Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №89/01-04 від 08.02.2018

Про створення координаційної

ради з питань національно -

патріотичного виховання при

Старосамбірській райдержадміністрації

 

 

          Відповідно до статей 6, 13, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580, постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року №999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації», з метою формування у дітей та молоді активної громадянської позиції та почуття власної гідності, усвідомлення національно-культурного та національно-патріотичного світогляду, збереження і розвитку духовно-моральних цінностей:

 1. Створити координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Старосамбірській районній державній адміністрації у складі згідно з додатком.
 2. Затвердити положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Старосамбірській районній державній адміністрації, що додається.
 3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на сектор молоді та спорту райдержадміністрації.
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                   О.Е.Бонк

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

8 лютого 2018 року №89/01-04

 

 

Склад

координаційної ради з питань

національно -патріотичного виховання при

Старосамбірській райдержадміністрації

 

Р.Р.Пупа                                   -

перший заступник голови районної державної адміністрації, голова координаційної ради.

 

І.П.Бегей                                   -

головний спеціаліст відділу з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, заступник голови координаційної ради.

 

Н.Є.Васурчак                           -

головний спеціаліст сектору молоді та спорту районної державної адміністрації, секретар координаційної ради.

 

       Члени координаційної ради:

 

Б.В.Ворик                                 -

методист відділу освіти районної державної адміністрації.

 

І.І. Кілик                                   -

головний спеціаліст відділу культури районної державної адміністрації.

 

 

С.І.Маковський                        -    

завідувач сектору молоді та спорту районної державної адміністрації.

 

Л.М.Турянська                         -

заступник директора, начальник відділу соціальної роботи Старосамбірського районного   центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за згодою.

А.Ю. Леус                                 -

референт фінансів та господар станиці міста Старого Самбора Пласту- Національно Скаутської організації України

Г.М. Лужецька                           -

головний спеціаліст з питань запобігання бездоглядності, безпритульності, профілактики правопорушень серед дітей служби у справах дітей районної державної адміністрації.

 

В.О.Петрівський                        -

підполковник, заступник військового комісара – начальник відділу комплектування Старосамбірського районного військового комісаріату, за згодою.

 

О.В.Бучковська                           -

 

 

 

 

 

А.І.Луць                                     -

 

С.А.Гаврик                                 -

 

 

О.Є.Терлецький                         -

старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції

ГУ НП у Львівській області, за згодою .

 

 

 

 

голова ВФСТ «Колос».

 

 

учасник бойових дій, член спілки учасників бойових дій Старосамбірщини.

 

 

директор Терлівської ЗСШ І-ІІ ступенів, координатор станиці м. Хирів Пласту – Національно Скаутської організації України.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                       М.М.Год

 

 

Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації          

8 лютого 2018 року №89/01-04

 

 

Положення

про  координаційну раду з питань  національно-патріотичного

виховання при Старосамбірській районній

державній адміністрації

 

 1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання (далі – координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Старосамбірській районній державній адміністрації (далі – райдержадміністрації), яка утворена з метою забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Старосамбірському районі.
 2. Координаційна рада керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями районної ради та іншими актами законодавства, а також цим положенням.
 3. Основними завданнями координаційної ради є:

       3.1. Сприяння:

       - здійсненню повноважень райдержадміністрації з питань національно-патріотичного виховання на території Старосамбірського району в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної;

     - співпраці райдержадміністрації з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;

провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання.

       3.2. Вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання (робота громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних гуртків, клубів, тощо).

       3.3. Збір та обробка інформації щодо проблемних питань у сфері національно-патріотичного виховання, підготовка пропозицій щодо їх вирішення та подальший моніторинг.

       3.4. Координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів виконавчої влади, виконкомів місцевих рад (об’єднаних територіальних громад) щодо виконання  Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015.

       3.5. Готує та подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді, організації та проведенню районного етапу, участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

 1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

       4.1. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення повноважень з питань національно-патріотичного виховання на території Старосамбірського району.

       4.2. Вивчає результати діяльності органів влади з національно-патріотичного виховання.

       4.3. Проводить моніторинг стану виконання завдань щодо національно-патріотичного виховання.

       4.4. Подає свої пропозиції та рекомендації до районних та регіональних програм з питань національно-патріотичного виховання.

 1. Координаційна рада має право:

       5.1. Запитувати та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань.

       5.2. Запрошувати на свої засідання керівників і представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій.

       5.3. Залучати для розгляду питань, що належать до компетенції координаційної ради, працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою).

       5.4. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

       5.5. Утворювати, у разі потреби, для виконання покладених завдань постійні або тимчасові робочі групи.

       5.6. Організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи, брифінги та інші заходи.

       5.7. Вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.

 1. Очолює координаційну раду заступник голови районної державної адміністрації керівник, який здійснює загальне керівництво діяльністю утвореної ради, визначає порядок його роботи. Керівник скликає, організовує,  готує,  проводить засідання координаційної ради, а також підписує документи від імені Координаційної ради.
 2. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться щокварталу. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності заступник голови координаційної ради, а у разу відсутності заступника голови координаційної ради – член координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.
 3. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.
 4. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

           За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

 1. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.
 2. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.
 3. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

         Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у п’ятиденний строк.

         Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

         Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів з дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 1. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі райдержадміністрацією.
 2. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом прийняття розпорядження голови райдержадміністрації.
 3. Зміни та доповнення до положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання ухвалюються на засіданні координаційної ради та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

                         ____________________________________________