Старосамбірська

районна державна адміністрація

Щодо пропозиції про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

 На  виконання  доручення  голови  Львівської  обласної  державної  адміністрації  від  16.07.2014  № 591-р  «Про  затвердження  Плану  заходів  щодо  реалізації  Концепції  реформування  місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації  влад  в  Україні»,  надаємо пропозиції  щодо  внесення  змін  до  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України.

 

1.       З метою  спрощення  системи  оподаткування (звітності, сплати та   адміністрування  платежів до  бюджету), стимулювання  підвищення  рівня  рентабельності  господарської  діяльності  СГД:

скасувати:

      податок  на прибуток  підприємств;

      податок  на  додану  вартість;

 встановити:

      податок  з  доходу  від  економічної  діяльності  субєктів  господарської

діяльності, з  диференційованими  ставками  у  відповідності   до  виду  економічної  діяльності, обсягу  отриманих  доходів,  виду  виробленої  продукції (наданих  послуг), класу  екологічної  безпеки  та  ін.

            2. З метою  підвищення  рівня  ефективності  ведення  лісового господарства,  мотивації  місцевих  громад  до  відтворення, збереження  та охорони  лісів  на  відповідних  територіях:

       - 10  відсотків  доходів  від  збору за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  в частині  деревини, заготовленої  від  рубок  головного  користування -  зарахувати  до  складу  доходів  Державного  бюджету  України;

            - 90  відсоток  доходів  від   збору  за  спеціальне  користування  лісових  ресурсів  в частині  деревини, заготовленої    від  рубок  головного  користування  - зарахувати  до  складу  бюджетів  органів  місцевого  самоврядування. 

          3.   З  метою  підвищення  рівня  фінансового  забезпечення  органів  місцевого  самоврядування   зарахувати  до  доходів місцевого  бюджету:

           3.1.  50  відсотків  плати  за  користування  надрами  для  видобутку  корисних  копалин  загального  значення  (включно  плату  за  користування  надрами  для  видобування  нафти,  природного  газу  та  газового  конденсату);

            3.2.  25  відсотків  орендної плати  за  транспортування   нафти  та нафтопродуктів  магістральними    нафтопроводами  та  нафтопроводами  територією  району;

             3.3.  25  відсотків  збору  і  виплати  цільової  надбавки  до  діючого  тарифу електричної  та  теплової  енергії;

             4. Для  ефективного  використання    земельних  ресурсів  та  часткової  компенсації  втрат  доходів  внаслідок   обмеженого  користування   земельними  ділянками:

            4.1. Встановити  плату  за  використання  земельних  ділянок  розташованих   в  зонах  відчуження  та  охоронних  зонах   ліній   електропередач, магістральних  продуктопроводів, транспортних  шляхів  та  інших  об’єктів  і  направити  в  дохід  місцевого  бюджету  в  розмірі   90%.

            5. Абзац 1 частина  2  стаття  64  в  редакції  Закону  №  2856-VI  від  23.12.2010 р.,  внести  зміни   і  викласти  в  наступній редакції :

            - податковим  агентом- юридичною  особою,  чи  представником- нерезидента  юридичної  особи,  зараховується   до  відповідного  бюджету   за  місцезнаходженням

(розташування )  обєктів  господарської  діяльності,  незалежно  від  їх  статусу, в  обсягах  податку  нарахованого  на  доходи, що  виплачуються  фізичним  особам  зайнятих  на цих  обєктах.

            Зміцнення  фінансової  незалежності  органів  місцевого    самоврядування- актуальне  завдання  політики  децентралізації  державних  фінансів України. Самоврядні  ланки  економіки  повинні  мати  нормальні  умови  для  господарської  діяльності  та  бути  зацікавленими  у  ефективному  використання  усіх видів  ресурсів, а  місцеві  влади - у стабільному  економічному  зростанні.  Місцеві  ради  мають самостійно  визначити  напрями  використання   коштів  своїх   бюджетів.

            Також подаємо  зауваження  і пропозиції  щодо  формули  розподілу  обсягу  міжбюджетних  трансфертів (дотації  вирівнювання  та  кошти, що  передаються  до  державного  бюджету  між  державним  бюджетом  та  місцевими  бюджетами).

 

            Дана  методика  розрахунку  не  дає  можливість,  визначити  необхідний обсяг  видатків  по окремих  галузях, оскільки  розрахунок  проводиться  на  основі  фінансових  нормативів  бюджетної  забезпеченості  та  коригувальних  коефіцієнтів  на  душу  населення,  на  дитину  або  учня  (освіта). Так  по  управлінні  при розрахунку  видатків  окремі  сільські  ради  мають  малу  кількість  населення, тому  обсяг  розрахованих  видатків, буде  малим  і недостатнім  для  утримання  даної  галузі.  Така ж  ситуація  склалася  у сфері галузі  культурі.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено