Старосамбірська

районна державна адміністрація

ПРОТОКОЛ №1 установчих зборів Громадської ради при Старосамбірській районнній державній адмінстрації

Протокол №1 Дата проведення: 3 грудня 2015 року 

Місце проведення: малий зал засідань

Присутні: М.Середницький, Ю.Ігнатович, І.Макар, Б.Лапицький, М.Храпко, Ю. Леус, 

М.Галевич, Ю.Павлов, Н.Олійник.

І.Бегей — представник Старосамбірської районної державної адміністрації. 

В.Хітчак — керівник юридичного відділу Старосамбірської РДА.

 

 Порядок денний:

1. Інформація щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих 

зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу Громадської ради 

Старосамбірській районній державній адміністрації.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Обрання голови Громадської ради Старосамбірській районній державній адміністрації.

4. Обрання секретаря Громадської ради Старосамбірській районній державній 

адміністрації.

5. Затвердження Положення про Громадську раду при Старосамбірській РДА.

 1. З першого питання порядку денного слухали І.Бегея, з інформацією щодо кількості 

представників ГС, які подали документи для участі в установчих зборах Громадської 

ради при Старосамбірській районній державній адміністрації.

Таким чином, участь в установчих зборах прийняло дев'ять ІГС. А саме:

- Благодійний фонд ім.Гальо (Коника);

- ГО «Еколологічне товариство «Наснага»;

- Товариство «Бойківщина»;

- Спілка політв’язнів України;

- Старосамбірський міський осередок товариства «Просвіта»;

- Українська організація «Братство св.Апостола Андрея Первозванного»;

- ГО «За нове суспільство»;

- Товариство з охорони культурної спадщини «Острогірка»;

- Товариство Українського козацтва.

Виступили: з пропозицією затвердити новий склад Громадської ради при 

Старосамбірській районній державній адміністрації у кількості 9 осіб.

А саме: М.Середницький, Ю.Ігнатович, І.Макар, Б.Лапицький, М.Храпко, Ю. Леус, 

М.Галевич, Ю.Павлов, П.Олійник.

Вирішили: пропозицію підтримати.

Голосували: «за» - одноголосно

Рішення прийнято.

 2. З другого питання порядку денного до складу лічильної комісії було запропоновано 

М.Храпка, Ю.Павлова, М.Середницького.

Вирі шили: підтримати дані кандидатури.

Голосували: «за» - одноголосно

Рішення прийнято.

 3. З третього питання порядку денного на голову Громадської ради було запропоновано 

кандидатури Ю.Леуса та М.Галевича.

За результатами таємного голосування головою лічильної комісії було озвучено наступні 

результати:

Ю.Леус: “за” - 6;

М.Галевич: “за” - 3.

Таким чином головою Громадської ради при Старосамбірській районній державній 

адміністрації обрано Юрія Леуса.

Рішення прийнято.

 4. З четвертого питання порядку денного секретарем Громадської ради запропоновано

кандидатуру Н.Олійник.

Голосували: «за» - 7.

Рішення прийнято.

 5. З п'ятого питання порядку денного слухали Ю.Леуса, який запропонував затвердити 

Положення про Громадську раду при Старосамбірській РДА, що було розроблене на 

основі Типового Положення про Громадську раду.

Вирішили: Положення затвердити.

Голосували: «за» - одноголосно

Рішення прийнято.

 6. У “різному” голова Громадської ради Ю.Леус запропонував :

- наступне засідання Громадської ради провести 10 грудня 2015 року;

- на наступне засідання підготувати пропозиції для внесення до річного плану роботи 

Громадської ради при Старосамбірській районній державній адміністрації;

- рекомендувати голові Старосамбірської РДА затвердити склад, голову, секретаря та 

Положення про Громадську раду при Старосамбірській районній державній адміністрації.

 Голова засідання        Ю.Леус

Секретар                      Н. Олійник

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини