Старосамбірська

районна державна адміністрація

Тисячолітній спадок державності:

Україна успадкувала з різних періодів історії різні засадничі ознаки держави: · від Русі:
● цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства у 988 році;
● тризуб, родовий знак Рюриковичів, що став державний гербом сучасної України;
● Київ – столицю, політичний і культурний центр українських земель упродовж понад тисячу років;
● гривню – назву грошової одиниці;
● назву Україна, що вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1187 році;

· від Галицько-Волинської держави:
● синьо-жовті барви національного прапора, що походять від кольорової гами герба Галицько-Волинського князівства;
● утвердження європейського вектора розвитку;


· від Великого Князівства Литовського:
● європейську традицію міського самоврядування – магдебурзьке право;
● Пересопницьке Євангеліє – видатна рукописну пам’ятку, на якій складають
присягу президенти України;


· від козацької доби:
● республіканські традиції народовладдя;
● військові традиції, які лягли в основу збройних сил Української Народної
Республіки та пізнішого українського визвольного руху;3
● одну із перших європейських конституцій нового часу, укладену Пилипом Орликом 1710 року;


· від української державності початку ХХ століття (УНР, ЗУНР, Українська
Держава Павла Скоропадського):
● демократичні засади державного будівництва;
● перший парламент, у який розвинулася Центральна Рада, створена у березні 1917 року;
● перший уряд, яким став Генеральний Секретаріат Центральної Ради з червня 1917-го;
● державні символи: герб, гімн “Ще не вмерла Україна”, прапор;
● соборність – об’єднання українських земель в єдиній незалежній державі;
● Українську Академію Наук, що була заснована Павлом Скоропадським у листопаді 1918 року;


· від Української Радянської Соціалістичної Республіки:
● статус засновника Організації об'єднаних націй;
● адміністративно-територіальний устрій.