Старосамбірська

районна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації у 2013 році"

 

 

 


СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

25 січня 2013 року         Старий Самбір                                   №23/01-01

Про затвердження орієнтовного

плану проведення консультацій

з громадськістю структурними  

підрозділами райдержадміністрації

у 2013 році

 Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,    Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2012 року № 946/0/5-12 «Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2013 рік у Львівській обласній державній адміністрації»:

1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації  у 2013 році, що додається.

2. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Галевич М.В.):

2.1. Оприлюднити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації  у 2013 році в засобах масової інформації та на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації.

2.2. Забезпечити надання інформації з виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації  у 2013 році у Львівську обласну державну адміністрацію.

3.  Рекомендувати сільським, селищним, міським радам району:

3.1. Прийняти безпосередню участь у виконанні заходів орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації  у 2013 році.

3.2. Забезпечити участь громадськості, об’єднань громадян у формуванні та реалізації державної політики на території місцевих рад.

4. Розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації в Старосамбірському районному управлінні юстиції та  офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

       

 

 

 

 

    Голова                                                                                                     В.Д. Цегенько

                                                                                              Затверджено

                                                                                              розпорядження голови

райдержадміністрації

                                                                                       ______________      ______

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

проведення  консультацій з громадськістю

структурними підрозділами райдержадміністрації

у 2013 році

І. Загальні положення

1. Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації у 2013 році (далі – План) підготовлено на  виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Він складається з трьох розділів: - загальні Положення; - основні заходи консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації у 2013 році; - орієнтовний план   діяльності    райдержадміністрації з питань консультацій з громадськістю.

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до  участі в  управлінні  державними справами,  надання можливості для їх вільного доступу до  інформації  про  діяльність органів   виконавчої   влади,   а  також  забезпечення  гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

3. Консультації  з  громадськістю  проводяться  з питань,  що стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та захисту   прав  і  свобод  громадян,  задоволення  їх  політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Результати   проведення   консультацій   з   громадськістю враховуються   органом   виконавчої   влади   під   час  прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

4. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки.

5. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо: проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення  повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проектів регуляторних актів; проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; звітів головних розпорядників бюджетних коштів про  їх витрачання за минулий рік.

6. Публічне  громадське  обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням  Громадської  ради при райдержадміністрації.

7. Орієнтовний план затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації. В орієнтовний план можуть бути внесені зміни затверджені відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено