідним місяцем 2016 року зменшилася на 650 осіб, або на 8,1%,
 • демографічні показники (зменшення кількості населення, насамперед молоді у віці 15-34 років, збільшення демографічного навантаження на осіб працездатного віку переважно за рахунок осіб старше працездатного віку).

 

 • Пріоритетні напрями діяльності Старосамбірського районного центру зайнятості у 2018-2020 роках:
 • Забезпечення подальшої співпраці з органами місцевої влади, профспілками, працедавцями, громадськими організаціями та іншими соціальними партнерами для сприяння забезпечення зайнятості населення, зокрема учасників АТО та інших соціально вразливих категорій населення з метою недопущення зростання обсягів безробіття.
 • Адресна робота з роботодавцями з метою формування банку вакансій у центрі зайнятості, у тому числі на перспективу, та оперативне їх укомплектування. Вжиття оперативних заходів для укомплектування вакансій, у тому числі із застосуванням методів рекрутингу, пошуку претендентів на роботу не лише серед клієнтів центру зайнятості.
 • Запровадження рекрутингових засад в обслуговуванні як роботодавців так і шукачів роботи (опрацювання вакансій та резюме з різних джерел (ЗМІ, інтернет, оголошення, тощо), проведення постійної інформаційно роз’яснювальної роботи з роботодавцями і населенням з метою сприяння легалізації зайнятості населення, започаткування підприємницької діяльності.
 • Активне сприяння працевлаштуванню особам до набуття статусу безробітного, а також реалізації активних програм для працевлаштування безробітних, сприяння започаткуванню й розвитку підприємницької діяльності, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ №1154.
 • Посилення індивідуального підходу до сприяння зайнятості шукачам роботи та забезпечення їх роботою в максимально стислі терміни, завершення профілювання безробітних, контроль виконання програм зайнятості для безробітних відповідно до профільних груп.
 • Здійснення професійної підготовки, перепідготовкою та підвищення кваліфікації безробітних, безпосередньо на замовлення працедавців, з урахуванням поточної та перспективної потреби, передусім на базі ЦПТО ДСЗУ. Видача ваучерів особам старшим 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації з метою укріплення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
 • Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.
 • Співпраця зі створеними об'єднаними територіальними громадами, від інформування населення про послуги СЗ за місцем проживання громадян до організації громадських робіт, на засадах співфінансування, передусім з надання соціальних послуг, проведення активної профорієнтаційної та інформаційно-консультаційної роботи з мешканцями громади.
 • Проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, виявлення їх здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності.
 • Дотримання фінансової дисципліни щодо ефективного та раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та майна.
 1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

У 2018-2020 роках прогнозується закріплення позитивних тенденцій соціально-економічного розвитку району, забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використання внутрішніх і зовнішніх можливостей району та його територій.

 

Пріоритетними напрямками розвитку в контексті реалізації стратегічних документів регіону будуть :

 • розвиток реального сектору економіки, активізація інвестиційної та підприємницької діяльності,
 • розвиток сільськогосподарського виробництва та розвиток соціальної інфраструктури на селі, підвищення рівня життя сільського населення,
 • підвищення якості життя населення,
 • активізація міжнародного співробітництва, розбудова мережі пунктів пропуску через державний кордон, покращення прикордонної інфраструктури,
 • туристична привабливість.

 

 

Для реалізації пріоритетних завдань будуть реалізовуватися ключові заходи:

Конкурентоспроможна економіка

 • збільшення обсягів виробництва та розвиток галузей переробної промисловості за рахунок проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств;
 • розширення промислового виробництва «фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону» СУКК «УкрЛісХолдінг»;
 • оновлення асортименту та освоєння нових видів продукції,
 • створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг через ЦНАП;
 • вдосконалення системи спрощення дозвільних (погоджувальних) процедур на розміщення господарських об’єктів та діяльність суб’єктів господарювання;
 • спрощення умов ведення бізнесу шляхом широкого впровадження електронного документообігу і налагодження роботи центру надання адміністративних послуг;
 • зміцнення економіки села та підтримка зайнятості – комплексна підтримка сільгоспвиробників;
 • відродження культури на селі – робота з Народними домами, проведення заходів з їх ремонту та реконструкції (заміна вікон, дверей, влаштування даху та покрівлі);
 • забезпечення якісної первинної медичної допомоги на селі, приближення лікарської медичної допомоги до населення району шляхом подальшої реорганізації ФАПів в АЗПСМ;
 • формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом підтримки діючих сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств;
 • поетапне укрупнення господарської діяльності малих с/г виробників;
 • створення сімейних ферм та племінних пасік (збільшення кількості бджолосімей);
 • підтримка ініціатив громад, в тому числі через обласний конкурс мікро проектів.

Підвищення якості життя населення

Соціальний захист:

 • в основу пріоритетів соціальної політики району буде покладено забезпечення реалізації основних напрямків державної політики, спрямованої на підтримку сім’ї та найуразливіших верств населення, у тому числі сімей та осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, сімей та учасників , які брали безпосередню участь у діях в зоні АТО в Україні,
 • підвищення рівня оплати праці, її легалізація.

Безпека:

 • забезпечення реалізації заходів затверджених державними та регіональними програмами,
 • здійснення заходів, спрямованих на створення екологічно безпечного життя через реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки.

Комфорт:

 • забезпечення споживачів якісними та в повному обсязі послугами житлово-комунального господарства відповідно до встановлених нормативів і національних проектів;
 • забезпечення централізованим збором ТПВ всіх населених пунктів району;
 • розбудова мережі зовнішнього освітлення;
 • забезпечення населення питною водою;
 • забезпечення безпечної та регулярної роботи автомобільного транспорту, підвищення якості транспортного обслуговування;
 • розвиток інфраструктури, зокрема покращення стану автомобільних доріг;
 • забезпечення споживачів високоякісними телекомунікаційними послугами;
 • забезпечення подальшого розвитку новітніх послуг ADSL, IP-TV, WI-FI, мобільного зв’язку;
 • кредитна підтримка населення щодо здійснення енергозберігаючих заходів у рамках реалізації Програм енергозбереження для населення.

Розвиток особистості:

Освіта

Освітня галузь буде спрямована на виховання людини - як особистості, розкриття її талантів, розумових і фізичних здібностей, посилення її високих моральних якостей; формування громадянина - як найвищої цінності суспільства, здатного до свідомого суспільного вибору, збагачення на цих основах інтелектуального, творчого, культурного потенціалу населення.

Охорона здоров’я

Медична реформа.

Розпочнеться переведення системи охорони здоров`я на страхову модель, підготовка до реформування госпітальної ланки системи охорони здоров`я, розширення автономії медичних закладів.

Буде продовжено виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №863 щодо запровадження з 1 квітня 2017 року відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

ВІДКРИТІ КОРДОНИ

 • активізація міжнародного співробітництва, розбудова мережі пунктів пропуску через державний кордон, покращення прикордонної інфраструктури;
 • реалізація проектів МТД, покращення інституційної спроможності органів влади до розробки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • укладення нових міжнародних договорів у галузях економіки, торгівлі, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та в інших сферах суспільного життя.

ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

 • сприяння популяризації Старосамбірщини для туристів;
 • приведення туристичної інфраструктури до міжнародних стандартів та збереження і ефективного використання історико - архітектурних та природних ресурсів;
 • збереження та використання для туризму об’єктів культурної спадщини.

 

 

 

 1. Професійна підготовка та використання робочої сили

Таблиця 5.1

Найменування показника

Одиниці виміру

2016 рік (звіт)

2017 рік (очікуване)

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

 

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, осіб, усього

особи

202

244

238

204

218

 

   у тому числі:

   - випускників вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, усього

особи

-

-

-

-

-

 

   з них працевлаштовані як молоді працівники

особи

-

-

-

-

-

 

   - випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації, усього

особи

52

52

53

60

60

 

   - випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього

особи

150

192

185

144

158

 

2.Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

особи

6318

5893

5890

5890

5890

 

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб

особи

58

58

 

 

 

 

9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер *

особи

2

1

1

1

1

 

 1. Працевлаштування на нові робочі місця

Протягом 2018-2020 років створення робочих місць планується за рахунок:

 • стимулювання збереження існуючих робочих місць, забезпечення ефективного використання та підвищення їх якості за рахунок поліпшення умов праці та підвищення рівня оплати;
 • легалізації зайнятості та створення нових робочих місць шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування громадян;
 • підприємців фізичних осіб;
 • розширення виробництва малих підприємств;
 • розвитку туристично-рекреаційної галузі;
 • стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності, у тому числі створення інноваційно нових робочих місць за рахунок реалізації інвестиційних проектів:
 • будівництво вітроелектростанції на території Ріп’янської сільської ради ТОВ «Смеречанська ВЕС»;
 • будівництво у місті Добромиль теплової електростанції використовуючи ресурс “Укрлісхолдінгу”;
 • будівництво елеватора в зв'язку із збільшенням обсягів виробництва с/г продукції ТзОВ “Норбілк Агрі”;
 • будівництво об'єкту "Старосамбірська центральна районна лікарня по вул.Дністровій, м.Старий Самбір - реконструкція будівлі під хірургічне відділення на 40 ліжок;
 • залучення працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують соціальну допомогу, та внутрішньо переміщених осіб до участі у пілотному проекті «Рука допомоги».

 

Працевлаштування на нові робочі місця (створення нових робочих місць):

Таблиця 6.1

Показники

Одиниці виміру

2016 рік (звіт)

2017 рік (звіт)

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб , усього

особи

126

103

104

106

108

     з них:

 

 

 

 

 

 

1.1 юридичними особами

особи

112

78

 

 

 

1.2 фізичними особами -підприємцями

особи

14

25

 

 

 

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб

особи

 

 

 

 

 

1)      у сільському господарстві, лісове та рибне

особи

1

3

 

 

 

2)      переробна промисловість

особи

40

6

 

 

 

3)      добувна промисловість і розроблення кар’єрів

особи

-

-

 

 

 

4)      будівництво

особи

26

4

 

 

 

5)      оптова та роздрібна торгівля

особи

18

23

 

 

 

6)      тимчасове розміщування й організація харчування

особи

4

6

 

 

 

7)      транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

особи

1

1

 

 

 

8)      державне управління

особи

18

7

 

 

 

9)      освіта

особи

-

1

 

 

 

10)  охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

особи

2

-

 

 

 

11)  надання інших видів послуг

особи

16

52

 

 

 

 

 

 

 

 1. Надання соціальних послуг Старосамбірським районним центром зайнятості

Таблиця 7.1

Показники

Одиниці виміру

2016 рік (звіт)

2017 рік (очікуване)

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним

особи

2943

2600

2550

2450

2300

Чисельність осіб, забезпечених роботою (за направленням районним центром зайнятості, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод), осіб

особи

1394

1250

1260

1280

1300

Надання одноразової виплати допомоги з безробіття для започаткування власної справи

особи

14

3

35

35

35

Надання компенсації єдиного внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних

особи

42

24

40

42

45

Надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа вимушено переміщених осіб

особи

0

0

0

0

0

Охоплення безробітних професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації

особи

323

277

279

280

285

Надання ваучерів на навчання особам старше 45 років, з метою укріплення їх конкурентоздатності на ринку праці

особи

2

1

1

1

1

Залучення громадян до громадських та інших робіт тимчасового характеру

особи

448

405

400

400

400

 

 

 1. Сприяння зайнятості учасників АТО та ВПО
  • АТО (учасники антитерористичної операції)

Таблиця 8.1

Найменування показника

Одиниці виміру

2016

(звіт)

2017

(очікуване)

2018

(прогноз)

2019

(прогноз)

2020

(прогноз)

 

1. Чисельність учасників АТО, що перебувають на обліку в районному центрі зайнятості України

особи

109

112

105

102

100

 

   1.1. з них зареєстровані безробітні

особи

103

110

100

100

95

 

2. Чисельність   учасників АТО, працевлаштованих за сприяння районного центру зайнятості України

особи

17

12

12

15

17

 

2.1. з них зареєстровані безробітні

особи

16

12

12

15

17

 

   2.1.1     у   тому   числі     отримувачі   одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності     

особи

6

3

6

8

10

 

3. Чисельність учасників АТО, залучених до участі у   громадських   роботах     та   інших   роботах тимчасового характеру

особи

31

32

30

30

30

 

3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

особи

31

32

30

30

30

 

4. Чисельність учасників АТО, які проходили

професійне навчання – усього

особи

10

3

5

8

10

 

     зокрема за рахунок:

особи

 

 

 

 

 

 

4.1. коштів управління соціального захисту

населення

особи

-

-

-

-

-

 

4.2. коштів Фонду загальнообов’язкового

державного соціального   страхування України на випадок безробіття

особи

10

3

5

8

10

 

5.Чисельність учасників   АТО, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням районного центру зайнятості, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу

особи

-

-

2

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ВПО (внутрішньо переміщені особи)

Таблиця 8.2

Найменування показника

Одиниці вимір

2016

(звіт)

2017

(очікуване)

2018

(прогноз)

2019

(прогноз)

2020

(прогноз)

 

1. Чисельність ВПО, що перебувають на обліку в районному центрі зайнятості України

особи

18

10

5

3

2

 

   1.1. з них зареєстровані безробітні

особи

17

9

4

3

2

 

2. Чисельність ВПО, працевлаштованих за сприяння районного центру зайнятості України

особи

1

2

1

1

1

 

   2.1. з них зареєстровані безробітні

особи

1

1

1

1

1

 

   2.1.1   у     тому   числі   отримувачі   одноразово

виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

особи

-

-

-

-

-

 

3.   Чисельність   ВПО,     залучених   до  участі     у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру

особи

5

3

3

2

2

 

   3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

особи

5

3

2

2

2

 

4. Чисельність ВПО, які проходили професійне навчання – усього

особи

2

-

-

-

-

 

зокрема за рахунок:

особи

 

 

 

 

 

 

   4.1. коштів Фонду загальнообов’язкового

державного   соціального страхування України   на випадок безробіття

особи

2

-

-

-

-

 

5. Чисельність ВПО, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у районному центрі зайнятості України як безробітні

особи

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Показники сприяння зайнятості інвалідів

Таблиця 9.1

Показники

Одиниці виміру

2016 рік (звіт)

2017 рік (очікуване)

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним з числа інвалідів

осіб

143

149

148

145

142

Чисельність інвалідів,   забезпечених роботою (за направленням районного центру зайнятості, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод), осіб

осіб

16

17

17

17

17

Надання інвалідам одноразової виплати допомоги з безробіття для започаткування власної справи

осіб

0

0

2

3

3

Надання компенсації єдиного внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних з числа інвалідів

осіб

2

0

1

2

2

Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських та інших робіт тимчасового характеру

осіб

7

2

5

5

5

Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання за скеруванням центру зайнятості

осіб

10

11

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключові заходи розвитку сфери діяльності

Таблиця 10.1

Стратегічна та операційна ціль

Ключові заходи

Проблема, на вирішення якої спрямований захід

Термін виконання

Індикатори виконання заходів

Зниження рівня безробіття, особливо серед молоді

Адресна робота з роботодавцями з метою формування банку вакансій у службі зайнятості, здійснення адресного пошуку роботи клієнтам служби зайнятості, передусім з числа безробітної молоді.

 

Наявність безробіття, зокрема молодіжного

 

Забезпечення працевлаштування всіх категорій шукачів роботи та безробітних, котрі звертаються до центру зайнятості:

2018 рік

1260 осіб

2019 рік

1280 осіб

2020 рік

1300 осіб

Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб

 

Залучення громадян до громадських та інших робіт тимчасового характеру

2018 рік

400 осіб

2019 рік

400 осіб

2020 рік

400 осіб

Сприяння зайнятості населення та започаткування власного бізнесу безробітними, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, мешканців села та інших соціально вразливих категорій

 

 

Сприяння підприємницькій ініціативі та самозайнятості населення шляхом проведення безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності безробітними, зокрема з числа: учасників АТО, вимушено переміщених осіб, молоді, а також мешканців села.

Реалізацію пілотного проекту щодо залучення до трудової діяльності осіб з числа членів малозабезпечених родин і вимушених переселенців відповідно до постанови КМУ №1154 від 2 грудня 2015 року.

Ефективна співпраця з органами місцевої влади, соціальними партнерами, громадськістю, волонтерами та іншими структурами для сприяння забезпечення зайнятості населення, зокрема учасників АТО, вимушу-но переміщених осіб та інших соціально вразливих категорій громадян.

Низький рівень зайнятості населення

 

Долучення до створення нових робочих місць шляхом реалізації активних програм сприяння зайнятості населення, а саме:

ü                 одноразової виплати допомоги з безробіття для підприємницької діяльності:

2018 рік

35 осіб

2019 рік

35 осіб

2020 рік

35 осіб

 

ü                 компенсації єдиного внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних:

2018 рік

40 осіб

2019 рік

42 осіб

2020 рік

45 осіб

 

ü                 надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО:

2018 рік

0 осіб

2019 рік

0 осіб

2020 рік

0 осіб

Підвищення конкуренто-спроможності безробітних та осіб старше 45 років на ринку праці

ü   Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, безпосередньо на замовлення працедавців, з урахуванням поточної та перспективної потреби.

ü   Сприяння підвищенню рівня працевлаштування випускників ВНЗ та професійно-технічної освіти за отриманою професією.

ü  Видача ваучерів особам старшим 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації.

ü  Підвищення рівня працевлаштування безробітних після закінчення навчання

Наявність дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці

 

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних:

2018 рік

279 осіб

2019 рік

280 осіб

2020 рік

285 осіб

 

Надання   ваучерів особам старшим 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації

2018 рік

1 особі

2019 рік

1 особі

2020 рік

1 особі

Зменшення безробіття

Забезпечення адресного та індивідуального підходу щодо надання послуг клієнтам центру зайнятості.

Активізація роботи центру зайнятості населення з новоствореними об’єднаними територіальними громадами з питань надання послуг роботодавцям та населенню, зокрема в частині організації громадських робіт

Низький рівень зайнятості населення, зокрема в сільській місцевості

 

Забезпечення повним комплексом соціальних та інформаційно-консультаційних послуг зареєстрованим безробітним:

2018 рік

2550 осіб

2019 рік

2450 осіб

2020 рік

2300 осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

Таблиця 11.1

Пор. №

Найменування

заходу

Виконавці

Термін

Виконання

11.1                     Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1

 

Забезпечення проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями у різних форматах (семінари, тренінги, „круглі столи”, конференції тощо), у тому числі, з метою удосконалення соціально-трудових відносин.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

2

Забезпечення проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями щодо недопущення випадків прояву дискримінації у змісті оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу).

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

3

Сприяння активізації роботи комісій з легалізації зайнятості з залученням до їх роботи представників наукової сфери. Ініціювання перед органами місцевої влади систематичного проведення нарад з керівниками ринкоутворюючих підприємств з питань організації ведення соціально-відповідального бізнесу, збільшення обсягів зайнятості за рахунок створення гідних умов праці та легалізації зайнятості.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

райдержадміністрації,

Старосамбірський районний центр зайнятості, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

4

Сприяння створенню нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, зокрема шляхом компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих безробітних у встановленому порядку.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

5

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням, у тому числі безробітними, для підвищення їх мотивації та зацікавленості до підприємницької діяльності, підтримки підприємницьких ініціатив.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

6

Сприяння розв’язанню проблем зайнятості населення, передусім безробітним мешканцям сільської місцевості та малих міст, у започаткуванні власної справи шляхом отримання виплати допомоги з безробіття одноразово, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ № 1154.

Старосамбірський районний центр зайнятості,

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,

сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

7

Забезпечення соціального захисту вивільнюваних працівників шляхом працевлаштування за сприянням служби зайнятості, у тому числі, з наданням компенсацій роботодавцям, започаткування власної справи за допомогою служби зайнятості, а також залучення їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійної підготовки у встановленому порядку.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

8

Забезпечення оперативного збору інформації про вакансії із різноманітних джерел та після її опрацювання негайне доведення до уваги шукачів роботи.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

9

Забезпечення постійної наявності актуальних вакансій на громадські та інші роботи тимчасового характеру з метою забезпечення додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

10

Залучення працівників у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції до громадських робіт у встановленому порядку.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

11

Здійснення контролю за виконанням заходів програми зайнятості населення на 2018-2020 роки, винесення питання на розгляд колегії райдержадміністрації та органів місцевої виконавчої влади.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські,   селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

12

Сприяння працевлаштуванню особам до набуття статусу безробітного, а також реалізація активних програм для працевлаштування безробітних, сприяння започаткуванню й розвитку підприємницької діяльності, в тому числі через реалізацію пілотного проекту відповідно до постанови КМУ № 1154.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські,   селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

13

Забезпечення надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади з метою стимулювання самозайнятості населення.

Старосамбірський районний центр зайнятості, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

райдержадміністрації,

сільські,   селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

14

Забезпечення охоплення профорієнтаційними заходами, а також заходами, спрямованими на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, психологічної підтримки та навчання методам пошуку роботи осіб, котрі перебувають на обліку в службі зайнятості.

 

Старосамбірський районний центр зайнятості

 

Упродовж

2018-2020 років

15

Проведення профінформаційних заходів для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до ринку праці та запобігання безробіттю на підставі письмових звернень про потребу у таких заходах від ПОУ.

 

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські,   селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

16

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням, органами місцевої влади, роботодавцями та ЗМІ щодо надання об’єктивної оцінки про стан, основні тенденції та процеси, які відбуваються на ринку праці району та області.

 

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

райдержадміністрації, управління соціального захисту населення .

Упродовж

2018-2020 років

11.2                       Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

17

Визначення поточної та перспективної кадрової потреби підприємств. Забезпечення вчасного опрацювання актуальних й перспективних вакансій з метою формування замовлень на професійну підготовку і перепідготовку безробітних для всебічного задоволення кадрових потреб роботодавців, у тому числі шляхом індивідуального навчання та стажування.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

райдержадміністрації, Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

18

Спрямування зусиль роботодавців, соціальних партнерів, громадськості, навчальних закладів на спільну участь в організації навчально-виробничого процесу та проходження навчання і виробничої практики безпосередньо на виробництві.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

 

Упродовж

2018-2020 років

19

Організація роботи з підтвердження у встановленому порядку професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

20

Надання у встановленому порядку особам   ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці, професіями (спеціальностями) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради

 

Упродовж

2018-2020 років

21

Забезпечення організацію професійного навчання безробітних (першочергово осіб, які не мають професії, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів).

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

22

Організація професійного навчання безробітних відповідно до поточної та перспективної потреби ринку праці району.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

23

Удосконалення змісту навчального процесу на основі розширення соціального діалогу з роботодавцями, зокрема залучення їх до розробки навчальних планів та програм, організації на їх базі виробничого навчання (практики) для претендентів на працевлаштування після закінчення навчання.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

24

Здійснення першочергового професійного навчання осіб, котрі не можуть підібрати роботу (працевлаштування яких ускладнене) через відсутність у них необхідної професії або кваліфікації (осіб без професії, або тих, котрі займали робочі місця, що не потребують спеціальної підготовки; осіб, котрі перебувають на обліку більше 6 міс.; соціально незахищених осіб) для прискорення їх працевлаштування шляхом попереднього профнавчання, у першу чергу в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

25

Організація та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо можливостей та переваг професійного навчання дорослого населення у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради,

 

Упродовж

2018-2020 років

26

Надання адресних профорієнтаційних послуг, спрямованих на допомогу у здобутті актуального на ринку праці фаху різним категоріям населення, у т.ч. соціально-вразливим його верствам, а також учасникам АТО, котрим пропонується професійне навчання органами соціального захисту населення.

Старосамбірський районний центр зайнятості,

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді

Упродовж

2018-2020 років

27

Проведення превентивної роботи з учнями, в тому числі, із використанням інтерактивних засобів та форм профорієнтаційної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії на основі власних інтересів та здібностей з врахуванням потреб ринку праці.

Відділ освіти райдержадміністрації,

Старосамбірський районний центр зайнятості

 

Упродовж

2018-2020 років

28

Здійснення заходів щодо запобігання настання страхових випадків у разі запланованого масового вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій шляхом здійснення професійної підготовки або підвищення кваліфікації працівників.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради,

Упродовж

2018-2020 років

11.3                       Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

29

Співпраця із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні відповідно до чинного законодавства.

Старосамбірський районний центр зайнятості

 

Упродовж

2018-2020 років

30

Сприяння підвищенню мобільності робочої сили, у тому числі, шляхом інформування про наявні вакансії в інших областях України, а також інформування мешканців інших регіонів про вільні вакансії на території Львівської області з чітким селективним підходом, що забезпечить ефективний міжрегіональний перерозподіл людських ресурсів.

Старосамбірський районний центр зайнятості

 

Упродовж

2018-2020 років

31

Проведення роботи щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми шляхом формування у потенційних мігрантів правильних соціальних орієнтирів, а також реальних уявлень про умови й ризики праці за кордоном, мотивації до офіційного працевлаштування в Україні тощо. Організовувати та проводити семінари "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці" для цільових груп безробітних, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради

 

Упродовж

2018-2020 років

11.4                       Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

32

Сприяння працевлаштуванню осіб з числа соціально незахищених категорій громадян в рахунок квоти, у тому числі шляхом надання у встановленому порядку роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради,

 

Упродовж

2018-2020 років

33

Скерування на професійне навчання інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів тих безробітних, які відповідно до законодавства не мають права на допомогу з безробіття. Інформувати у встановленому порядку місцеві органи соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання. Вживати заходи щодо подальшого працевлаштування осіб, котрі пройшли навчання.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

34

Продовження практики співпраці з ЛКК, МСЕК в частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації інвалідів “професійна реабілітація” та “трудова реабілітація” з урахуванням стану здоров’я інваліда та результатів профдіагностичного тестування, проведеного спеціалістом центру зайнятості.

Старосамбірський районний центр зайнятості, , управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Упродовж

2018-2020 років

35

Сприяння працевлаштуванню інвалідів, у тому числі, на підприємствах, установах, організаціях відповідно до нормативу робочих місць та на заявлені роботодавцями вільні робочі місця та вакантні посади для цієї категорії громадян, а також шляхом виплати допомоги з безробіття, одноразово, для започаткування власної справи.

Старосамбірський районний центр зайнятості, , управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

36

Проведення спільних масових заходів, а саме: ярмарки вакансій, круглі столи, конференції, семінари з метою відпрацювання організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів, їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

37

Забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства надання повного спектру соціальних послуг молодим особам віком до 18 років, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, котрі звернулися до центру зайнятості. Здійснювати працевлаштування дітей-сиріт у місячний термін з дня постановки на облік у центрі зайнятості.

Старосамбірський районний центр зайнятості, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

38

Забезпечення адресного та індивідуального підходу до надання соціальних послуг особам з інвалідністю, котрі звертаються до служби зайнятості, у тому числі, за участі та сприянням інших соціальних партнерів,   громадських організацій інвалідів тощо.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

39

Надання профконсультаційних послуг, у тому числі із застосуванням психологічних тестів та формування за результатами тестування висновків з рекомендаціями щодо вибору або зміни професії особам, котрі звернулися до центру зайнятості, зокрема інвалідам, учасникам АТО, випускникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Старосамбірський районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації, центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді

 

Упродовж

2018-2020 років

40

Забезпечення адресного надання соціальних послуг, у тому числі адресний пошук вакансій, учасникам АТО, використовуючи індивідуальний підхід та особливе ставлення до кожної особи зокрема.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

Упродовж

2018-2020 років

41

Сприяння учасникам АТО у пошуку підходящої роботи та працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних та виплати компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

42

Забезпечення подальшої співпраці з органами місцевої влади, профспілками, працедавцями, громадськими організаціями та іншими соціальними партнерами для сприяння забезпечення зайнятості населення, зокрема учасників АТО та інших соціально вразливих категорій населення з метою недопущення зростання обсягів безробіття.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

43

Забезпечення професійного навчання, в тому числі на базі навчальних закладів державної служби зайнятості , зареєстрованих безробітних з числа ветеранів війни та учасників АТО під поточну та перспективну потребу ринку праці.

Старосамбірський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, сільські, селищні, міські ради

Упродовж

2018-2020 років

44

Забезпечення працевлаштування демобілізованих військовослужбовців на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

Упродовж

2018-2020 років

45

Сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразово допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради

 

 

Упродовж

2018-2020 років

46

Здійснення інформаційно - роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо можливості працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб з наданням компенсації заробітної плати з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

 

Упродовж

2018-2020 років

47

Проведення роботи з органами місцевої влади щодо розширення видів громадських робіт і залучення до них безробітних з числа учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

Упродовж

2018-2020 років

48

Сприяння особам, котрі у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в АТО, в пошуку підходящої роботи та працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, а також залученню їх до громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

 

Упродовж

2018-2020 років

49

Забезпечення посилення індивідуального підходу до сприяння зайнятості шукачам роботи та забезпечення їх роботою в максимально стислі терміни, завершення профілювання безробітних, контроль виконання програм зайнятості для безробітних відповідно до профільних груп.

Старосамбірський районний центр зайнятості, сільські, селищні, міські ради, роботодавці

 

 

 

Упродовж

2018-2020 років

 

 

 

 • Координація та контроль за реалізацією програми

 

Реалізація Програми покладається на районну державну адміністрацію, районний центр зайнятості, міські та сільські виконавчі комітети, районне об’єднання організації роботодавців, громадські організації.

Механізм управління за виконанням Програми включає:

 • системну підготовку інформацій районній державній адміністрації про хід виконання Програми, у разі потреби, зокрема після прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів (у тому числі таких, які впливають на обрахування показників) – внесення пропозицій щодо її коригування;
 • розгляд на засіданнях робочої групи з розроблення Програми актуальних питань у сфері зайнятості та прийняття за результатами розгляду узгоджених із соціальними партнерами і громадськими організаціями рішень, з метою доведення їх до органів виконавчої влади для подальшого виконання;
 • розгляд на засіданнях комісій, робочих груп райдержадміністрації питань реалізації заходів районної Програми зайнятості з метою їх аналізу та ефективного виконання;
 • проведення кваліфікованих моніторингових досліджень ринку праці в районі, в тому числі створення нових робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, розроблення прогнозу на середньострокову та довгострокову перспективу, інформування соціальних партнерів про стан справ у цій сфері, підготовку пропозицій у межах Програми щодо регулювання зайнятості.

Оперативний контроль та координація за реалізацію Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації і районний центр зайнятості.

Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть:

  1. розпорядження голови районної державної адміністрації про розроблення Програми зайнятості населення Старосамбірського району на 2018-2020 роки;
  2. розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації про організацію виконання та встановлення контролю за ходом реалізації Програми;
  3. винесення питання про виконання Програми на розгляд колегії райдержадміністрації;
  4. щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації про стан виконання заходів Програми;
  5. здійснення аналізу та надання узагальненої інформації про хід реалізації Програми керівництву районної державної адміністрації.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах його фінансових можливостей, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду підтримки підприємства, Пенсійного Фонду України, асигнувань місцевих бюджетів, коштів підприємств для створення нових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт, інших не заборонених чинним законодавством джерел.

____________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини