Старосамбірська

районна державна адміністрація

ПАМ’ЯТКА щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу Громадської ради при Старосамбірській районній державній адміністрації

 

ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу Громадської ради при Старосамбірській районній державній адміністрації

 

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

2. До інститутів  Громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу Громадської ради при райдержадміністрації (далі – Громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

3. Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про Громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим.

4. Крім обов’язкових документів  просимо Вас надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді та паперових носіях. А також особисту заяву представника ІГС щодо згоди на обробку і оприлюднення його персональних  поданих даних.

5. У випадку, якщо Ваш ІГС має інформаційні матеріали про свою діяльність, які Ви б хотіли презентувати для ознайомлення учасникам зборів, а також засобам масової інформації, Ви можете розмістити свою інформацію на веб-сторінці райдержадміністрації. Зверніть увагу, що матеріали для розміщення на інформаційних стендах надаються разом із заявою.

 Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

 Примітка: Документи щодо участі в роботі установчих зборів  Громадської ради при Старосамбірській райдержадміністрації приймаються ініціативною групою до 27 липня 2015 року   у будні з 10-ї до 17-ї год.(перерва на обід з 13.00 до 14.00) за адресою:

82000, м. Старий Самбір, вул.. Л. Галицького,40,   каб. № 312.  Телефон для довідок 21-206.

 

 

 

Зразки документів

 Приклад заяви інституту громадянського суспільствадля підтвердження участі в установчих зборах Громадської ради 

 БЛАНК

 інституту громадянського суспільства

  № ___ від ___________ 20__ р.

  Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства  з обрання Громадської ради при______________________________________________райдержадміністрації

  Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться ____________________візьме уповноважений представник ___________________(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації), який є кандидатом на членство в Громадській раді при __________________________________ райдержадміністрації.

________________________________(повна назва ІГС)  не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню Громадської ради при _______________________________  райдержадміністрації

До заяви додаються: 

1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах. 

2. Копії документів про легалізацію ІГС. 

3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2014-2015 років (не більше 1 стор. тексту на арк. А4). 

4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4). 

5. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

6. Особиста заява представника ІГС щодо згоди на обробку і оприлюднення його персональних  поданих даних.

 

  (повна назва ІГС)___________________________ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації на веб-сайті райдержадміністрації.

 дата                                                                                Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

                                                         М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

  Витяг з протоколу   засідання правління ______ районної громадської організації ______________________(повна назва) 

Від   ____ ____________ 20...року    №___                              ____________(назва населеного пункту)

Присутні: Іванціва О.В. – голова правління;

Кравчук І.О. – заступник голови правління;

Члени правління: Ткач А.І.; Круглова Л.В.; Федорів Р.Р.; Лис С.А.. 

 Порядок денний: 

1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню Громадської ради при ___________________ райдержадміністрації

 Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради при ___________________ райдержадміністрації   Іванців  О.В. - голову правління організації. 

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі в установчих  зборах.

Відповідальні: Іванців О.В., Круглова Л.В. Термін: до _________ 201 року.

  Головуючий Іванців О.В.

  Секретар Круглова Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГСна участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради при _____________________________ райдержадміністрації

  ІВАНЦІВ Ольга Вікторівна

 Працює Голова правління __________  районної громадської організації «Нове життя»

 Громадянство: громадянка України 

Число, місяць і рік народження: 03.06.1966 

Місце народження: Україна, с. Козів 

Освіта:  повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання: не має 

Володіння мовами: українська, російська, англійська 

Нагороди, почесні звання: не має 

Досвід роботи у виборних органах: депутат Козівської сільської ради, з 11.2010 р.

 Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

 10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи ,с. Козів

 09.1984 до 07.198 студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ с. Козів 

09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала

  02.1999 до т.ч. голова правління ______________ районної громадської організації «Нове життя».

 Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС з 1995 по 1999 р. – член громадської  організації «Нове життя» 

Особисті досягнення: ________________________________________________

  Контактна інформація с. Козів, тел(моб).: _________________, e-mail: _____________

 Можливий напрямок роботи у Громадській раді комісія з питань регуляторної політики

                                                                                                           Підпис уповноваженої особи

дата

 

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останнього року

  БЛАНК 

інституту громадянського суспільства

  ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2014-2015 років

  1. Назва ІГС 

2. Скорочена назва ІГС. 

3. Дані про легалізацію ІГС. 

4. Адреса, контакти. 

5. Мета та напрями діяльності (згідно статуту)

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

                                                                  Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

                                            М.П. (за наявності)

  *Інформація про результати діяльності ІГС за період 2014-2015 роки слід подавати обсягом не більше 1 стор. тексту формату А4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад особистої заяви представника ІГС щодо згоди на обробку і оприлюднення його персональних  поданих даних.

 

                                                  Голові ініціативної групи з підготовки установчих зборів

                                                           інститутів громадянського суспільства  з обрання Громадської                  

                                                   ради при_______________________райдержадміністрації

                                                  ____________________ (прізвище, імя, по-батькові)

                                                   представника _________________ (повна назва ІГС)

 

                                                                                     ЗАЯВА

 

Я, Іванців О.В. , даю  згоду на обробку і оприлюднення моїх персональних  поданих даних.

 

Дата                                                                                                                         Підпис  

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено